Payımıza korku ve şiddet değil, eşit ve özgür üniversiteler düşecek!
Türkiye’nin dört bir yerinden üniversitelerden kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları toplulukları seni dayanışmaya, yan yana durmaya, güçlenmeye çağırıyor!

Merhaba üniversiteli! Zorlu ve stresli online eğitimin olduğu pandemi sürecinin ardından nihayet üniversitelerde yan yana geliyoruz. Kadına yönelik şiddetin, yoksulluğun, baskının birçok başka sorunla beraber arttığı ve sırtımıza kaygı olarak yüklendiği bugünlerde dayanışmanın hafifletici gücünü deneyimlemen, kız kardeş elini omzunda hissetmen için Türkiye’nin dört bir yerinden üniversitelerden kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları toplulukları seni çağırıyor!


ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu

Toplumdaki cinsiyet kalıplarını yıkmayı hedefleyen, her bireyin özgürce kimliğini yaşayabilmesi için çalışan ve bu süreçte kim olursa olsun ihtiyacı olan herkesi bu konuda destekleyen bir topluluğuz.

Tüm kampüste maruz kaldığımız ayrımcılığı tartışmak ve dayanışmayı büyütmeyi amaçlıyoruz. Okulumuzda bulunan Cinsel Tacizi Önleme birimini öğrencilere anlatıyoruz ve burayı daha fazla nasıl geliştirebileceğimize dair tartışmalar yürütüyoruz.

Tüm toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa uğrayan bireyleri bu mücadelede birlik olmaya, kimseyi yalnız bırakmamaya, adil ve güvenli bir dünya için elini taşın altına koymaya çağırıyoruz! ODTÜ’de de eşit ve özgür bir kampüs yaratmak için okul yönetiminin önümüze çıkarttığı engeller de dahil olmak üzere tüm engellere karşı bulunduğumuz her alanda bir araya gelmeye devam edeceğiz. Bizler birlik oldukça mücadelemiz büyüyecek, mücadeleye devam ettikçe cesaretleneceğiz!

Twitter: @metugend
Instagram: odtutoplumsalcinsiyet


Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu (HÜKÇAT)

HÜKÇAT, cinsler arasındaki eşitsizlik, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimlere dayalı sorunların çözümüne ilişkin öneriler geliştirmeyi, üniversitelerden başlayarak bunların çözümüne ilişkin faaliyet alanları yaratmayı hedefliyor. Üniversitede, toplumsal cinsiyet farkındalığı yaratmak asıl hedeflerimiz arasında. Buraları yaptığımız paneller, söyleşiler, film gösterimleri ile kurduğumuz okuma gruplarıyla beslemeye çalışıyoruz. Bir de tiyatro ekibimiz var, her sene bir oyun çalışıp sene sonunda sergiliyorlar. Derdimizi ne kadar farklı şekilde ifade edebilirsek iyi diye düşünüyoruz. 8 Martlara, 25 Kasımlara birlikte katılıyoruz, kadın davalarına müdahil olmaya çalışıyoruz, genel olarak Ankara Kadın Platformu’yla birlikte hareket ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkıldığı memlekette, her gün bir kız kardeşimizin ölümüne uyandığımız, kampüslerde ise atanmış rektörlerle söz hakkımızın elimizden alınmaya çalışıldığı, Cinsel Taciz Önlemle Birimlerinin işlevsizleştirildiği, okulda yaşanan taciz olaylarının rektör, güvenlik, okul personeli iş birliğinde üzerinin kapatılmaya çalışıldığı bu günlerde genç kadınlar olarak öfkemiz daha da büyüyor. Fakat bizim elimiz de boş değil. Bir araya gelerek bu gidişata dur diyebileceğimizi düşünüyoruz. Topluluk olarak da buna bir alan açmaya çalışıyoruz. Üniversitemizdeki herkesi de yaşadığımız sorunların çözümüne ilişkin kafa yürütmek, harekete geçmek için HÜKÇAT’ta bir araya gelmeye çağırıyoruz.

Twitter & Instagram: @hukcat


Çukurova Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu

Okulların yüz yüze açılacağı yeni dönemde üniversitede uzun zamandır kurulmasını talep ettiğimiz taciz önleme birimi için daha etkili bir çalışma yürütmeyi planlıyoruz. Acil taleplerimiz arasında olan bu birimin kurulmasını, kampüste ve birçok yerde yaşanabilecek tacizlerin önüne geçebilmek için, bizlerin daha güvende hissedebilmesi ve arkamızda bir birimin olması için çok önemsiyoruz. Üniversite yaşantımıza dair yurt sorunundan pandemi önlemlerine pek çok talep için de yan yana gelmeyi sürdüreceğiz.

Yeni dönemde topluluğumuzun artık kulüpleşmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu yönde adımlar atmaya başlayacağız. Online süreçte yaptığımız etkinliklere üstüne bir şeyler katarak ve yeni etkinlikler planlayarak devam edeceğiz. Okuma etkinlikleri ile birlikte kadın mücadelesinin, İstanbul Sözleşmesinin, 6284 sayılı Yasa’nın önemini ve daha birçok şeyi konuşup tartışabileceğiz. Biz, yaşadığımız sorunlara karşı gerçek anlamda yan yana olup dayanışmayı güçlendireceğimiz için çok mutluyuz, umutluyuz. Seni de bekliyoruz!

Twitter: @cukurova_n
Instagram: cukadintoplulugu
Mail: [email protected]


Eskişehir Kadın Araştırmaları Grubu

Pandemi süreci herkes için zorlu geçerken biz de kadın öğrenciler olarak Eskişehir’de Kadın Araştırmaları Grubu’nu kurduk. Bu grup, üniversiteli birçok kadın arkadaşımızı bir araya getirdi. Yaşadığımız sorunları tartıştığımız, birlikte çözüm ürettiğimiz, okumalar yaptığımız bu grup birlikte dayanışma ve mücadele gücü verdi bizlere. Kadınların çalışma hayatındaki haklarından, üniversite içerisinde kadın öğrencilerin karşılaştığı sorunlardan, eşitliğin ne demek olduğuna ve nasıl hayata geçirileceğine dair de birçok konu hakkında tartıştığımız bu toplulukta bir araya gelip üniversite içinde de mücadele etmeye, birbirimizin sesi olmaya tüm üniversite öğrencisi kadınları çağırıyoruz!

İletişim: 0 (535) 572 38 17


İstanbul Aydın Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü

Bu sene daha güvenli bir kampüs ortamı için ilk adımımız kurulmasına vesile olduğumuz Tacizi Önleme Birimimizin bir an önce faaliyete geçmesi olacak. Daha güvenli bir kampüste eğitim görmenin yanı sıra, kendi hayatlarımızı etkileyen tüm sorunları, atölyeler, söyleşiler, tartışma günlerinde yan yana gelerek konuşmak, kafa kafaya vermek bizleri daha güçlü kılacak.

Bir süredir yayınladığımız “Hayatın Sesi” dergisinin yeni sayılarını çıkarmak için sabırsızlanırken, İAÜ’lü Kadınlar TV kampüsümüzdeki kadınların gündemiyle bizi buluşturacağı için çok heyecanlıyız.

Sinema ve film günlerinde farklı filmleri beraber izleyip tartışacağımız, perdede izlemenin yanı sıra tiyatro sahnelerinde buluşacağımız günler de kültürel olarak beraber beslenmemizin en güzel yollarından biri olacak.

Hukuki olarak kadın davalarının takibi ve davalara beraber gitme planı bizi o süreçlerin bir parçası haline getirecek ve her gün kaybettiğimiz ve şiddet gören kadınların davalarının akıbeti bizim için belirsiz kalmayacak.

Sorunlarımızın çözümünü yalnız aramanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Birbirimize umut olmak, daha iyi bir hayat mümkün demek için kampüsümüzdeki tüm kadınları bizimle birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Twitter: @iaukatt
Instagram: @iaukadinarastirmalari


Kocaeli Üniversitesi Ekmek ve Gül Kadın Çalışmaları Topluluğu

Topluluğumuz, pandemi döneminde evde kalmanın yarattığı bunalım, ev işlerinin yükü, online derslerin niteliksizliği gibi birçok derdimizi konuşabilmek için kuruldu. Online olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarda kimi zaman ülke gündemini, kimi zaman kendi hayatlarımızı ve neler yapabileceğimizi tartıştık. Birbirimizden güç aldık. Yaşamlarımıza ve haklarımıza dönük saldırıların bu kadar arttığı bir dönemde kadın dayanışmasının önemini biliyoruz. Mahallemizdeki, yurdumuzdaki, sınıfımızdaki sıra arkadaşlarımızı da bu dayanışmanın bir parçası olmaya çağırıyoruz!

Twitter & Instagram: ekmekvegulkou
İletişim:0 (541) 910 05 06


İTÜ Taşkışla Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Eşitlik Kulübü

İTÜ'de yeni dönem herkes için yurt ve ev bulamama gibi barınma kaygıları, Erasmus hibelerinin kesilmesi gibi sıkıntılar ile başladı. Arıoğlu Kız Öğrenci Yurdu’nun erkek yurduna çevrilmesi, Celal Şengör'ün tacizini anlatmasından sonra kampüs ortamının güvenliği ve İTÜ yönetiminin kadın öğrencilere yönelik tutumu kadınlar arasında geçen öfke ve kaygı içeren diyaloglarda kendini gösteriyor.

Farklı bölümlerden kadın arkadaşlarımızın eğitimlerinde ve ileriki meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunları tartışabileceğimiz atölyeler düzenlemek, geçmişten günümüze kadın mücadelesine yönelik okumalar yapmak, kadın hareketine yönelik tartışmalar yürütmek istiyoruz. Bütün bunların yanında okulumuzdaki Cinsel Tacizi Önleme Biriminin işlevli hale gelmesi, öğrencilerin birimde yer alabilmesi, öğrenciler ve akademisyenler tarafından tanınır hale gelmesini sağlamak hedef ve isteklerimiz arasında.

Özgür, eşitlikçi, güvenli bir üniversite ve kampüs ortamı için bütün sıra arkadaşlarımızı mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz!

Twitter: @taskislakadint
Instagram: @taskislakadintoplulugu


YTÜ Kadın Çalışmaları Topluluğu

YTÜ KAÇAT üniversitemiz içerisindeki kadınlar olarak kendimizi daha güvende hissedebileceğimiz alanları yaratmak, güvenli bir kampüs oluşturmak için her fakülteden kadının bir araya gelebileceği ve bu güvenli ortamı yaratabilmesinin olanaklarını birlikte aradığı, tartıştığı ve harekete geçtiği bir alan.

Örneğin üniversitemiz içerisinde yaşanan cinsel saldırı olayından sonra topluluktaki kadınlarla birlikte tüm öğrenci kulüplerini sürece dahil ederek üniversitemiz içerinde bir Cinsel Tacizi Önleme Birimi kurdurmak, güvenli bir kampüsü yaratma koşullarımızın ilk adımıydı. Fakat sadece kurulması yeterli olmuyor. Bu birimin etkin bir biçimde işleyebilmesinin koşulu bizim bu birimde var olmamız ile mümkün olacak. Bu ve bunun gibi birçok koşulu birlikte yaratmak, kampüsümüzdeki kadınlarla dayanışmak ve bu koşulları birlikte yaratmak için kurulan YTÜ KAÇAT’a tüm Yıldızlı kadınları bekliyoruz. Çünkü biliyoruz bizleri güvensizliğe ve şiddet kıskacına itenler karşısında ancak bir arada ve dayanışmamızla güçlü olabiliriz!

Twitter & Instagram: @ytukacat


İstanbul Üniversitesi SBF’li Kadınlar

İstanbul Üniversitesi'nde SBF'li kadınlar olarak yaklaşık 1 buçuk sene önce, İstanbul Sözleşmesi'ne saldırıların olduğu bir zamanda neler yapabiliriz, neler yapmalıyız tartışmaları etrafında bir araya geldik. Herkesin çevresindeki kadın arkadaşları dahil etmeye çalıştığı dayanışma ruhunu yaşadık. Pandemi döneminde bu birliktelikler bize ilaç gibi geldi.

Yeni döneme başlarken kulüpleşmek için yeniden adım atacağız. Kadınlar olarak bir araya geldiğimizde taleplerimizi gür sesle dile getirdiğimizde önümüzde engellerin kalkacağı bilinci ile ilerleyeceğiz. Bütün üniversiteli kadınları da aramızda görmek isteriz. Bizler yan yana geldikçe güçlüyüz!

Twitter & Instagram: @Sbflikadinlar


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülteli Kadınlar

Biz İÜHF'li Kadınlar olarak “Güvenli Kampüs, Şiddetsiz Yaşam, Birlikte Mücadele” şiarıyla Hukuk Fakültesi'nde yola çıkan bir topluluğuz. Bu kapsamda çeşitli söyleşiler, okumalar ve dava takipleri gerçekleştirerek arkadaşlarımızla bir araya geldik. Pandemi sürecinde SBF'li Kadınlar’dan haberdar olduk. Üniversite genelini kapsayan Kadın Kulübünü güçlendirmek için birlikte hareket edeceğiz.

Kadınların hayatın her alanında bir araya gelmesi artık can alıcı bir noktadayken, üniversite içinde de bir araya gelip; bizlere dayanışma zemini oluşturan bu topluluk senin de katılman ile daha da büyüyecek!

Twitter: @iuhflikadinlarUludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu

Görükle, Uludağ Üniversitesi’nin de içinde bulunduğu bir öğrenci yerleşkesi. Barlar ve kafelerle dolu olan bu yerleşkede çalışanların büyük bir çoğunluğu da kadın öğrenciler. Kadın öğrenciler geçimlerini sağlamak için saati 9-10 liraya, ciddi boyutlarda emek sömürüsü, taciz ve şiddete maruz kalarak çalışıyorlar. Görükle yerleşkesinde çalışmak kadar barınmak ve yaşamak da kadın öğrenciler için kaygı dolu. Kadın öğrenciler emlakçılar tarafından dolandırıldığını, tacize uğradığını birbirlerine anlatıyor ve çoğu emlakçı zor durumda kalınmadığı sürece tercih edilmiyor.

Kampüsün içi de dışarısı kadar güvensiz. Dileyenin kampüse girip çıkabildiği, öğrencilerin üniversiteden Görükle’ye gidebilmek için sıklıkla kullandığı orman yolunun yıllardır ısrarla aydınlatılmadığı, hatta ve hatta kampüs içindeki birçok yolun hala karanlık olduğu bir üniversite…

Topluluğumuzun varlığı üniversitedeki kadın ve LGBTİ’lerin yaşadığı yalnızlık hissini bir nebze de olsa azaltmayı hedefliyor. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler ise öğrencilerin cinsel kimliklerini düşünmeden ve sınır hissetmeden hareket edebilecekleri bir alan sağlıyor. Topluluk olarak kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik her türlü şiddetin ve tacizin karşısında eşit, özgür bir dünyayı savunuyor ve mücadelesini veriyoruz.

Twitter & Instagram: @ulukacat

fotoğraflar: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Munzur Üniversitesi öğrencileri yoksulluk ve taciz...

Barınma sağlanmayıp sokağa terk edilen Munzur Üniversitesi öğrencileri, güvencesizliğe ve eğitim hak...

EÜ öğrencisi: Deprem hasarlı evin kirası için günd...

Ege Üniversitesi öğrencisi Su’nun anlattıkları, İzmir’de pek çok öğrencinin yaşadığı dertlerin özeti...

Eskişehir’den üniversite öğrencileri anlatıyor: Ok...

Tebrikler, üniversiteyi “öğrenci şehri” olarak bilinen Eskişehir’de kazandın! Peki ya nerede, nasıl...