HAKLARIMIZ VAR

Kısmi süreli çalışma hakkının dayanağı yasa ve yönetmelik

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından engellenen kadın işçilerin kullanabileceği yasal dayanaklar ve başvurabileceği hak arama yolları yanıtımızda.

Pandemi annelerinin analık ödeneği mağduriyeti devam ediyor

Pandemi nedeniyle sigorta primleri yatmayan pandemi anneleri analık ve emzirme ödeneği alamıyor. Sorunu çözecek yasa teklifleri Mecliste bekliyor.

Kamudaki sağlık işçilerinin kısmi süreli çalışma hakkı kısıtlanamaz

Kamuda görev yapan sağlık işçilerinin analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işveren tarafından kısıtlanamaz. İşveren süre sınırı getiremez.

Süt izni günlük olarak kullanılır

Süt izni günlük 1 buçuk saattir. Süt izni, günlük olarak kullanılır. Süt izninin haftalık, aylık ya da yıllık olarak toplu kullanımı gibi bir hak yoktur.

Analık sonrası 6 aydan fazla ücretsiz izin işverenin onayı ile mümkün

Analık izni sonrası kadın işçi 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilir. İşverenin onayı gerekmez. 6 aydan fazla ücretsiz izin için işverenin onayı gerekir.

Rapor yarım çalışma hakkına engel değil

Analık izni sonrası alınan rapor yarım çalışma hakkının kullanılmasına engel olmaz, yarım çalışma yapılabilecek süreyi kısaltmaz.

Ücretsiz izinde rapor parası ödenmez

Doğum sonrası ücretsiz izne ayrılan işçi, ücretsiz izindeyken rapor alsa bile bu rapor için rapor parası alamaz.

İşsizlik ödeneğinde 600 güne nasıl bakılır?

İşsizlik ödeneğine hak kazanmada işsiz kalınan tarihten geriye doğru 3 yıl gidilerek bu 3 yıllık dönem-de 600 gün prim ödenip ödenmediğine bakılır.

Kreşin olmaması haklı fesih hakkını doğurabilir

150’den fazla kadın işçi çalıştıran işyerlerinde kreşin olmaması, kadın işçi için haklı fesih yapıp, işten tazminatını alarak ayrılma hakkını doğurabilir.

Ev hizmetlerinde çalışan işçiler iş yasası kapsamına alınmalı

Ev hizmetlerinde çalışanlar İş Yasası kapsamı dışında. Büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu bu işçiler İş Yasası kapsamına alınmalı, kıdem tazminatı başta olarak temel işçilik hakları verilmeli.

Yetim aylığı anne veya babadan bağlanır, bir sonraki kuşaktan bağlanmaz

Yetim aylığı ancak vefat eden anne ya da babadan bağlanır. Anne ya da babanın kendi anne ya da babasından bağlanan aylık toruna devrolmaz ve bağlanmaz.

İşsizlik ödeneğinde son 3 yıla işsizlik tarihinden geriye doğru bakılır

İşsizlik ödeneği için son 3 yılda 600 gün prim koşulunda, işten çıkarma tarihinden geriye doğru son 3 yıla bakılır.

Analık raporu, ihbar süresi artı 6 haftaya dahil edilmez

Rapor süresi, ihbar süresi artı 6 haftayı geçtiğinde işveren için işten çıkarma hakkı doğar. Ancak analık nedeniyle alınan rapor bu süreye dahil edilmez.

Kısmi süreli çalışmaya geçişte işveren yalanlarına dikkat!

Kadın işçi, çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçebilir. Patronların ‘başvuru süresi geçti’ yalanlarına itibar etmeyelim.

Çocuk 6 yaşına gelene kadar kısmi süreli çalışmaya geçilebilir

Kadın işçi, analık izni sonrası çocuğu zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar istediği zaman kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkını kullanabilir.

Kıdem tazminatı pazarlık konusu yapılamaz

Sağlık nedeniyle haklı fesih yapan işçiye kıdem tazminatı eksiksiz ödenmek zorundadır. İşveren kıdem tazminatını pazarlık konusu yapamaz, daha düşük tazminat ödeyemez.

Maluliyet aylığı ve yetim aylığı ancak bir koşulda birlikte alınır

Maluliyet aylığı alan kadının vefat eden anne ya da babasından yetim aylığı alabilmesi için, kadının SSK ya da Bağ-Kur’lu, anne ya da babanın ise Emekli Sandığı mensubu olması gerekir.

Hamile işçinin ihtiyaç molaları uyarı gerekçesi olamaz

Hamile işçinin ihtiyaç duyduğu kadar tuvalet molasına çıkma hakkı vardır. Bu nedenle ihtar verilmesi ve işçinin performans priminden yoksun bırakılması yasal kurallara aykırıdır.

Kod-49 (eski kod-29) tacizin üstünü örtemez!

Tacize uğradığı halde kod-49 (eski kod-29) ile işten çıkarılan kadın işçi, haksız fesih nedeniyle işe iade davası açabilir ya da tüm yasal haklarını isteyebilir.

Bu ayrımcılığa birlikte dur diyelim!

Hamile olduğu için sözleşmesi yenilenmeyen kadın öğretmenlerin sesine ses verelim. Meclis, sendika, yargı ve kamuoyu gücüyle bu ayrımcılığa birlikte son verelim!