HAKLARIMIZ VAR

İstifa eden öğretmen işsizlik ödeneğini yakar

Özelde çalışan öğretmen, sözleşmesi sona erip yenilenmediğinde prim koşulunu karşılıyorsa işsizlik ödeneği alabilir. Ancak istifa eden öğretmen ödenekten yararlanamaz.

Raporluyken işe çağrılan işçi işe gitmek zorunda değildir

Sağlık (istirahat) raporu olan işçi, işveren tarafından işe çağrılsa bile işe gitmek zorunda değildir. İşçinin raporluyken çalışması nedeniyle işten çıkarılması İş Yasası’na aykırı olur.

Hamilelikte 7 buçuk saat çalışma kuralı işçi aleyhine yorumlanamaz

Normalde haftanın 5 günü günde 9 saat çalışan kadın işçilerin hamilelik döneminde 7 buçuk saat çalışma kuralı gereği, haftanın 6. gününde de çalışmaya zorlanması işçi lehine yorum ilkesine aykırıdır.

Servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir

İşyerine ulaşımın servisle sağlandığı işyerlerinde, vardiya çıkış saati nedeniyle servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir.

Hamile işçiye ‘Ya radyasyon ya istifa’ baskısı yapılamaz

Hamile ve emziren kadının iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerde çalıştırılması yasaktır. İş veren işçiyi radyasyonda çalışmaya veya istifa etmeye zorlayamaz.

Emzirme izni hakkı işe giriş günü başlar

1 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçi işe girdiği gün, günde 1 buçuk saat emzirme (süt) izni hakkını kullanmaya başlayabilir.

İşten ayrılan işçinin işsizlik ödeneği alması ancak haklı fesihle mümkün

İşçinin işten ayrılması, yani iş sözleşmesini fesheden tarafın işçi olması halinde, işsizlik ödeneği ancak haklı fesih yapılarak alınabilir.

İşçi keyfi değişiklikleri kabul etmek zorunda değildir

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi, işverenin çalışma gün ve saatlerinde yapmak istediği tek taraflı keyfi değişiklikleri kabul etmek zorunda değildir.

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakki en fazla 6 aydır

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak isteyen kadın işçinin, ücretsiz izni analık izninden hemen sonra başlatmasında yarar vardır.

Son 1 yılda 90 gün prim varsa analık ödeneği alınabilir

Doğum tarihinden önceki son 1 yılda 90 gün primi olan ve sigortalılık hali devam eden kadın işçi analık ödeneği alabilir.

Emzirme izninde belirsizlikler giderilmeli

Emzirme izni günde 1,5 saat. Ancak hafta sonu yarım gün çalışma halinde emzirme izninin ne süreyle kullanılabileceğine ilişkin netlik yok.

Esas olan meslek kodu değil işçinin yaptığı iştir

Taşerondan kadroya geçirilen işçiler, yıllardır fiilen yaptıkları işi bırakıp, SGK kayıtlarındaki meslek koduna göre çalıştırılmaya zorlanamaz.

Hamileliği işverene derhal bildirmekte yarar var

Hamile olduğunu öğrenen kadın işçinin en kısa sürede hamileliğini işverene bildirmesi yasal yükümlülük. Hamileliği bildirmemek işçiyi sıkıntıya sokabilir.

Sağlık raporu mücbir sebep, aksini iddia etmek abesle iştigaldir

Analık izni sonunda alınan hastalık raporu mücbir sebeptir ve yarım çalışma hakkına engel teşkil etmez.

Yarım çalışma hakkı için 30 gün içinde başvuru yapmak gerekiyor

Kadın işçinin analık izni sonrası yarım çalışma hakkından tam yararlanabilmesi için 30 gün içinde başvuru yapması ve yarım çalışmaya analık izni dönüşünde başlaması gerekiyor.

İşsizlik ödeneği enflasyon karşısında eriyor, teklif mecliste bekliyor

İşsizlik ödeneği alırken işe giren işçi, yeni işinden istifa etse bile işsizlik ödeneği yeniden ancak eski tutardan bağlanıyor. Sorunu çözecek yasa teklifi 3 yıl 4 aydır Meclis’te bekliyor.

Evlilik nedeniyle fesihte yıl doldurmanın avantajı var

Evlilik nedeniyle fesihte kıdemin yanı sıra yıllık izin ücreti de alınabileceğini için fesih tarihini buna göre ayarlamakta yarar var.

Haklı fesih yapmış gibi gösterilen işçi ihbar tazminatı alabilir

Haklı fesih yapmadığı halde SGK’ye haklı fesih yapmış gibi bildirimi yapılan ve kıdem tazminatı ödenen işçi, ihbar tazminatı da alabilir.

Yarım çalışma ödeneği iki ay geriden gelir

Temmuz ayında yarım çalışma yapmaya başlayan kadın işçi, Temmuz ayının yarım çalışma öde-neğini Eylül ayı içinde alır. Ödeme hep 2 ay geriden gelir.

Hamilelikte ayakta çalışamayan işçinin hakları var!

Hamilelikte ayakta çalışması sakıncalı işçiye mümkün mertebe oturacağı hafif bir iş verilmesi, bu mümkün değilse de ücretsiz izin hakkı tanınması gerekir.