HAKLARIMIZ VAR

Kullanılmayan işsizlik ödeneğinin yeniden bağlanması mümkün

İşsizlik ödeneğini tam olarak kullanmadan yeniden işsiz kalan işçi, yeni işsizlik ödeneğine hak kazanamasa bile ilk hak edişinden kullanmadığı süre kadar ödenek alabilir.

Primin düşük gösterilmesi haklı fesih nedenidir

Sigorta primi gerçek ücretinden değil daha düşük bir tutardan ödenen işçi haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir.

Evlilik feshi yapan kadın işçinin analık ödeneği kesilir

Hamilelik nedeniyle analık iznine ayrılan ve analık ödeneği alan kadın işçi, evlilik nedeniyle tazminatını alarak işten ayrılırsa, analık ödeneği 10 gün sonra kesilir.

Psikolojik tacize uğrayan işçi haklı fesih yapabilir

Psikolojik tacize uğrayan işçi haklı fesih hakkını kullanarak işten ayrılabilir, yasal haklarını ve mobbing nedeniyle tazminat talep edebilir.

Kısmi çalışmada işveren çalışma günlerini keyfekeder değiştiremez

Kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin önceden belirlenmiş çalışma günleri daha sonra işveren tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

Yatırılmayan SGK primlerini yatırtmanın üç yolu var

Fiilen çalıştığı halde SGK primleri yatırılmayan ya da eksik yatırılan işçi, işverene başvuru, SGK’ya başvuru ya da hizmet tespit davası yoluyla primlerini yatırtabilir.

SGK’nin maluliyet kararına itiraz yolu açık

SGK Sağlık Kurulları tarafından verilen maluliyet ve çalışma gücü kayıp oranı kararlarına karşı Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz etmek mümkün.

Çalışabilir raporu alan kadın işçi analık istirahatini başlatabilir

37. hafta dolana kadar çalışabilir raporu alan hamile işçi, bu süre dolmadan önce de analık istirahatini (iznini) başlatabilir.

7 buçuk saatini dolduran hamile veya emziren işçi mesaisini bitirebilir

Hamile ve emziren işçilerin günde 7 buçuk saatten fazla çalıştırılması yasaktır. 7 buçuk saatini dolduran işçi mesaini bitirip evine gidebilir.

Analık izni dönüşü yıllık izin için işe başlama koşulu yok

Analık izni ve ücretsiz izin sonrasında kadın işçinin içerideki yıllık izinlerini kullanması için işe geri başlaması, en az bir gün çalışması gibi bir koşul yok.

İşçinin çalışma günleri, işçinin onayı olmadan değiştirilemez

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçinin çalışma günleri, işçinin onayı alınmadan tek taraflı olarak değiştirilemez.

İstifa eden öğretmen işsizlik ödeneğini yakar

Özelde çalışan öğretmen, sözleşmesi sona erip yenilenmediğinde prim koşulunu karşılıyorsa işsizlik ödeneği alabilir. Ancak istifa eden öğretmen ödenekten yararlanamaz.

Raporluyken işe çağrılan işçi işe gitmek zorunda değildir

Sağlık (istirahat) raporu olan işçi, işveren tarafından işe çağrılsa bile işe gitmek zorunda değildir. İşçinin raporluyken çalışması nedeniyle işten çıkarılması İş Yasası’na aykırı olur.

Hamilelikte 7 buçuk saat çalışma kuralı işçi aleyhine yorumlanamaz

Normalde haftanın 5 günü günde 9 saat çalışan kadın işçilerin hamilelik döneminde 7 buçuk saat çalışma kuralı gereği, haftanın 6. gününde de çalışmaya zorlanması işçi lehine yorum ilkesine aykırıdır.

Servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir

İşyerine ulaşımın servisle sağlandığı işyerlerinde, vardiya çıkış saati nedeniyle servisten yararlanamayan işçiye yol parası ödenmesi gerekir.

Hamile işçiye ‘Ya radyasyon ya istifa’ baskısı yapılamaz

Hamile ve emziren kadının iyonize radyasyon kaynaklarının bulunduğu yerlerde çalıştırılması yasaktır. İş veren işçiyi radyasyonda çalışmaya veya istifa etmeye zorlayamaz.

Emzirme izni hakkı işe giriş günü başlar

1 yaşından küçük çocuğu olan kadın işçi işe girdiği gün, günde 1 buçuk saat emzirme (süt) izni hakkını kullanmaya başlayabilir.

İşten ayrılan işçinin işsizlik ödeneği alması ancak haklı fesihle mümkün

İşçinin işten ayrılması, yani iş sözleşmesini fesheden tarafın işçi olması halinde, işsizlik ödeneği ancak haklı fesih yapılarak alınabilir.

İşçi keyfi değişiklikleri kabul etmek zorunda değildir

Analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçen kadın işçi, işverenin çalışma gün ve saatlerinde yapmak istediği tek taraflı keyfi değişiklikleri kabul etmek zorunda değildir.

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakki en fazla 6 aydır

Analık izni sonrası ücretsiz izin hakkını kullanmak isteyen kadın işçinin, ücretsiz izni analık izninden hemen sonra başlatmasında yarar vardır.