HAKLARIMIZ VAR

Evlilik nedeniyle fesihte ihbar süresi aranmaz

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçinin ihbar süresi kadar önce haber vermesi gerekmez. İşçiden ihbar süresi kadar çalışması ya da ihbar tazminatı istenemez.

Kısmi süreli çalışma hakkı ihlal edilen işçi haklı fesih yapabilir

İşçinin yasal koşulları sağlamasına rağmen, işveren işçinin kısmi süreli çalışma hakkını kullanmasını engellerse, işçi haklı fesih yapabilir.

Kadın öğretmenlerin de evlilik nedeniyle fesih hakkı var

Özelde çalışan kadın öğretmenler de evlilik nedeniyle fesih haklarını kullanarak ve kıdem tazminatlarını alarak işten ayrılabilirler.

Hak sahibi çocuk devreden çıkarsa dul eşin aylığı yükselir

Vefat eden babadan hem kız çocuğu hem eşin aylık aldığı durumda, kız çocuğunun aylığının kesilmesi halinde dul eşin aylık bağlama oranı artar.

Yarım çalışma, tam zamanlı çalışanlara göre tasarlanmış bir hak

Her ne kadar mevzuatta yarım çalışma hakkının sadece tam zamanlı çalışanlara özel bir hak olduğu belirtilmemiş olsa da bu, tam zamanlı çalışanlara göre tasarlanmış bir hak.

Analık iznine erken çıkılması analık ödeneğini etkilemez

Kadın işçinin analık iznine 32. haftadan önce çıkması, analık ödeneğini etkilemez. Son 1 yılda 90 gün prim ve sigortalılık şartı karşılanıyorsa analık ödeneğine hak kazanılır.

Gece vardiyasında çalışan işçinin ikametgahına en yakın merkeze bırakılması gerekiyor

İşveren gece vardiyasında çalışan kadın işçiyi uygun araçla evine en yakın merkezden işyerine getirip götürmekle yükümlüdür.

Analık izni sonrası rapor, ücretsiz izne engel değil

Kadın işçinin analık izni sonrası rapor alması, 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını kullanmasına engel teşkil etmez. Ancak rapor süresi 6 aydan düşülür.

Devam raporu değilse iki günlük rapor için ödenek verilmez

Yasa gereği raporların ilk 2 günü için ödeme yapılmıyor. Eğer 2 günlük bir rapor, önceki bir raporun devam raporu değilse, ödenek hiç verilmez.

Haklı fesihte gerekçenin ispatlanabilir olması önemli

İşçi haklı fesih hakkını kullanmak isterse her türlü bilgi, belge, delil ve tanığı toplamalıdır. İşçinin dava yoluna gidildiğinde haklı fesih gerekçelerini ispatlama zorunluluğu var.

Savunma vermek suçlamaları kabul etmek anlamına gelmez

İşçiden savunma istenmesi halinde işçinin savunma vermekten kaçınmasına gerek yoktur. Savunma vermek, işçinin kendisine yöneltilen iddiaları kabul ettiği anlamına gelmez.

İşçilik alacaklarında zaman aşımına dikkat!

İşe iade için işten çıkarmayı takip eden 30 gün içinde arabulucuya başvuru yapılması; işçi hak ve alacaklarında ise 5 yıl ya da 10 yıl olan zaman aşımı sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Analık izni sonrası ücretsiz izin, yıllık izni ileriye atar

Analık izni sonrası ücretsiz izin kullanan kadın işçinin bir sonraki yıllık iznini hak ediş tarihi ücretsiz izin süresi kadar ötelenir.

Evlilik nedeniyle fesih yazılı ve ispatlanabilir şekilde yapılmalı

Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkını kullanacak kadın işçi evlilik nedeniyle feshi yazılı ve ispatlanabilir bir şekilde yapmalı.

Rapor yarım çalışmadan düşülmez, ücretsiz izin düşülür

Analık izni sonrası alınan sağlık raporu yarım çalışma hakkının kullanılabileceği süreden düşülmez, ancak ücretsiz izin düşülür.

Servis yükümlülüğünün yerine getirilmemesi haklı fesih nedenidir

İşverenin gece vardiyasında çalışan kadın işçiler için servis yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde kadın işçi haklı fesih yapabilir.

Ücretsiz izne denk gelen bayram tatili ücretsiz izni uzatmaz

Ulusal bayram, hafta tatili, genel tatil günleri ve raporlu olunan süreler, analık izni sonrası alınan ücretsiz izin süresini uzatmaz, ücretsiz izin süresine ilave edilmez.

İşveren inisiyatifi yasanın üzerinde değildir, hamile işçi 7 buçuk saatten fazla çalıştırılamaz

Hamile ve emziren işçiler günde 7 buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Bu, mutlak emredici bir kuraldır ve tüm işverenler bu kurala uymak zorundadır.

Analık ödeneği için rapor tarihinde sigortalılık şart

Analık ödeneğine hak kazanabilmek için kadın işçinin analık istirahatine ayrıldığı tarihte sigortalı olması ve son 1 yılda 90 gün priminin yatmış olması gerekiyor.

Esaslı değişiklikte işçi itirazını önceden yapmalı

İşçi aleyhine esaslı bir görev değişikliği yazılı teklif ve yazılı onayla yapılır. İşveren bu kurala uymayıp tek taraflı değişikliğe gitmek isterse, işçi yeni göreve geçmeyip değişikliği reddedebilir.