haklı fesih

Haklı fesih yapmış gibi gösterilen işçi ihbar tazminatı alabilir

Haklı fesih yapmadığı halde SGK’ye haklı fesih yapmış gibi bildirimi yapılan ve kıdem tazminatı ödenen işçi, ihbar tazminatı da alabilir.

Haklı fesihte gerekçenin ispatlanabilir olması önemli

İşçi haklı fesih hakkını kullanmak isterse her türlü bilgi, belge, delil ve tanığı toplamalıdır. İşçinin dava yoluna gidildiğinde haklı fesih gerekçelerini ispatlama zorunluluğu var.

Geçici iş ilişkisi 6 ayı aşamaz

Bir holding ya da şirketler topluluğu içinde, işçi yazılı onayı alınarak, 6 ayı aşmamak üzere başka bir işyerinde görevlendirilebilir. İşçi onay vermediği halde 6 ay aşılırsa haklı fesih hakkı doğar.

İşverenin işçiyi yanıltması haklı fesihtir

İşverenin iş sözleşmesinin yapıldığı sırada işçiyi yanıltması işçi için haklı fesih nedenidir. Yanıltıldığını öğrenen işçi tazminatını alarak işten ayrılabilir.

İşçi kendi aracını iş için kullanıyorsa, işveren ödeme yapmalı

Eğer işçi iş için kendi şahsi aracını kullanıyorsa; işveren akaryakıt, trafik sigortası, bakım-onarım gibi masrafları karşılamak, işçiye araç için yıpranma bedeli ödemek zorundadır.

İstifa yerine haklı fesih!

Hamilelik nedeniyle istifaya zorlanan kadın işçi, istifa ederse haklarını yakabilir. İstifa etmek yerine haklı fesih yoluna gitmekte yarar var.

Kötü niyetli görev yeri değişikliği haklı fesih nedenidir

İş sözleşmesi gereği işverenin görev yeri değişikliği yapma yetkisi olsa bile işveren bu yetkisini kötü niyetle kullanıyorsa, işçi haklı fesih yapabilir.

Günde 7,5 saatten fazla çalıştırılan hamile işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir

Hamile işçinin günde 7,5 saatten fazla çalıştırılması yasaktır. Yasağa rağmen işçiye 7,5 saatten fazla çalışma yaptırılırsa fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.

Kısmi süreliye geçirilmeyen işçi haklı fesih yapabilir

Bazı iş ve sektörler haricinde kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı işverenin onayına tabi değil. Bu hakkı ihlal edilen işçi haklı fesih yapabilir.

Yazılı fesih olmasa da işçi haklı fesih iddiasında bulunabilir

Haklı feshin yazılı yapılması önemli. Ancak yazılı fesih olmasa da işten ayrılan işçi haklı fesih nedeni varsa haklı fesih iddiasında bulunabilir, haklarını talep edebilir.

İstifadan önce haklı fesih olanağı araştırılmalı

Çocuğuna bakacak kimse olmadığı için istifa etmeyi düşünen kadın işçi önce haklı fesih olanağını araştırmalı. Kreşin olmaması haklı fesih nedeni olabilir.

Kısa çalışmada çalıştırılan işçiye ücret ödenmek zorunda

İşçi kâğıt üzerinde kısa çalışmada gözükse bile, işveren işçiyi çalıştırdığı takdirde işçinin ücretini ve sigorta primini ödemek zorunda. Aksi takdirde işçi haklı fesih yapabilir.

Gece ulaşım sağlanmıyorsa kadın işçi haklı fesih yapabilir

İşveren gece vardiyasında çalışan kadın işçiye ulaşım sağlama yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, kadın işçi haklı fesih hakkını kullanabilir.

Haklı fesih yapan işçi işsizlik ödeneği alabilir

İşten ayrılan taraf işçi ise, işçinin işsizlik ödeneği alabilmesi için ya haklı fesih yapması ya da askerlik nedeniyle işten ayrılması gerekir.

KORONA GÜNLERİNDE HAKLARIMIZ VAR: 3 soru 3 cevap!

Koronavirüs nedeniyle işlerin durması işçilerin suçu değil. İşçilerin salgın gerekçesiyle işten atılamaz, iş durdurulmasının faturası da işçiye kesilemez. Çünkü haklarımız var!

Ücretin ödenmemesi haklı fesih nedenidir

Ücreti ödenmeyen ya da sürekli geç ve/veya eksik ödenen işçi haklı fesih yapabilir; ödenmeyen ücretlerini, kıdem tazminatını ve diğer yasal haklarını talep edebilir.

İşten ayrılırken ihbar tazminatına dikkat!

İşten ayrılan işçinin ihbar tazminatı ödemek zorunda kalmaması için dikkatli olması gerekiyor. Haklı fesih ve evlilik nedeniyle fesih, işçiyi ihbar süresi ve tazminatından kurtarabilir.

Sağlık sorunu işten kaynaklanıyorsa haklı fesih yapılabilir

İşçi yaptığı iş veya çalışma koşullarından dolayı sağlık problemi yaşar ancak işveren gerekli önlemleri almazsa, işçi haklı fesih hakkını kullanabilir.

Tacize uğrayan ve haklı fesih yapan çalışana kıdem tazminatı ödenecek

Çalıştığı otelde güvenlik önlemi alınmadığı için iki defa tacize maruz kalan kadın iş akdihi feshetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de verdiği kararda çalışana kıdem tazminatının ödenmesine hükmetti.

Taciz haklı fesih nedenidir

İşverenin tacizine uğrayan işçi 6 işgünü içinde haklı fesih yapabilir. Tacizi başka biri yapmış, işçi işvereni bilgilendirmiş ancak işveren önlem almamışsa da haklı fesih hakkı doğar.