DİSK Genel-İş Türkiye'de Genç İstihdam Raporu: Her 2 genç kadından 1'i işsiz
DİSK Genel-İş Türkiye'de Genç İstihdam Raporu'na göre genç kadınların istihdama katılımı genç erkeklerin yarısı kadar. Her iki genç kadından biri işsiz.

DİSK Genel-İş Türkiye'de Genç İstihdam Raporu'nu yayınladı. Türkiye’de genç istihdamının durumunun, işsizlik sorununun, güvencesiz çalışma koşullarının, çalışan genç yoksulluğunun ve sendikalaşma düzeylerinin incelendiği rapora göre genç kadınların istihdama katılımı genç erkeklerin yarısı kadar.

GENÇ KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIMI GENÇ ERKEKLERİN YARISI KADAR!

Türkiye’de genç istihdamının OECD üye ülke ortalaması olan yüzde 39,6'nın altında olduğu belirtilen rapora göre genç istihdam oranı, Türkiye’de 2020 yılı 1.çeyrekte yüzde 30,9 iken, 2021 yılı 1. çeyreğinde yüzde 30,6’ya gerilemiştir.  İstihdam içerisinde yer alan gençlerin yüzde 77’si de ücretli ve yevmiyeli olarak çalışmaktadır. Genç kadın istihdamı ise cinsiyete dayalı ayrımcı politikalar nedeniyle oldukça düşüktür. 2021 yılı 1. çeyreğinde genç erkek istihdamı yüzde 41, iken, genç kadın istihdamı sadece yüzde 19,6 düzeyindedir.

Rapora göre en fazla işsizlik oranı genç kadın işsizliğinde görüldü. Son bir yılda genç kadın işsiz sayısı yüzde 15,6 artarak yüzde 31,7’e yükselirken, geniş tanımlı genç kadın işsizliği yüzde 52,4’ü buldu. Bu veri, her genç iki kadından birinin işsiz olduğunu göstermekte.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kalifikasyon noktasında kendini ispatlayan genç iş bulur" ifadesinin aksine eğitimli gençlerin birçoğunun işsiz olduğu da belirtiliyor. Eğitim durumuna göre genç işsizlik oranlarını karşılaştırıldığında; üniversite mezunu her 10 gençten 4’ünün işsiz olduğu görülmekte. Yükseköğretim mezunu gençlerde işsizlik oranı yüzde 35,1, okuma yazma bilmeyen gençlerle yüzde 42,9, en düşük işsizlik oranı ise yüzde 19,6 ile ortaokul veya dengi meslek ortaokul mezunu gençlerdedir.

İŞ BULMA ÜMİDİ OLMAYAN GENÇLERİN SAYISI 1 YILDA YÜZDE YÜZ ARTTI

2020 yılında 1 milyon 73 bin genç hem iş bulma ümidini yitirdi hem de iş aramayı bıraktı. 2019 yılında iş bulma ümidi olmayan gençlerin sayısı 159 bin iken, 2020 yılında bu sayı yüzde 100 oranında artarak 318 bine yükseldi. İş aramayıp çalışmaya hazır olan gençlerin sayısı ise 368 binden 755 bine oldu.

Görsel: Freepik

İlgili haberler
Gençlerin en büyük endişelerinin ikinci sırasında...

Deloitte'un araştırmasına göre Türkiye’deki Z kuşağının en büyük endişelerinin ikinci sırasında yüzd...

Avcılar’dan kadınlar: Pandemide işsizlik, yoksullu...

Avcılar’da kadınlar pandemi döneminde çalışma ve yaşam koşullarını değerlendirdi, 1 Mayıs’a doğru ta...

90 kuruşu hesaplamak zorunda bırakılanlar: Gözleri...

Yaşam koşullarının daha da kötüye gittiğini belirten genç kadınlarla içinde bulundukları durum ve ha...