Hiranur Vakfı'nda çocuğun istismarı davasının gerekçeli kararı açıklandı
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında dini nikahla evlendirerek istismara maruz bırakmasıyla ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızı H.K.G’yi 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirmesi ve istismara maruz bırakılmasına ilişkin görülen davada Kadir İstekli “çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 hapis cezasına çarptırıldı. 23 Ekim’de verilen hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Kararda tecavüze maruz bırakılan H.K.G.’nin dosyaya sunduğu ses kayıtlarına atıf yapıldı. Kararda, H.K.G.’nın 6 yaşına gelince kendisiyle evlenmek isteyen taliplerinin olması üzerine sanık Kadir İstekli’nin mağduru bazı kişiler aracılığıyla sanık Yusuf Gümüşel’den “evlilik” amaçlı istediği ifade edildi.

6 YAŞINDA İMAM NİKAHI KIYILDI

Bunun üzerine sanık Gümüşel’in kızına prizin yanında durmasını söyleyerek boyunu ölçüp "sen büyüdün mü artık?” diye sorduğu ve henüz 6 yaşındayken gıyabında sanık Kadir ile imam nikâhını kıydığı anlatıldı.

MEDRESEDE CİNSEL İSTİSMARA MARUZ BIRAKTI

Kararda, imam nikahına şahitlik yapan kişilerin nikâha şahitlik yaptıkları ancak çocuğun yaşını tam olarak bilmediklerini beyan ettikleri anımsatıldı. Kararda, imam nikâhından bir kaç gün sonra sanık İstekli’nin medresede katılana dini eğitim verdiği yerde artık “karı koca” olduklarını söyleyerek “basit cinsel istismara” başladığı kaydedildi.

ÇOCUĞU CEZALANDIRDI

Kararda, sonraki süreçte yaşananlar şöyle özetlendi: “İlerleyen süreçte sanık bu şekilde basit istismar niteliğindeki cinsel eylemlerine devam etti. Hatta ses kaydı içeriklerine göre katılan istememesi nedeniyle zaman zaman sanık Kadir, katılana medresede ceza verdi. Aile içinde sanık Kadir, damat ve enişte olarak kabul edilip çağrılmaya başlandı. Yine aile içi yemeklere ve kahvaltılara geldi. İmam nikâhı sonrasında sanık katılana altın kolye alıp özel gelinlik diktirerek fotoğrafçıya götürüp elinde gelin çiçeği ile fotoğrafını çektirdi. Katılan tarafından dosyaya sunulan gelinlikli fotoğraf ile yine bu dönemlere denk gelen yaşının 7-8-9 olduğu tarihlerdeki sanık ile yanak yanağa olan ve özellikle kapalı ve muhafazakâr bir toplulukta yaşayan sanık ve katılan açısından bir hoca ve öğrenci ilişkisinin çok ötesinde samimiyet içeren fotoğraflar çektirdi.”

FOTOĞRAFLARI DOSYAYA SUNAMADI

Kararda, sanık Kadir İstekli’nin savunmasında “H.K.G ile 2 yaş büyük abisinin ısrarı üzerine bu şekilde samimi fotoğraflar çektirdim. Diğer kız kardeşleri ile de böyle samimi fotoğraflarımız var” dediği anımsatıldı. Bunun üzerine mahkemenin bu fotoğrafları istediği anlatılan kararda, sanığın fotoğrafları yırtıldığını beyan ettiği kaydedildi. Kararda, "O tarih itibariyle 30 yaşlarında olan sanığın henüz 10 yaşlarındaki bir çocuğun ısrarı nedeniyle böyle fotoğraflar çektirdiğine dair savunmasının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğu” vurgulandı.

HOCA-ÖĞRENCİ İLİŞKİSİ DEĞİL

Kararda, yine katılan tarafından dosyaya sunulan diğer fotoğraflarda da katılanın yaşının küçük olduğunun açıkça belli olduğu gibi sanığın katılan dışında başka bir çocuk, öğrenci ya da kişiyle bu şekilde samimi fotoğraflarının bulunmadığı, bu durumun sanık ile katılan arasında hoca öğrenci ilişkisinden farklı bir ilişkileri olduğunun açık delili olduğu vurgulandı.

Kararda, sanığın, mağdurun 7-8 yaşlarındayken annesinin İstanbul'da bulunduğu bir akşam Sapanca'daki evlerinde ilk kez nitelikli cinsel istismar eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı.

SES KAYITLARI DELİL SAYILDI

H.K.G'nin aralarında geçen konuşmaları kayıt altına aldığı anımsatılan kararda, "katılanın bir aile apartmanı içinde kapıların dahi kartla açıldığı muhafazakâr ve kapalı bir aile yapısı içinde yaşadığı cinsel istismar konusunda başka suretle delil elde etme imkânı olmadığından konuşmaların mahkeme tarafından delil olarak kabul edildiği” vurgulandı.

RIZADAN SÖZ EDİLEMEZ

Ses kayıtlarının dökümüne yer verilen kararda, sanık İstekli’nin mahkemede reddettiği kayıtları, savcılık sorgusu sırasında kabul ettiğine dikkat çekildi. Adli Tıp’ın da kayıttaki sesin İstekli’ye ait olduğuna ilişkin raporuna işaret edilen kararda, “katılan 6 yaşındayken başlayan cinsel istismar eyleminin şikâyet tarihi olan 30 Kasım 2020 tarihinden bir hafta öncesine kadar devam ettiği” anlatıldı. Kararda, “katılanın küçük yaştan itibaren başlayan eylemler nedeniyle yaşadığı sosyal ve kültürel ortam ve kapalı aile yapısı nedeniyle iradesinin baskı altında olduğu, katılanın süreç içerisinde yaşadığı olaylar bütün olarak gözetildiğinde katılanın reşit olduğu dönemde de rızasından söz edilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

Yusuf Ziya Gümüşel’in suçuna ilişkin değerlendirme yapılan kararda, “sanığın suç tarihi itibariyle henüz 6 yaşında olan mağduru o tarih itibariyle 29 yaşında olan medresede hocalık yapan sanık Kadir ile mağdurun gıyabında imam nikâhı ile evlendirdiği” anımsatıldı. Sonrasında sanık Kadir'in mağdurla cinsel ilişkiye girmesi konusunda da muvafakat verdiği belirtilen kararda, "sanıkla mağdurun evli olduğuna dair söylentiler başlaması üzerine mağdur 13 yaşındayken nişan, 14 yaşındayken de düğün yaptığı, 14 yaşından itibaren sanıkla mağdurun aynı evde yaşamasına göz yumduğu” ifade edildi.

 MAHKEME SAVUNMAYI İNANDIRICI BULMADI

Gümüşel’in savunmasını inandırıcı bulmayan mahkeme kararında “kapalı ve muhafazakâr bir yapıda yaşayan sanık ile mağdurun birbirlerini görüp beğendiklerine dair savunmasının sanıkla mağdur arasındaki yaş farkı da dikkate alındığında hayatın olağan akışına uygun olmadığı” kaydedildi.

SUÇA ORTAK OLDU

Kararda, Gümüşel’in rolü şöyle değerlendirildi: “Sanık Yusuf Gümüşel’in bizzat nikahı kıymak ve cinsel ilişkiye rıza göstermek şeklindeki suçun icrasındaki rolü ve suçun işlenişindeki katkısının arz ettiği önem ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanık Yusuf Ziya'nın, sanık Kadir'le fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğinin dosya kapsamı ile sabit olduğu anlaşılmakla işlediği sübuta eren çocuğun cinsel istismarı suçundan eylemine uyan TCK'nın 37. Maddesi göndermesiyle 6545 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonrası yürürlükte bulunan ve lehe olan TCK'nın 103/2 maddesi gereğince cezalandırılmasına ve TCK'nın 43. Maddeleri gereğince verilen cezada 1/4 oranında artırım yapılmasına karar verilmiştir.

ANNENİN ROLÜNE DE DEĞİNİLDİ

Kararda, 16 yıl 8 ay hapis cezası verilen annesi Fatıma Gümüşel'in rolüne de değinildi. Sanık Fatıma Gümüşel’in ilk başta nikâha karşı çıksa da ilerleyen süreçte sanık Kadir İstekli’yi damadı olarak görmeye başladığı anlatıldı. Kararda, "Anne olan sanığın diğer sanıklar Kadir ve Yusuf'un katılana yönelik eylemlerine engel olmayıp aksine katılana kocasına itaat etmesi gerektiğine dair sözleri ve sanık Kadir'in yanına göndermek şeklindeki davranışları ile katılanın özellikle annesi olan sanık hakkında iftira atmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı da dikkate alındığında diğer sanıklar ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği anlaşılmıştır” denildi.

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Kadınların mücadelesi karanlığa geçit vermedi| Hir...

Hiranur Vakfı davasında mahkeme baba Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl, Kadir İstekli’ye 30 yıl, anne Fatı...

Hiranur Vakfı davası ertelendi: Sanık tarafı istis...

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşında dini nikahla evlendirmesine ilişkin da...

Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli Hiranur Vakfı...

Hiranur Vakfı'nın başkanınca vakıfla resmi ilişkileri kalmadığı iddia edilen Gümüşel ve İstekli'nin...