Seçim 2023
‘Sorularımıza hep beraber yanıt aradık’
17. Gençlik Yaz Kampı Kadın Çalışmaları Atölyesi katılımcılarıyla atölye hakkındaki düşüncelerini konuştuk.

Bu yıl 17’ncisi düzenlenen Gençlik Yaz Kampı’nın en kalabalık ve dolu dolu geçen atölyelerinden Kadın Çalışmaları Atölyesinde genç kadınlar, tarih boyunca kadının konumunu, kadın hareketinin ortaya çıkışını ve farklı sınıfsal temellerden kadın hareketlerini konuştu. Hem geçmişe hem de bugüne dair tartışmaların yürütüldüğü atölyede, 5 gün boyunca sorularına hep beraber yanıt arayan kadınlar, atölye bitiminde bir de deklarasyon yayımladı. Biz de 17. Gençlik Yaz Kampı Kadın Çalışmaları Atölyesi katılımcılarıyla atölye hakkındaki düşüncelerini konuştuk:

Doğa SÜMER // İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi:
17. Gençlik Yaz Kampının en verimli atölyelerinden biri de Kadın Çalışmaları Atölyesiydi. İlkel komünal toplumdan başlayarak günümüze kadar ele alınan kadının toplumsal evrimi katılımcılara yeni bakış açıları kazandırdı. Atölye boyunca benim en çok ilgimi çeken konu ise’ SSCB’de kadın oldu. Eşit işe eşit ücret ilkesi, ev hizmetlerinin toplumsallaştırılması, fabrikalara kreşler kurulması, kadın emeğinin kalifiyeleştirilmesi, tam ücretli gebelik izni gibi sayılabilecek bir dizi uygulama oldukça dikkat çekiciydi. Kadının nihai kurtuluşunun ancak sosyalizmde varolabileceğinin yeniden farkına vardım.
Selin KURŞUN - Lise öğrencisi // Ankara:

Kadının konumunun cinsiyet ayrımı üzerinden değerlendirildiği, kadın hep böyleymiş ve böyle olmaya mecburmuş gibi lanse edildiği günümüzde, tarihi inceleyerek bu durumun hiç de öyle olmadığını gördük. Kadın Çalışmaları Atölyesinde kadının konumunu toplumsal ve ekonomi politik açıdan değerlendirerek “Kadının kurtuluşu nasıl mümkündür?” sorusuna yanıtlar aradık. Ve atölyeye katılan her bir katılımcı “Neden bizler bir arada durarak mücadele etmeliyiz?” ya da “Kimlere karşı nasıl mücadele etmeliyiz?” sorularını kafasında yanıtlamış bir şekilde şehirlerine döndü. “Kadın sorunu, içinde yaşadığımız kapitalizmin sorunudur.” diyerek kadının kurtuluşunun neden kapitalizmden kurtulmayla ilişkili olduğunu birçok açıdan ele aldık. Genç bir kadının kendi kurtuluşunun nerede yattığını bilmesi ve bunun için mücadele etmesi çok kritik bir noktada durduğundan atölye son derece büyük bir önem taşımaktaydı.

Büke TÜRKGİL // Eyüp - İstanbul:
Kadın Çalışmaları Atölyesinde öğrendiğim en önemli şeyler kapitalizmin ve erkek egemenliğinin ilişkisine dair anlatımlardı. Ayrıca toplumun insanlara öğrettiği kadının oldu olası her zaman ezilmesi gereken, değersiz olan ve kadının ‘yaradılışında’ güçsüzlüğün olduğuna dair söylenen asılsız önermelerin tarihi kanıtlarla alakasız olduğunu gördük. Bütün bu sömürüyle beraber gelişen hareketleri ve akımları tartıştık. Atölyede anlatılanlar, tartışmalar oldukça yalın bir dille yapıldığı için konu hakkında bilgisi olmayanlar rahatça takip edebildiler. Dolayısıyla önümüzdeki sene gençlik kampına katılacaklar için rahatça söyleyebilirim ki tereddüt etmeden atölyeye gelebilirler çünkü ne kadar farkındalığımız olursa olsun kadın hareketleri tarihi hakkında bilgilenip neler yapabileceğimizi konuşmak, cinsiyet fark etmeksizin her bir bireyin topluluk olarak çözüme doğru hareket etmemiz gerektiğini anlamasını sağlayacaktır.
Işılsu BAŞKAVAK - Lise öğrencisi // Mersin:

Kadın Çalışmaları Atölyesine bu yıl ikinci kez katıldım. Bu sene öğrendiklerimi geçen sene öğrendiklerimin üzerine katarak daha çok verim aldım. Bu yıl kadın hareketi tarihi üzerinde duruldu. Kadınların hakları için nasıl mücadeleler verdiklerini gördüm. Bu mücadeleleri öğrenmem bugünkü toplumda kadınların konumunun nasıl daha da iyileştirilebileceği konusunda bir yol gösterici oldu ve farklı bakış açıları kazanmama yardımcı oldu.

İlgili haberler
Kocaeli Üniversitesi Ekmek ve Gül Kadın Çalışmalar...

Üniversiteli kadınlar topluluk çalışmalarını, üniversitelerde yaşananları ve gündemi canlı yayında k...

Kadın Çalışmaları Atölyesi’nde ne yaptık, neler ko...

Antalya Olimpos’ta yapılan 2017 Gençlik Yaz Kampı’nda Kadın Çalışmaları Atölyesi’nde çalışma yürüten...

Sorunlarla nasıl başa çıkacağımızı da öğrendiğimiz...

Atölye saatinin ardından katılımcılarının bir sonraki günün okumalarına harıl harıl çalıştığı Kadın...