Yıllık iznin bir bölümü en az 10 gün olmak zorunda
Yıllık iznin bir parçasının kesintisiz 10 gün olması zorunludur. Bir bölümü 10 günden az olmamak üzere izin süresi istenildiği kadar bölünebilir.
Okurumuzun sorusu:

İşveren yıllık izni 7 + 7 gün olarak kullanacağımızı söylüyor. Ama ben bir defada 10 gün izin kullanmak istiyorum. Ne yapabilirim?

Öncelikle ücretli yıllık izin hakkı ile ilgili daha önceki yanıtlarımızı bir hatırlatalım: Yıllık iznin kullandırılmaması haklı fesih nedenidir

Kullandırılmayan yıllık izinler yanmaz 

Hafta tatili yıllık izinden düşülmez

İş Yasası’nın 56. maddesine göre:

“Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53'üncü maddede gösterilen süreler içinde işveren tarafından sürekli bir şekilde verilmesi zorunludur. Ancak, 53'üncü maddede öngörülen izin süreleri, tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere bölümler hâlinde kullanılabilir”.

Açıkça görüldüğü üzere yıllık iznin nasıl kullanılacağı konusunda işçi ve işveren tarafının anlaşması gerekmektedir. Bununla birlikte yıllık iznin bir bölümünün en az 10 gün olması, yani işçiye kesintisiz 10 gün izin kullandırılması gerekmektedir. Geri kalan süre tarafların anlaşması ile istenildiği kadar bölünebilir.

Dolayısıyla işveren okurumuzun 14 günlük yıllık iznini kendi kararıyla 7 günlük iki parçaya bölemez.

Peki, bu durumda okurumuz ne yapmalı?

1) Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre okurumuz, izin tarihinden en az bir ay önce, izin kullanmak istediği süreyi ve tarihleri işverene yazılı olarak bildirmeli. Böylece okurumuzun 10 gün izin kullanmak istediği yazılı olarak belgelenmeli ve okurumuz talep dilekçesinin (formunun) bir örneğini saklamalı.

2) Okurumuzun talebine rağmen işveren 14 günlük izni 7 günlük iki parçaya bölerse, okurumuz –ne yazık ki- “Ben 7 değil 10 gün izin kullanacağım” diyerek kendi kendine 10 gün izin kullanamaz. Böyle bir yola giderse işveren tazminatsız işten çıkarma yoluna gidebilir.

3) Okurumuz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na şikâyette bulunabilir. İzin yönetmeliğine aykırı olarak yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için (2018 yılı itibarıyla) 337 TL idari para cezası kesilir.

4) Yargıtay kararlarına göre, işçinin 10 gün veya daha fazla süreli izin talebine rağmen, işveren tarafından yıllık iznin 10 günden az kullandırılması halinde, kullandırılan izin “işveren tarafından verilen diğer izinler” olarak kabul edilmektedir. Bu sürenin de yıllık izinden düşülmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla okurumuzun en az 10 günlük izninin hiç kullandırılmamış olacağı sonucuna ulaşıyoruz. Bu bakımdan okurumuzun, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde en az 10 günlük izninin ücretini talep edebileceği (önce arabulucu, sonra dava yoluyla) kanaatindeyim.

İlgili haberler
İtalya'da işçi kadınlara 3 gün regl izni

Orada da kadınlar bu iznin kağıt üzerinde kalmasından endişeli... Türkiye'de de bir dönem regl izni...

Avukatınız Cevaplıyor: Ücretli doğum izni hakkı...

Bir kadın işçinin sorusu: "Çalıştığım fabrikada işe başladıktan kısa bir süre sonra hamile olduğumu...

Kadınlara 8 ay, erkeklere 30 gün doğum izni toplu...

Şişli Belediyesi ile Genel-İş Arasında Sözleşme İmzalandı. Kadınlara 8 ay, erkeklere 30 gün doğum iz...