GÜNÜN BİLGİSİ: Anadolu'nun ilk sığınma evi
Kadına yönelik şiddetin tarihi ataerkinin tarihine uzanır, şiddete karşı çözüm yollarının tarihi de oldukça uzak. Bu topraklarda sığınmaevlerinin tarihini biliyor musunuz?

Osmanlı döneminde İstanbul’da bir kadın sığınmaevinin varlığının bilgisine, Yüksek Mimar Dr. Fatma Sedes tesadüfen ulaştı. 17. yy. sonlarında başkent Dersaadet’in (İstanbul) Eyüp semtinde kurulan ve1900’lerin ortalarına kadar hizmet veren “Karılar Tekkesi” adı altında kadın sığınmaevi hizmeti veren Hatuniye Dergâhı’na ait kalıntılar ortaya çıkarıldı.
Baba ve kocalarının baskısından kaçıp Hatunlar Dergâhı’na sığınan kadınlar çeşitli zanaatlar öğrendi. Dergâhta 16-80 yaşları arasında 100 kadar kadın vardı.
Bektaşi Tarikatı’na ait olan Dergâh, kimsesiz kadınlara yuvalık yapmasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’ya silah sevkıyatı yapan bir işlev de üstlendi.

TÜRKİYE’DE SIĞINMA EVLERİ
* 1990 yılında Uğur İlhan, Türkiye’nin ilk kadın sığınmaevinin kurulmasına öncülük etti.
* 1990 yılında açılan ve 5 bin kadına destek hizmeti veren Bakırköy Kadın Sığınmaevi, iki yıl sonra yönetiminin değişmesiyle kapatıldı.
* Şişli’de açılan Kadın Sığınmaevi de restorasyon gerekçesiyle aynı kaderi paylaştı.
* Kadın Dayanışma Vakfı, 1993 yılında Altındağ Belediyesi ile işbirliği içinde bağımsız bir kadın kuruluşunun işlettiği ilk kadın sığınmaevini kurdu.
* 2005 yılında çıkarılan yasayla nüfusu 50 bini geçen tüm belediyelerde en az bir kadın sığınmaevi bulunması zorunluluğu getirildi. Bu yasaya uygun davranılsaydı şu anda Türkiye’de yaklaşık 3 bin kadın sığınmaevi bulunması gerekiyordu. Sadece İstanbul’da 29 sığınma evi olmalıydı. Ancak Türkiye’de şu an SHÇEK’e bağlı 24, SHÇEK dışında 20 olmak üzere toplam 44 sığınmaevi bulunuyor.

İlgili haberler
Kadın oyunları birçok gerçeğe dayanıyor

Kocaeli Üniversitesi Ekmek ve Gül Atölyesi Dario Fo'nun Kadın Oyunları eserini sergiledi.

GÜNÜN BELLEĞİ: Artyuşina Kadın Komünü

Yüzyılların getirdiği alışkanlıklarla toplumsal yapıların değişimi o kadar kolay olmuyor. Sovyet Rus...

GÜNÜN DAYANIŞMASI: Kürklü Kadınlar Tugayı ile tanı...

Şık kostümlerin içinde varlıklı ailelerin kızlarıydı onlar ve işleri grevdeki kızkardeşlerine yöneli...