GÜNÜN BİLGİSİ: Kadının kalbine giden yol midesinden geçiyor
‘Romantizm yatak odasında değil mutfakta başlar’ cümlesini muhtemelen duymuşsunuzdur. Bakalım bilim insanları bu konuda ne düşünüyor?

Bilim de bu cümleyi destekliyor, ama düşündüğünüz şekilde değil.
Drexel Üniversitesinden araştırmacılar tarafından yapılan ve Appetite dergisinde yayımlanan yeni bir çalışmada, araştırmacılar; kadınların beyninin romantik çağrışımlara, aç hallerine kıyasla tok olduklarında daha iyi cevap oluşturduğu bulgusuna ulaştı.

Çalışma; daha önce diyet uygulamış ve hiçbir şekilde diyet uygulamamış kadınlar arasında açlık ve tokluk hallerindeki beyin devrelerini araştırdı. Araştırmacılar; geçmişinde diyet uygulamış ya da uygulamamış genç kadınların romantik görsellere tepki oluşturma konusunda, beyinlerindeki ödül-ilişkili nöral bölgelerinde aç hallerine kıyasla tok iken daha fazla beyin aktivasyonu gerçekleştiği bulgusuna ulaştılar.

Öte yandan; bu çalışmada elde edilen sonuçlar; geçmişte yapılan ve insanların, aç iken ödüllendirici bir uyarana dair (örneğin; yiyecek, para gibi) daha fazla hassaslık gösterdiklerini ileri süren birkaç çalışma ile ters düşüyor. Makalenin yazarlarından Alice Ely (PhD. Drexel University) şöyle diyor: “Bu durumda, insanlar beslendiklerinde daha hassas oldular. Bu veri; bir şeyler yemenin; genç kadınları yiyecek dışındaki ödüllere dair hassaslaştırabileceğini gösteriyor. Veri; aynı zamanda da yiyecek ve seks için ortak bir nöral devre olduğunu destekliyor.”

Son bulgu; araştırmacıların beynin yiyecek işaretlerine tepkisinin nasıl değiştiğini irdeleyen ve geçmişte yapılmış küçük bir pilot çalışmalarına dayanıyor. Bu çalışmada, araştırmacılar; özellikle gelecekte obezite riski altında olan (geçmişte diyet uygulamış) kadınları diyet uygulamamış kadınlarla kıyaslayarak beynin yiyeceğe dair ödül tepkisinin farklılaşıp farklılaşmadığına odaklandılar. Çalışmadaki bütün katılımcılar; normal kilolu, genç (üniversite çağında) kadınlardan oluşuyordu. 2014’te Obesity’de yayımlanan bu çalışmada, araştırmacılar; geçmişinde diyet uygulamış kadınların beyninin, bir şeyler yediğinde; hiç diyet uygulamamış ya da hali hazırda diyet uygulayan kadınlarınkine kıyasla olumlu yiyecek işaretlerine daha çarpıcı tepkiler oluşturduğu bulguna eriştiler. Ely: “Tok iken, geçmişinde diyet uygulamış olanların ödül bölgelerinde; çok lezzetli yiyecekler ile nötr ya da orta düzeyde lezzetli yiyeceklerin kıyasında, diğer iki grubunkinden (hiç diyet uygulamayan ya da hali hazırda diyet uygulayan) daha fazla tepki oluşturduklarını gözlemledik” diyor. –Çok lezzetli işaretler; çikolatalı kek gibi yiyecekleri içerirken, nötr işaretler; havuç gibi yiyeceklerden oluşuyor.–

Bu çalışmaya dayanarak, araştırmacılar; geçmişinde diyet uygulamış kimselerin tok iken ödüllere farklı bir hassaslık gösterdiklerini düşündüklerini söylüyorlar. Bu düşüncelerini test etmek için de MRI kullanarak; romantik görseller ile nötr uyaranlara bakan aynı grubun beyin aktivitelerini açlık anında ve tokluk durumunda karşılaştırdılar. Tok iken; her iki grubun da ödül merkezleri, romantik işaretlere daha fazla cevap oluştururken, geçmişinde diyet uygulamış olanların nöral aktiviteleri; diyet uygulamayanlardan açık bir biçimde farklıydı. Bunun yanı sıra, tepki örgüsü; seks ve yiyeceklere dair beyin temelli tepkinin birbiriyle örtüştüğünü gösteren araştırmalar ile de tutarlı.

Kaynak: Bilimfili

İlgili haberler
BİR ‘AŞI MESELESİ’ (3) Flash TV bilimselliğinde a...

‘Aşı oldu, hayatı zindana döndü, bakın neler oldu’ gibi heyecanla tıklayıp, içeriğinde saçma sapan b...

GÜNÜN KADINI: Bilim dünyasındaki cinsiyetçiliğe gö...

Kariyerinin her anında cinsiyet ayrımcılığı ile savaşan Rubin, başarılı bir gökbilimci olmasının yan...

GÜNÜN BİLGİSİ: Kadın beyni erkek beyninden daha ak...

Bilim insanları kadın ve erkeklerin beyin fonksiyonlarını inceledi. Araştırmaya göre; kadınların bey...