GÜNÜN DİKKATİ: Metal sektöründe kadın işçiler
Birleşik Metal İş Sendikası metal iş kolunda çalışan 154 kadın işçi ile yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçları ve metal iş kolunda çalışan kadın işçilere ilişkin veriler oldukça çar

Araştırmaya göre;

• Metal sektöründeki kadın işçilerin yaklaşık yarısı 30-39 yaş arasında. Yüzde 62’si evli. Lise ve üzeri eğitime sahip olanların oranı yüzde 75.

• Araştırma kapsamındaki kadın işçilerin yaş ortalaması 36 olarak tespit edildi. 30-44 yaş arası kadın işçilerin sayısının ise sektörde yoğunlaştığı görüldü. Yaş gruplarının dağılımına göre 20-29 yaş grubu kadın işçilerin oranı yüzde 16.5, 40-49 yaş arası kadınların oranı ise yüzde 31.4. Buna karşın kadın işçilerin yaklaşık yarısı 30-39 yaş grubunda yer alıyor.

• Metal sektöründe mavi yakalı kadın işçilerin yüzde 44’ü elektrik-elektronik sektöründe çalışmaktadır. Bunu yüzde 41 ile otomotiv ve otomotiv yan sanayi takip etmektedir.

• Evlenmemiş kadın işçilerin oranı yüzde 27. Kadın işçilerin yaklaşık yüzde 10’u ise eşinden ayrılmış. Evlenmemiş kadın işçilerin yüzde 85’i anne ve babaları ile birlikte yaşıyor. Boşanmış kadınların yaklaşık yarısı çocukları ile yaşadıklarını ifade etti. Tek başına yaşayan kadın işçi oranı yüzde 3 oranındayken, evli olan kadın işçilerin yüzde 85’i çekirdek aile olduklarını ifade etti.

• Evlenmemiş olan kadın işçilerin onda biri evlendiği taktirde işi bırakmayı düşünüyor. Çalışma hayatının içinde kalmayı düşünen kadın oranı oldukça yüksek.

• Araştırma kapsamındaki metal işçisi kadınların yaklaşık üçte ikisinin çocuğu var. Bir çocuğa sahip olanların oran yüzde 31 iken, 2 çocuğu olanların oranı yüzde 30. 3 çocuğu olanların oranı yüzde 8.

KADIN İŞÇİLER KENDİLERİNE AYIRDIKLARI ÖZEL ZAMANI DA AİLELERİNE ADIYOR
• Araştırma kapsamındaki kadın işçilerin üçte ikisi kendilerine ayırdıkları özel zamanları aileleriyle geçirdiklerini söyledi. Aile ile geçirilen zamandan sonra en fazla başvurulan zaman geçirme biçimi yüzde 28 oranla arkadaşlarla vakit geçiriyor. Bunu yüzde 21 ile kitap okumak izliyor. Kendine ayırdığı özel zamanı olmadığını söyleyenlerin oranı yüzde 15 düzeyinde

• Araştırma kapsamındaki kadın işçiler “halen çalışmakta oldukları işyerlerinde çalışan erkek işçiler tarafından aşağıdaki şiddet türlerindin birine maruz bırakıldınız mı?” sorusuna verdikleri yanıtta yüzde 17.5 ile psikolojik şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Buna göre araştırma kapsamındaki her beş kadından biri işyerinde erkek iş arkadaşı tarafından kendini mobbinge uğramış hissediyor. Her 10 kadın işçiden biri ise işyerindeki erkek iş arkadaşlarından sözlü tacize maruz kaldığını ifade etti.

• İşyerinde cinsiyetçi söyleme (cinsel içerikli küfür, kadını aşağılayan söylem) maruz kaldığını söyleyen kadın işçilerin oranı yüzde 7. Dijital şiddete (sosyal medya, cep telefonu üzerinden) maruz kaldığını söyleyen kadın işçilerin oranı yüzde 4.5, yüzde 2 işyerinde cinsel tacize uğradığını söyledi.

• Araştırma kapsamındaki kadın işçilere “son bir yıl içinde işyerinizde aşağıdaki ayrımcılık uygulamalarından birine maruz kaldınız mı?” sorusu yöneltildi, 122 kadın işçinin yüzde 17.2’si cinsiyetle ilgili ayrımcılığa maruz kaldığını ifade etti. Kadınların yüzde 12.4’ü ise siyasi görüşü nedeniyle ayrımcılığa uğradığı görüşünde.

KADIN İŞÇİLERİN YÜZDE 84’Ü EVDE DE EN AZ 1 SAATİN ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

• Kadınların sadece yüzde 9’u çalışma günlerinde ev işlerine ayıracak zamanının olmadığını söylerken, yüzde 40’lık büyük bir kesim ev işlerine çalışma günlerinde 1-2 saat arası vakit ayırdığını söyledi. Yaklaşık her dört kadın işçiden biri ise 3 saat ve üzeri bir süreyi ev işlerine ayırıyor. 2-3 saat arası ev işlerine vakit ayıranların oranı ise yüzde 18. Zaten işte çalışan kadın, ezici bir çoğunlukla evde de, bu sefer ev işleri için, mesaisine devam ediyor.

• Araştırma kapsamındaki kadın işçilerin yüzde 19’u haftalık 45 saatin üzerinde çalışıyor.

• Evli kadınların yüzde 8’inin maaşlarını eşleri çekiyor.

• Araştırma kapsamındaki kadınlar, “sendikacılık erkek işidir”, “kadınlar üye olmalı ama yönetici olmamalı”, “sendikacılık kadınlara göre değil” yargılarına kesin bir biçimde karşı çıktı. “Sendikacılık erkek işidir” diyen kadın işçilerin oranı yüzde 1,6 düzeyinde kalırken, “kadınlar sendikaya üye olmalı ama yönetici olmamalı” yargısına katılanların oranı yüzde 4,9 seviyesinde kaldı. Buna karşın “Kadınlar sendikamızda daha fazla temsil edilmeli” fikri yüzde 61,1 oranla kabul gördü.

EN ÖNCELİKLİ OLANI SORUN VARDİYALI ÇALIŞMA VE KREŞ YOKLUĞU

• Araştırmaya katılan kadın işçilerin en yakıcı sorun olarak gördükleri konu yüzde 33,8 ile vardiyalı çalışma. Vardiyalı çalışmayı yüzde 21,6 ile kreş yokluğu, yüzde 16,5 ile ücret eşitsizliği ve yüzde 9,4 ile psikolojik şiddet geliyor.