GÜNÜN RAKAMI: Kadın işsizliği yükseliyor
DİSK-AR, Türkiye İstatistik Kurumunun 10.4 olarak açıkladığı Aralık 2017 dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Genç işsizlik oranının yüzde 19.2, kadın işsizliğinin de yüzde 27 olduğuna dikkat çeken DİSK-AR, kadın işsizliği kategorilerinde en yüksek işsizlik türünün kentsel kadınlarda gerçekleştiğinin de altını çizdi.

Özellikle kadın ve genç işsizliğinde vahim tablonun sürdüğünü idafe eden DİSK-AR işsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması şu önerilerde bulundu:

* İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmeli.

* “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmeli.

* Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalı.

* İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalı.

* Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmeli. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalı.

* Uluslararası Çalışma Örgütü’nün “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalı.

* Kiralık işçilik yasası (6715) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmeli.

* Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı.

* Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.

* İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

* Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır.

Yazının tamamı buradan okuyabilirsiniz.

İlgili haberler
GÜNÜN RAKAMI: 11 milyon 45 bin kadın, ev işleri ne...

Kadınlar ev ve aile bakımına günlük 4 saat 17 dakika ayırırken, erkekler sadece 51 dakika ayırıyor.

Kesilen işsizlik ödeneği, işsiz kalınca yeniden ba...

İşe girdiği için işsizlik ödeneği kesilen işçi, işsizlik ödeneği şartlarını yerine getirmeden yenide...

Türkiye’de kadın işçi gerçeği: Ayrımcılık ve güven...

DİSK’in ‘Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği’ raporuna göre Türkiye’de her 10 kadınlar 3’ü çalışıyor. Çalı...