Küba’nın yeni aile yasası aile kavramını tanımlamayacak
Küba’nın yeni anayasası evlilik içinde bireyleri tanımlamayacak; tanımlama, ilerici bir aile kanunuyla yapılacak. LGBTI aktivisitlerinin talebi üzerine, yasa metninde değişikliğe gidileceği duyuruldu.

18 Aralık’ta Genel Sekreter Homero Acosta, Küba’nın yeni anayasasının evlilik birlikteliği kuran bireyleri tanımlamayacağını, çünkü bunun yasanın alanına girmediğini söyledi.

Acosta, Halk Güçleri Ulusal Meclisinde, önümüzdeki günlerde vekillerin onayına sunulması gereken yeni tasarının, evliliğin ne şekilde oluştuğunu detaylandırmayacağını açıkladı.

Önümüzdeki iki yıl içinde referanduma sunulacak olan Aile Yasası, ailenin nasıl oluştuğunu, bireylerin kimler olduğunu ve yükümlülüklerinin neler olduğunu yeniden tanımlayacak.

Genel Sekreter Homero Acosta, “Küba Cumhuriyeti Anayasası, aile kavramının tanımını yapmayacak. Böyle bir karara varılırken, 68. maddenin oluşumu sürecinde ortaya çıkan fikir ayrılıkları dikkate alınmıştır,” diye belirtti.

Buna binaen yeni Aile Yasası, evlilik kurumunu iki insanın birlikteliği olarak tanımlamayı öneren 68. maddenin yerini alacak.

YENİ TASARIDA ‘EŞLER’ YERİNE ‘İNSANLAR’

Cinsel Eğitim Derneği Yöneticisi Mariela Castro, bu duyurunun yaratabileceği bir anlam karmaşasını önlemek amacıyla, Facebook üzerinden bir metin yayımladı. “Bütün sorumluluğu üzerime alarak bu meseleyi açıklığa kavuşturmalıyım: Yeni tasarı, mevcut yasa tasarısının (68. madde) esas niteliğini korumaya ve 1976 Anayasası’nın ikili cinsiyet algısını ve heteronormatifliğini kazımaya devam ediyor.

“Yeni tasarıdaki değişiklik, ‘eşler’ yerine ‘insanlar’ kullanılmasında yatıyor; bu tüm bireylerin evlilik kurumuna erişimini sağlayabilme adına çözülmesi gereken bir sorun,” dedi. Bu bağlamda da, yeni anayasaya “EVET” diyerek aile yasasını da yeni anayasa metninin geri kalanı gibi gelişmiş bir hâle getirme çağrısı yaptı.

Ağustos’an kasıma dek halk katılımıyla gerçekleşen müzakerelerde 176 bini aşkın kişi, mevcut Küba Anayasası’nı sürdürme fikrini destekledi; bu anayasa evlilik birlikteliğini bir kadın ve erkeğin birlikteliği olarak tanımlamaktaydı.

82. madde tasarısı, mevcut hâliyle evliliği “sosyal ve yasal bir kurum,” olarak tanımlamakta. Tasarı, evlilik birlikteliğinin aileyi düzenleyen yollardan bir tanesi olduğunu, bireylerin hür rızasına, hak eşitliğine ve cezai ehliyetine dayandığının altını çizmekte. Yasa, evliliğin nasıl oluştuğu ve etkilerinin ne olduğu üzerinde karar sahibi.

Küba Ulusal Kongresi, bugün yeni tasarı üzerinde karar birliğine varacak. Eğer yeni metin parlamento onayını alırsa, anayasal değişiklik referansumunun yolu açılmış olacak.

Ekmek ve Gül için çeviren Beste İrem Köse

Kaynaklar
Telesur English
Gay Star News

İlgili haberler
Doğum teşviki öyle değil böyle yapılır: Küba'da an...

"En az 3 çocuk" diyen ve kadınlar o üç çocuğa canlarından bezmeden, hayattan vazgeçmeden nasıl bakac...

İrlanda’dan Latin Amerika’ya kürtaj mücadelesi

Arjantin’de Ulusal Kongre kürtajın yasallaşması yasa teklifini az bir farkla da olsa reddetti. Ancak...

II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması

İlki 2015 yılında Dominik’te gerçekleştirilen, ikincisi 28-30 Eylül’de Ekvador’un Quito kentinde ger...