20 Haziran 1871| Eşitlik için mücadele eden Margarethe Hilferding doğdu
Margarethe Hilferding; Viyana’da tıp okuyan ilk kadın, tıp alanında doktora yapan ilk kadın, kadınların eşit haklara sahip olabilmesi için ömrünün sonuna kadar mücadele eden bir devrimci.

Kadın, Yahudi, sosyalist ve radikal düşüncelere sahip entelektel Margarethe Hilferding, 20 Haziran 1871’de doğdu. 1942’de toplama kampında öldürüldü.

Tekelci devlet kapitalizmi teorisiyle ilgilenen herkes, kaçınılmaz olarak sosyalist iktisatçı Rudolf Hilferding ile karşılaşır. Ama eşi Margarethe’yi kim tanıyor? Viyana’daki bir anıt plaket, hayatını kısaca şöyle özetliyor: “Dr. 1871 doğumlu Margarethe Hilferding, Viyana’da tıp okuyan ilk kadındı, Favoriten’de doktor ve meclis üyesiydi. Aynı zamanda Psikanaliz Derneğine üye olan ilk kadındı. 1942’de bir toplama kampında öldürüldü.”

Erkeklerin direnişine karşı tıp eğitimini tamamlaması ve 1903’te tıp alanında doktora yapan ilk kadın olması ancak öğretmenlik eğitiminin dolambaçlı yolu ile mümkün oldu. Bu nedenle eğitim ve çalışma alanlarında kadınlar için eşit haklara sahip olması için ömür boyu mücadele etmesi şaşırtıcı değildir. Hilferding, 1910’da Viyana’nın proleter semti Favoriten’de bir muayenehane açtığında, bölgedeki tek kadın doktordu ve özellikle işçiler arasında çok sevilmekteydi.

Burada annelik hem bilimsel hem de politik olarak hayatının sorunlarından biri haline geldi. Her şeyden önce, kadınların sosyal koşulları ve sağlık sorunları ile ilgilendi. Felaket ekonomik koşulların neden olduğu acil durumlarda kürtaj yaptı. Arbeiterinnen-Zeitung’da (İşi Kadın Gazetesi) şöyle yazmıştı: “Proletaryanın kadınları için”, “anneler, çocuklar, ev halkı sefalete mahkûm olacak çocuklar için! Çocuk doğurup doğurmayacağına kadın karar vermelidir!” Hilferding için kürtaj, yasal ve mali koşullarını şiddetle eleştirdiği sosyal bir sorundu-özellikle Sosyal Demokrat Doktorlar Derneği ile birlikte Katolik Kilisesinin rolüne saldırdı.

Klasik evlilikle ilgili eleştirel yazılar yazdı. Bu evlilikte kadının köleleştirildiğini, bundan bir çıkış yolunun kadının eşitliğinde bir adım olacak kadın istihdamı olduğunu savundu.

Hilferding sadece kadın sorunları, cinsellik ve doğum kontrolü konularında fikir ve teoriler geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda bilimsel bulgularını politik olarak uygulamaya koymaya çalıştı: Favoriten’deki Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin bölge meclis üyesi olarak, bireysel psikolojik eğitim danışmanlığı başkanı ve bir okul doktoru olarak-her zaman tüm bu soruların sosyal arka planını akılda tutarak çalıştı.

23 Eylül 1942’de Maly Trostinez toplama kampında öldürüldü.

Fotoğraf: Wikipedia


İlgili haberler
Sovyetlerde eşitlik için adım adım...

Yasal düzenlemelerden, fiili eşitlik için atılan somut adımlara, eğitimden politikaya, kadınların to...

Kadına eşitlik neden lazım oldu?

Bir yandan kadınlara neyi hak edip etmedikleri dikte ediliyor diğer yandan kadınların kazanımlarını...

Bilgi, eşitlik ve AIDS

Eşitsizlik, yaşamımızın her alanında olduğu gibi evrensel bir sorun olan bir hastalığın bile cinsiye...