Seçim 2023
22 Nisan 1766| Fransız yazar Germaine Stael doğdu
Fransa’da gerek siyasal yaşamda gerek roman, oyun, deneme, anı, edebiyat eleştirisi gibi çeşitli türlerdeki yapıtlarıyla edebiyat yaşamında etkili olmuştur.

Fransız yazar Germaine Stael 22 Nisan 1766’da Paris’te doğdu, 14 Temmuz 1817’de aynı kentte öldü.

Doğum adı Anne-Louise-Germaine Necker idi. İsviçre kökenli bir aileden geliyordu. Bankacı olan babası Jacques Necker, XVI. Louis’nin maliye bakanıydı. Annesi ise Paris’in aydın ve sanatçı çevrelerinde etkin olan bir kadındı. Çocukluğu bu çevrelerdeki tartışmaları yakından izleyerek geçti. 1786’da İsveç’in Paris elçisi baron Eric de Stael-Holstein ile evlendi. 1797’ye değin süren bu evlilikten üç çocukları oldu. Madame de Stael genç yaşta zekâsı, konuşma yeteneği ve yazdıklarıyla adını duyurmaya başladı. 1788’de yayımlanan Lettres sur les ouvrages et le caractere de J.J.Rousseau (J.J.Rous-seau’nun Yapıtları ve Kişiliği Üzerine Mektuplar) adlı incelemesiyle dikkatleri üstünde topladı.

Madame de Stael’ın yaşamı, o dönemde Fransa’nın içinde bulunduğu siyasal çalkantılar nedeniyle oldukça hareketli geçti. Duygusal yaşamı da benzer bir hareketlilik gösterdi. Kocasının dokunulmazlığı sayesinde Fransız Devrimi sırasında rahatça Paris’te kalabildi. Önce Jakobenler’i destekledi, Ulusal Konvansiyon Dönemi’nde ise daha ılımlı olan Jirondenler’e yakınlık duydu. Ancak daha sonra zaman zaman sürgünde yaşamak zorunda kaldı. 1793’te Terör Dönemi’nin başlamasıyla, 1803’te sevgilisi yazar Benjamin Constant (1767-1830) ile birlikte I.Napoleon’a karşı bir harekete girişmenin getirdiği tehlikeler yüzünden, 1810’da Alman kültürünü öven kitabı De l’Allemagne’m (Almanya’ya Dair) yasaklanmasıyla, daha sonra da Yüz Yıl Savaşları nedeniyle birçok kez Paris dışına kaçtı. Sürgün yıllarının bir bölümünü Cenevre yakınlarındaki Coppet’de geçirdi. Buradaki evi o dönemin tanınmış aydınlarının buluşma yeri oldu. Ayrıca Avrupa ülkelerini gezdi, Alman kültürünü ve düşünce akımlarını inceledi. Alman romantizminin savunucularından August Wilhelm von Schlegel’le, İsviçre’de de İngiliz romantik şair Lord Byron’ la dostluk kurdu. 1816’da Paris’e döndü, ertesi yıl öldü.

FRANSIZ EDEBİYATINDA ROMANTİZMİN ÖNCÜSÜ OLDU

Yapıtlarının çoğu bugün unutulmuş olmakla birlikte, Madame de Stael’in, çağının düşünce tarihinde önemli bir yeri vardır. XVI. Louis’nin son yılları, Fransız Devrimi, I. Napoleon ve Restorasyon dönemlerinde Fransa’da gerek siyasal yaşamda gerek roman, oyun, deneme, anı, edebiyat eleştirisi gibi çeşitli türlerdeki yapıtlarıyla edebiyat yaşamında etkili olmuştur. Siyasal görüşleri Rousseau ve Montesqieu’nün etkisinde gelişmiştir. Giderek Almanya’da yaygınlaşan düşünce ve edebiyat akımlarından özellikle de Alman romantizminden etkilenmiştir. De la litterature consideree dans ses rapports avec les institu-tions sociales (Edebiyata Dair/Toplumsal Kurumlarla İlişkisi Açısından Edebiyat) Avrupa’daki yeni düşünce akımlarını Fransa’da tanıtması açısından önemlidir. Madame de Stael bu kitabında, bir edebiyat ürününün, parçası olduğu ulusun toplumsal, ahlaksal ve tarihsel gerçekliğini ve çağının ruhunu yansıtması gerektiğini savunur. Alman kültürü üstüne bir inceleme olan ve I. Napoleon tarafından toplatılan kitabı Almanya’ya Dair’de ise, Güney Avrupa’nın biçim ve kural düşkünü klasik kültürüne karşı Kuzey Avrupa’nın romantik kültürünü över. Almanya’da gelişen Coşkunluk (Sturm und Drang) akımını tanıtır. Madame de Stael, Fransa’da klasik düşünce ve edebiyatın etkisini yitirmesinde etkili olmuş ve Chateaubriand ile birlikte, bu ülkedeki romantizmin öncülüğünü yapmıştır. Romanları da modern kadını ilk kez roman karakteri olarak ele alıp işlemesi açısından önemlidir.

Kaynak: Sosyolojisi com

Fotoğraf: Wikipedia


İlgili haberler
GÜNÜN KADINI: Fransız direnişinin silahlı mücadele...

Kod adıyla ‘Raine’, Birinci Dünya Savaşı’na birebir tanıklık eder. Bu tanıklık onu mücadele etmeye s...

7 Nisan 1803| Fransız yazar Flora Tristan doğdu

İşçilerin ve kadınların kurtuluşu için mücadele eden Flora Tristan döneminin birçok sosyalizm mücade...

Tarihte bugün: Fransız bir terzi, öğretmen ve gaze...

Jeanne Deroin, tüm hayatını kadın haklarını ve işçi sınıfının eşitliğini savunarak geçirdi. Yoksullu...

Fransız Devrimi’nde bir kadın, Anne-Lucile-Philipp...

Fransız Devrimi’nin kadın sembollerinden Anne-Lucile-Philippe Desmoulins, 13 Nisan 1794’te Paris’te...

Tarihte kadın: Efsanevi Fransız tiyatro oyuncusu S...

Fransa’nın önemli tiyatrosu Comédie Française’in en dikkat çekici aktrisi olan, sonra kendi tiyatros...

GÜNÜN KADINI: Fransız edebiyatının aykırı sesi ‘Co...

Fransız edebiyatının sıra dışı yazarlarından Colette, 19. yüzyıldan 20. yüzyılın modern dünyasına bi...