30 Mart 1880| İktisatçı, tarihçi Anna Rochester
Çalışma yaşamındaki ağır sömürü koşullarını değiştirmek için mücadele eden, komünist bir kadın: Anna Rochester.

Amerikalı iktisatçı, tarihçi, çalışma hayatı reformcusu ve komünist Anna Rochester, 30 Mart 1880'de doğdu; 11 Mayıs 1966'da New York'ta öldü. 

Sosyal reformcu Grace Hutchins'in yaşam boyu eşi ve iş arkadaşı olan Marksist ekonomist ve tarihçi, Boston yerleşim evinde çalıştı (1909); New Jersey Tüketici Birliği (1911-12) üyesiydi; çocuk işçiliği koşullarını araştırdı. ABD Çocuk Bürosu'nda analistti. Hristiyan pasifist örgüt, Fellowship of Reconciliation'un aylık yayını The World Tomorrow (Yarının Dünyası) gazetesinin baş editörüydü. Hutchins'le veya tek başına çok sayıda tarihi, ekonomik ve sosyal araştırma kaleme aldı. Hutchins'le birlikte, Asya ve Avrupa'yı dolaşarak, Gandi de dahil olmak üzere sosyal reformcularla tanıştı ve çeşitli ABD yayın oarganlarında araştırma ve makaleleri yayınlandı. 1927'de kiliseden ayrıldı, Komünist Parti'ye katıldı Hutchins ve Robert W. Dunn ile birlikte çalışma örgütleri ve yayın organlarına bilgi sağlayan İş Araştırmaları Ajansını kurdu.

Araştırmalarını yaşamı boyunca sürdürdü. 11 Mayıs 1966'da hayata veda etti.

Eserlerinden bazıları:

Çocuklar için sekiz saatlik iş günü (1914) Gazeteler ve çocuk işçiliği (1914) Erkek giyim sektöründe çocuk işçiliği, Cam endüstrisinde çocuk işçiliği (1914)
Savaşan Ülkelerde Çocuk İşçiliği (1917) Çocuk Koruma Yasalarının Özeti (1916) İsa Mesih ve bugünkü dünya. (Grace Hutchins ile birlikte 1916'da) Bebek ölümleri. Alan çalışması (Ortak çalışma, 1923). İş ve kömür (1931) Kar ve ücretler: İşveren gelirleri ve işçi kazançları (1932) Wall Street (1932) Kar ve Ücretler: Krizin İşveren Geliri ve İşçi Sonuçları Üzerindeki Etkisi (1933) Amerika Hükümdarları: Finans Kapital Araştırması (1936). Köylüler Neden Kötü Durumda-Amerika Birleşik Devletleri'nde Tarım Krizi (1940) Köylü Sorunu ve İşçi Sınıfı (1940) Lenin tarım sorunu üzerine (1942) Nazi Almanya'sında Köylüler (1942) ABD'de Popülist Hareket: Halk Partisi'nin Yükselişi, Büyümesi ve Düşüşü (1943) Köylüler ve savaş (1943) Kapitalizmin doğası (1946) Amerikan kapitalizmi (1949)

İlgili haberler
GÜNÜN KADINI: Mary Kenney O'Sullivan

Mary Kenney O'Sullivan, yaşamı boyunca kadınların oy hakkı, yoksulların barınma hakkını savundu. İşç...

Yıldızların kaşifi: Annie Jump Cannon

En az 300 değişken yıldız keşfeden Annie Jump Cannon ile tanışın…

8 Nisan 1905 | Helen Joseph doğdu

Güney Afrikalı Kadınlar Federasyonu'nun oluşumunda önemli bir rol oynadığı için vatana ihanetle suçl...