analık ödeneği

Evlilik feshi yapan kadın işçinin analık ödeneği kesilir

Hamilelik nedeniyle analık iznine ayrılan ve analık ödeneği alan kadın işçi, evlilik nedeniyle tazminatını alarak işten ayrılırsa, analık ödeneği 10 gün sonra kesilir.

Analık izninde iş sözleşmesinin feshi analık ödeneğini durdurur

Analık iznindeyken iş sözleşmesini evlilik nedeniyle fesheden işçinin analık ödeneği 10 gün sonra kesilir.

Analık ödeneğinde en az 3 bin 626 lira gasp var

2021’de yapılan değişiklikle analık ödeneği hesabında son 3 ay değil son 12 ay dikkate alındığı için asgari ücretli işçinin eline 3 bin 626 lira daha az analık ödeneği geçecek.

Analık iznine erken çıkılması analık ödeneğini etkilemez

Kadın işçinin analık iznine 32. haftadan önce çıkması, analık ödeneğini etkilemez. Son 1 yılda 90 gün prim ve sigortalılık şartı karşılanıyorsa analık ödeneğine hak kazanılır.

Analık ödeneği için rapor tarihinde sigortalılık şart

Analık ödeneğine hak kazanabilmek için kadın işçinin analık istirahatine ayrıldığı tarihte sigortalı olması ve son 1 yılda 90 gün priminin yatmış olması gerekiyor.

Almanya’da doğum yapan SGK’li da analık ödeneği alabilir

Türkiye’de sigortalı çalışmakta iken analık raporu almadan Almanya’ya giden ve doğumunu Almanya’da yapan kadın işçi de analık ödeneğinden yararlanabilir.

Analık ödeneği için izne çıkarken sigortalılık şart

Analık ödeneği alabilmenin koşullarından biri de kadın işçinin analık iznine ayrılacağı tarih itibarıyla sigortalı olmasıdır. Aksi takdirde son 1 yılda 90 gün prim olsa bile analık ödeneği bağlanmaz.

Yasa teklifi 9 aydır bekliyor: Hamile kadın işçilerin analık ödeneği sorunu çözülmedi!

Ekmek ve Gül’de pek çok kez dile getirilen analık ödeneği sorunu için verilen yasa teklifleri 9 aydır Mecliste bekliyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesini talep ediyor ve yasada değişiklik istiyoruz.

Pandemi annelerinin analık ödeneği mağduriyeti devam ediyor

Pandemi nedeniyle sigorta primleri yatmayan pandemi anneleri analık ve emzirme ödeneği alamıyor. Sorunu çözecek yasa teklifleri Mecliste bekliyor.

Kısmi süreli çalışmada işveren tek taraflı değişiklik yapamaz

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin çalışma saatlerini işveren belirler. Ancak belirlenmiş bu çalışma saatleri, işçinin onayı olmadan tek taraflı değiştirilemez.

Anne işçiye ne hastalık ödeneği var ne analık ödeneği

Pandemi nedeniyle sigorta primleri yatırılmayan kadın işçiler, 90 gün koşulunu karşılayamadıkları için ne hastalık ödeneği alabiliyor ne analık ödeneği.

Analık ödeneği hesabında artık son 1 yıla bakılacak

Yapılan yasa değişikliği nedeniyle analık ödeneği hesabında artık son 3 ay değil son 1 yıldaki ortalama prime esas kazanç esas alınacak.

Analık ödeneği çalışılan günler üzerinden hesaplanır

Analık ödeneği, çalışılan günler için yatırılan primler üzerinden hesaplanır. Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği hesaba dahil edilmez.

Tam kısa çalışmada işçinin çalıştırılması haklı fesih nedenidir

İşçinin kısa çalışmada gösterilip fiilen ücret ve sigorta primi ödenmeden çalıştırılması işçi için haklı fesih nedenidir.

Doğum öncesi izni doğum sonrasına aktarırken kurallara dikkat!

Doğum öncesi izninin bir kısmını doğum sonrasına aktarmak isteyen kadın işçinin 32. hafta dolmadan çalışabilir raporu alması gerekiyor.

Gasp edilen analık ödeneği hakkı bir kez daha Meclis gündeminde

Kısa çalışma ve ücretsiz izin uygulamaları nedeniyle primleri ödenmeyen hamile işçiler analık ödeneklerinden yararlanamaması sorununa dair Milletvekili Züleyha Gülüm, Meclis’e soru önergesi verdi.

Pandemi anneleri analık ödeneği haklarını istiyor!

Pandemi nedeniyle primleri yatmayan ve son 1 yılda 90 gün primi olmadığı için analık ödeneği alamayan kadın işçiler, haklarını istiyor.

Son 3 haftaya kadar yatan primler analık ödeneğinde dikkate alınır

Analık ödeneği için son 1 yılda 90 gün prim hesabında doktor raporuyla 37. hafta dolana kadar yapılan çalışma karşılığı yatan primler de dikkate alınır.

Son 120 günde analık ödeneği alınması işsizlik ödeneğine engel değil

İşsizlik ödeneğinde son 120 gün kuralı değişti. Artık son 120 günde kesintisiz prim koşulu yok. Son 120 günde hizmet akdine tabi olmak yeterli.

Sağlık raporu varsa hamile işçiye izin verilmesi zorunludur

Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde hamile işçi daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu mümkün değilse ve işçi talep ederse, işçiye ücretsiz izin verilir.