cam işçisi

Hakkımız olanı vermeyecekler, biz alacağız!

Ücretsiz iznin patronun elinde işçisinin sırtındaki kırbacı olmasına bir örnek daha: Sendikalaşma çalışması yürüten kadın işçi ücretsiz izne çıkarılıyor, işyerinde patron işçileri takip ettiriyor.

Yalnız bırakıldık!

İstanbul’dan bir cam işçisi pandeminin onda ve arkadaşlarında yarattığı etkileri anlatıyor, pandemi sürecinde çalışmak zorunda kalan işçilerin yalnız bırakıldığını söylüyor.

Orada olmak o günkü mesai parasından daha önemliydi

İlk kez 1 Mayıs’a katılmış cam işçisi bir kadın yaşadıklarını okuyacağınız mektup. Fabrikada herkes mesai yaparken o 1 Mayıs’a katılmış. Ve sonra arkadaşlarına nedenini anlatmış.