günün anketi

GÜNÜN ANKETİ: Kovid-19 pandemi sürecinin kadına yönelik aile içi şiddet üzerine etkisi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinden üç akademisyen ‘pandemi sürecinin aile içi şiddete etkisi’ni değerlendirmek amacıyla anket çalışması başlattı.

GÜNÜN ANKETİ: Kovid-19 pandemisinde engelli kadınların sorunları

Türkiye Körler Federasyonu, tüm engelli gruplardaki kadınların sorunlarını belirlemek için ‘Kovid-19 pandemisinde engelli kadınların sorunları’ isimli bir anket çalışması başlattı.

GÜNÜN ANKETİ: Covid-19 pandemisinde yaşanan anksiyetede ev içi şiddetin rolü

Koronavirüs sürecinde yaşanan kaygı düzeyi ve ev içi şiddetin buna olan etkileri üzerine bir anket çalışması başlatıldı.

GÜNÜN ANKETİ: Özel sektör ve kamu çalışanı LGBTİ+’lar 2020 araştırması başladı

LGBTİ+ çalışanların Türkiye’de özel sektör ve kamu istihdamındaki durumunu anlamak ve emek gücüne tam, eşit ve özgür katılımlarının sağlanma çabalarına katkı sunmak amacıyla 2020 araştırması başladı.

GÜNÜN ANKETİ: Koronavirüs salgını süresince şiddet başvuru deneyimleri

Şiddetten uzaklaşabilmek için sahip olduğumuz haklardan bugünlerde de yararlanmamamız için hiçbir sebep yok. Tam da bu nedenle Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı bir anket çalışması başlattı.