kapitalizm

Türkiye’de kadın yoksulluğu gerçeği: Kapitalizmin var ettiğini siyasal islam derinleştiriyor

Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir Türkiye'de kadın yoksulluğunu anlatıyor: “Güçlü teorik, politik ve pratik birikimle kadınlar yoksulluğun karanlığını dağıtabilir.”

Kapitalizmde kadınlara yönelik yapısal ayrımcılık: Krizde kurtuluş

Biden hükümeti kadınlar için ne kadar çare? Kapitalizmin en ciddi krizlerinden birinde eşitlik, özgürleşme ve kadın hakları ne anlama geliyor? Semra Çelik, Klaus Wagener’ın yazısını çevirdi.

Avrupa'nın beyazları için 5 Avroluk feminizm

Şirketler kendilerini feminizm ve ırkçılık karşıtlığı ile süslüyorlar, ancak güneyde, krizlerde sokağa atıverdikleri beyaz olmayan kadınların ucuz işçiliğinden kâr ediyorlar.

Ölümünün 87. yılında Clara Zetkin mücadelemizde yaşıyor

'Clara Zetkin’in sözleri günümüze hala ışık tutuyor: Pandemi, sermayenin boyunduruğundan kurtulmadan ne kadın ne de erkek emeğinin özgür olabileceğini fazlasıyla gösterdi.'

Ne eski ne yeni, tek normal: İki sınıf karşı karşıya

Hükümetleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla örgütlü burjuva sınıfı bir yanda, sendikal örgütlüğü zayıf ama güçlenen bir mücadele eğilimiyle işçi sınıfı öbür yanda. Eskiden ve şimdi...

GÜNÜN İSYANI: Kapitalizmin dayattıklarına karşı ‘cam kortejler’

Fransa’da balkon ve camlara asılan kapitalizme tepki pankartları adeta ‘cam kortejler’ oluşturdu.

Cehennemin ortasında, cehennem olmayan ne var, bulup çıkaralım…

Daha çok zenginler yaratan kapitalizm, dünyanın talan edilmesine, dolayısıyla milyonlarca emekçinin ölümüne neden olmuş, üstelik yarattığı eşitsizlikle emekçileri de ölüme mahkum etmiştir.

Ege Üniversitesi öğrencileri krizi ve krize karşı kadınların mücadelesini konuşuyor

Ege Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu krizi ve krize karşı mücadeleyi konuşuyor.

‘Aile’nin peçesi yırtılıyor’

‘Aile ne idi?’ Aile, kadını sömüren; emek gücünü karşılıksız bırakan; ruhunu, bedenini baskı altında tutan çürümüşlüğün en açık ifadesiydi.

Kadına yönelik şiddet sınıfsallaşırken...

Bütün kadınların toplumun, devletin üstünde tepindiği, ‘orta malı’ haline getirildiği; kadınların rızasının imal edilmeye çalışıldığı; bu yapılamadığında şiddetin devreye sokulduğu bir süreç yaşandı.

GÜNÜN BİLGİSİ: Genç ömrünü çürüten kadınlar

Geçmişte ev emekçisi ve tekstil işçiliğinde yoğunlaşan kadınların birçoğunun yaşı çok gençti.

Beşik

Kapitalist sistem anneliği ‘en kutsal şey’ diyerek yüceltiliyor. Peki kutsal olan annelik mi emek mi? Ya da bir kadının sevgi ve şefkat göstermesi hormonları mı yoksa kadınlık durumu mu?

Kadınlık referandumun eşiğinde

'Tek adam' yönetimine engel olunamazsa ne olur, kadınların yaşamında neler değişir? İşte referandumun ardından bizi bekleyenler...