sağlık raporu

Rapor yarım çalışmadan düşülmez, ücretsiz izin düşülür

Analık izni sonrası alınan sağlık raporu yarım çalışma hakkının kullanılabileceği süreden düşülmez, ancak ücretsiz izin düşülür.