Halkların Özgürleşmesi ve Kurtuluşumuz için Kadınlar Var!
28-30 Eylül’de Ekvador’un Quito kentinde 15 ülkeden 1200 kadın ‘Halkların Özgürleşmesi ve Kurtuluşumuz İçin’ sloganıyla II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması gerçekleştirdi.
Latin Amerikalı ve Karayipli Kadınların İkinci Buluşması için Çağrı
28-30 Eylül 2018

Latin Amerikalı ve Karayipli kadınlar olarak bizler, sömürgecilikten kurtuluş mücadelesinden günümüze dek ülkelerimizin tarihi kuruluşlarında, halklarımızın kapitalist bağımlılığa, sömürüye ve her türden -sosyo-ekonomik, etnik-kültürel, cinsiyet, yaş- ayrımcılığa karşı olan mücadelesinde ve insan haklarının savunulmasında aktif olarak rol aldık. Bölgemizin dört bir köşesinde kadınların eşitliğini kazanmak için yaşamlarının en güzel yıllarını feda eden Micaela Bastidas, Juana Azurduy, Manuela Saenz, Policarpa Salabarrieta, Manuela Leon ve yüzlerce isimsiz kadın savaşçının miraslarını geri talep ediyoruz ve bu isimleri tüm kadınlara katılmaları için çağrıda bulunduğumuz bu Latin Amerikalı ve Karayipli Kadın Buluşması’nı düzenleyerek onurlandırıyoruz.

Daha önceden, yirminci yüzyılda, 8 Mart'ın Emekçi Kadınlar Mücadelesinin Uluslararası Günü olmasını öneren Clara Zetkin'den esinlenen devrimci kadınların uluslararası hareketinin ayak izlerini takip etmiştik. Ayrıca, Uluslararası Kadınlara Karşı Şiddetsizlik Günü’nün isimlerine hürmeten kutlandığı Olga Benario ve Mirabal kız kardeşler gibi şehitlerimiz de oldu.

II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması'ndan bir kare 

Latin Amerikalı ve Karayipli halklar sömürgecilik ve kapitalizm karşıtı mücadeleyle bağlantılı ortak bir geçmişte birleşmekte; sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerimiz birbirine benzemektedir. Ayrıca, emperyalizmlerin ve yerel egemen kesimlerin baskısına karşı mücadelede de birleşiyoruz. Ancak temel olarak, ülkelerimizin ve biz kadınların özgürleşmesine ve tam bağımsızlığına öncülük edecek gerçek bir gelişmenin ve etkili bir sosyal değişimin geleceği arayışında birleşiyoruz.

Geçen yüzyılda kadınların sosyal, politik ve ekonomik mücadeledeki öncü rolü muazzam bir oranda büyümüş; Latin Amerikalı ve Karayipli işçi sınıflarının ve farklı halk kesimlerinin eylemleri bu Kadın Hareketi’nin desteğiyle beslenmiştir. Bu, binlerce kadının politik ve sosyal örgütlenmeye dahil edilmesinin yanı sıra daha fazla tecrübe ve bilgi alışverişine olanak sağlayan daha demokratik ve eşitlikçi bir örgütlenmenin yeni biçimlerinin kurulmasını sağlamıştır. Çeşitli ülkelerde kadın hareketi, kadınların en önemli taleplere bağlılığını gösteren çok farklı eylemlerle ortaya koyulmaktadır; dolayısıyla Arjantinli Kadınların Ulusal Buluşması’nın büyük ve zengin deneyimi; kadına karşı şiddet karşıtı Meksikalı kadınların mücadeleleri; Brezilya, Kolombiya, Peru, Orta Amerika, Ekvador, Şili ve nihayet tüm ülkelerde kadın cinayetlerine karşı, halk için, çalışma yaşamı kalitesi için, sağlık ve eğitim için, doğayı savunmak için, hükümet yolsuzluğuna karşı vs. örgütlenen büyük hareketlenmeler mevcuttur.

Buluşma süresince pek çok konu başlığında atölyeler gerçekleştirildi. 

Adaletsiz ve baskıcı sistem tarafından en çok cezalandırılanlar, biz kadınlarız. Sömürüye ve baskıya karşı savaşıyoruz. Cinsiyet şiddetine karşı savaşıyoruz; kürtajdan kurtulmak adına doğum kontrol yöntemlerine karar verdirebilecek bir cinsellik eğitimi için ve ölümden kurtulmak adına yasal kürtaj için savaşıyoruz. İnsan kaçakçılığı yapan, kadınları, çocukları ve gençleri esir alan ulusal ve uluslararası ağlara bir son vermek için savaşıyoruz. Eşit iş için eşit ücret isteyerek, kadın hareketinin tarihi sloganını yükseltmeye devam ediyoruz. Ülkelerimizin hükümetlerinin sırtlarımıza yüklediği uluslararası ekonomik krizin keskinleşmesiyle beraber, ülkemizin egemenliğinin teslim edilmesine, kaynaklarımızın devredilmesine, emek sömürüsüne, açlığa, işsizliğe karşı, kaliteli eğitim ve halklarımızın sağlığı için mücadele ediyoruz. Ayrımcılık, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıyayız ve yerli milletlerle halkların, ulusların ve kültürlerin haklarının tanınması için mücadele ediyoruz.

II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşmasının son gününde Quito'da gerçekleştirilen yürüyüşe binlerce kadın katıldı

İşte bu nedenlerden ve de Amerika’nın entegrasyonunu desteklediğimizden dolayı, tüm kadın işçileri, çiftçileri, genç kadınları, yerli ve siyahi kadınları, ev emekçilerini, uzmanları, öğretmenleri, genel halkın yaşadığı mahallelerin sakinlerini, serbest meslek sahibi ve işsiz kadınları, entelektüelleri, sanatçıları, farklı kültür ve cinsiyetlerden bireyleri İkinci Latin Amerikalı ve Karayipli Kadın Buluşması’na katılmaya ve aktif olarak rol oynamaya davet ediyoruz. Böylece, haklarımızı kazanmak ve savunmak için girdiğimiz günlük savaşlarda verdiğimiz mücadeleye dair deneyimlerimizi demokratik ve eşit bir zeminde birbirimizle paylaşabiliriz.


Haklarımızı kazanma yolunda emin adımlarla ilerlemek ve tüm insanlık için tam bir özgürlük ve eşitlik vaadeden bir dünyayı inşa etmek için sizleri burada; dünyanın ortasında, özgürleştirici gayelerin beşiği olmuş bu diyarda, bu bereketli toprağın ve halklarının tüm sıcaklığıyla, Amerika’nın bu bölgesindeki kadın hareketi dayanışmasının bağlarını güçlendirmek üzere kollarımızı açmış bekliyoruz. 

Quito, Temmuz 2018


Buluşmaya Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Haiti, Porto Riko, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Kolombiya, Peru, Şili, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Brezilya ve Ekvador'u temsilen katılan örgütler:
1.Mujeres por el Cambio
2. Coordinadora Política de Mujeres 
3. Las Lorenzas
4. Unión Nacional de Educadores UNE
5. Pueblo Negro
6. Asociación Femenina Universitaria. AFU
7. Mujeres Universitarias Organizadas
8. Colectivo de Género
9. Plataforma Derechos por un amor responsable/ No tenencia ec
10. Colectivo de Maestras Parvularias
11. Desaparecid@s Ecuador
12. Colegio de Abogados Pichincha
13. Federación Nacional Por La Mujer La Vida Y La Familia
14. Asociación Mayoritaria de Afro descendientes del Ecuador
15. Comité Permanente por los Derechos Humanos de la Mujer Trabajadora de Chimborazo
16. Colectivo Mujeres Emprendedoras de Riobamba
17. Nosotras por la Democracia de Chimborazo
18. Sindicato de Auxiliares de Enfermería del HPGDR
19. Frente Social Las ManuelasII. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması'nda 11 ülkeden delegelerin ülkeleri hakkında verdikleri bilgileri içeren dosyamıza BURADAN erişebilirsiniz.  

İlgili haberler
II. Latin Amerika ve Karayipler Kadın Buluşması

İlki 2015 yılında Dominik’te gerçekleştirilen, ikincisi 28-30 Eylül’de Ekvador’un Quito kentinde ger...

ARJANTİN: Milyonlarca kadının sokağı bırakmadığı ü...

Bir Kadın Daha Eksilmeyeceğiz kampanyası ve kürtaj hakkı için sokağa çıkan milyonlarca kadınla gözle...

BREZİLYA: Faşizmin karşısındaki en önemli güç kadı...

‘Ülkede, en gerici sağın güçlendiği, işçi sınıfına karşı baskısının arttığı bir süreç yaşıyoruz. Bu,...