Ekmek ve Gül için… Kadınlar 1 Mayıs’a!
‘Biz varız... Haklarımız ve hayatlarımız için sokakta… Her hak gasbında eylemde…. Kod 29’la işçilerin onurlarının çiğnenmesine karşı verilen mücadelelerin en önünde…’

Biz varız…

Fabrika bacalarının gölgesinin düştüğü yoksul mahallelerden, plazaların camlı ofislerine… Makine başından, laboratuvarlara… Sarı bezli mutfak tezgahlarından, dersliklere… Tarlada, ofiste, kampüste, hastanede, şantiyede, serada, postanede… Görünen ve görünmeyen emeğimizle… Değeri hiç verilmeyen, karşılığı ödenmeyen emeğimizle varız. Hayatı her gün yeniden üretiyoruz.

Biz kadınlar varız…

Haklarımız ve hayatlarımız için sokakta… Her hak gaspında eylemde…. Kod 29’la işçilerin onurlarının çiğnenmesine karşı verilen mücadelelerin en önünde… Her gün artan kadın cinayetlerinin, şiddetin, tacizin karşısında…Hayatlarımızı savunmak için yan yanayız…

Biz varız…

Ev içi angaryanın yükü bindirilirken omuzlarımıza, emeğimiz değersizleştirilir, şiddet kıskacıyla hayatlarımız yok edilmeye çalışılırken… Ekmek ve gül için isyandayız…

Biz kadınlar varız…

Haklarımızı tek adamın iki dudağı arasından çıkacak bir karara bırakmamak için…Evlerden, mahallelerden, işyerlerinden, kent meydanlarından yükselen sesin sahibiyiz!

Biz varız…

Her gün daha da vahşileşen şiddete karşı acil önlemler alınmasını istiyoruz...

Devlete şiddetle mücadelede yükümlülükler getiren İstanbul Sözleşmesi’nin çekincesiz uygulanmasını, kadınların eşitlik haklarının hayata geçirilmesi için somut adımlar atılmasını talep ediyoruz…

Kod 29’la, ücretsiz izin uygulamalarıyla, esnek ve güvencesiz çalışmayla, angaryayla, üretim baskısıyla emekleri gasp edilen kadın emekçiler için insanca çalışma koşulları, güvenceli istihdam, güvenli işler istiyoruz… Çalışırken ölmek, meslek hastalıklarıyla tükenmek istemiyoruz! Kadınlara özgü meslek hastalıklarının görünmezleştirilmesi karşısında kadın bedenini ve sağlığını gözeten çalışma koşulları ve yasal düzenlemeler talep ediyoruz.

Örgütlenme önündeki tüm engeller kaldırılsın, sendikal mekanizmalarda kadın-erkek eşitliği için özel önlemler alınsın istiyoruz.

■ İşyerlerinde kadın çalışanları özel olarak hedef alan ayrımcılık, taciz ve mobbinge karşı etkin önlemler istiyoruz. İşyerinde kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkta işverenlerin de sorumlu olduğu gözetilerek etkili denetim ve yaptırım talep ediyoruz.Çalışma yaşamındaki şiddetin ve tacizin önlenmesi için ILO’nun 190 sayılı Sözleşmesi’nin hemen onaylanmasını talep ediyoruz.

Çocuk, hasta, yaşlı, engelli bakımı toplumsal bir iştir. Sadece kadınların sırtına yüklenmesini kabul etmiyoruz. Her işyerine, her mahalleye ücretsiz, nitelikli kreş, toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak sayıda ve nitelikte yaşlı ve engelli bakım merkezleriistiyoruz. Çocukların bakımı ve ihtiyaçları için verilen izin ve ödemelerin kadınlara ve erkeklere eşit oranda sağlanmasını istiyor, kadınları eve mahkûm eden cinsiyetçi istihdam, sosyal güvenlik ve sosyal destek uygulamalarına son verilmesini, kadınlara ek destekler sağlanmasını talep ediyoruz.

Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlansın, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar dursun, temel ihtiyaçlar devlet tarafından karşılansın istiyoruz. Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergilerin sıfırlanmasını talep ediyoruz.

Doğa talanına, yer altı ve yer üstü kaynaklarının yağmalanmasına son! Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silaha, sermayeye ayrılan kaynaklar aşıya, sosyal desteklere, kreşlere, sığınmaevlerine, şiddet önleme merkezlerine, yaşlı ve engelli bakım merkezlerine ayrılsın istiyoruz!

Bu hayat bizim! İnsanca çalışmak, korkmadan, özgürce, eşit bir biçimde yaşamak, yarınlara güven duymak istiyoruz.

Bunlar en temel haklarımız. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz. Eğer birlik olursak, yan yana durursak, gücümüzü birleştirirsek kazanırız, hepsini kazanabiliriz, biliyoruz, birbirimize güveniyoruz.

Birbirimizin direncinden çiçeklendiğimiz günler için…

İş, ekmek, özgürlük, eşitlik ve adalet için…

Ekmek ve Gül için…

1 Mayıs’ta… Evde, işte, sokakta, okulda… Her neredeysek orada… Yan yanayız, ayaktayız, isyandayız…

Görsel: Farfara

İlgili haberler
Filipinli işçi kadınların ‘Denizaşırı’ hikâyeleri...

Denizaşırı ülkelerde göçebe ev işçiliğine zorlanan Filipinli kadınların ‘hizmetçiliğe eğitildikleri’...

DİSK Ankara Kadın Komisyonu: 1 Mayıs’ta mücadeleyi...

DİSK Ankara Kadın Komisyonu: ‘Güvenceli iş, insanca çalışma, insanca ücret, hayatlarımız ve haklarım...

‘Tam kapanma’ öncesi işyerlerinde 1 Mayıs kutlamal...

1 Mayıs kutlamalarının yasaklanmasının ardından ‘tam kapanma’ öncesi pek çok işyerinde ve yerellerde...