17 Mayıs Derneği’nin ‘Esenlik Yolunda’ raporu yayınlandı!
17 Mayıs Derneği, LGBTİ’lerin ve LGBTİ çalışanların esenliğine odaklanan “Esenlik Yolunda” başlıklı raporunu yayımladı.

17 Mayıs Derneği, LGBTİ’lerin ve LGBTİ çalışanların esenliğine odaklanan “Esenlik Yolunda” başlıklı raporunu yayımladı.

Rapor, LGBTİ’lerin yaşadığı zorluklar, ayrımcı söylemler, yaşadıkları baskılar açısından yeni bir bakış açısı sunması ve esenliklerinin geliştirilmesi için öneriler sunması nedeniyle dikkat çekti.

Rapor, Ağustos 2021'de başlatılan Esenlik Programı'ndan çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlandı. Programın amacı, LGBTİ’lerin stres ve tükenmişlik ile mücadele etmesine yardımcı olmak, dayanışma ağlarını güçlendirmek ve genel refahlarını artırmak.

Raporda, 2022 yılı sonunda gündeme gelen Anayasa değişikliği teklifi ile LGBTİ’ lerin “sapkın” olarak etiketlenmesinin, LGBTİ’ler üzerindeki baskının artmasına neden olduğu vurgulandı.

SON 3 YIL İÇİNDE İŞTEN ÇIKARILMA KAYGISI ARTMIŞ

Raporda Türkiye’deki LGBTİ+ Örgütlerinde Çalışanlar ve Aktivist Esenliğine Yönelik İhtiyaç Araştırması kapsamında yapılan anketin sonuçları yer aldı. 47 kişinin katıldığı ankette yer verilen, “Önümüzdeki 6 ay içinde işimi kaybedebilirim” başlığı üzerine katılımcıların yüzde 48.89’u “kesinlikle katılıyorum” dedi. 2021 yılı araştırma verilerine bakıldığında bu oranın yüzde 23.40 olduğu görüldü. Bu orandaki artış, Türkiye’deki siyasal iklimin LGBTİ'lerin iş güvencelerinde etkili olduğunu ve yoksullaşma tartışmalarının önemli olduğunu gösterdi.

Ayrıca rapora göre katılımcıların yüzde 50’den fazlası iş yüklerinin, üstesinden gelinebilecek orandan fazla olduğunu belirtti. Bu nedenle, esenlik faaliyetlerine öncesine göre daha fazla ihtiyaç duydukları görüldü.

Yine aynı araştırma verilerine göre, 2023 yılında araştırmaya katılan ve cinsiyetini tanımlamayı tercih etmeyen katılımcıların sayısının 2021 yılına oranla yaklaşık yüzde 12 daha az olduğu görüldü.

LGBTİ’ LER İÇİN YAŞAM DAHA DA ZORLAŞIYOR

Öte yandan Türkiye’deki ekonomik durumla birlikte yaşanan pandemi ve doğal afetler sonucunda LGBTİ’lerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken raporda, katılımcıların biri, “20 yılı aşkın süredir aynı iktidarın gölgesinde LGBTİ+ aktivist olarak yaşamanın kendisi çok zorken, pandemi dönemiyle beraber yasaklamalar, ötekileştirmeler, tehditler, aşağılamalara maruz kalmanın kendisi bile kişisel esenliğimi olumsuz etkiledi. Onun üzerine ekonomik krizin getirdiği gündelik hayat eklenince nefes alanlarımın giderek darlaştığını hissediyorum. Geçim sıkıntısını çok da hissetmeden her şeye rağmen aktivizmi büyük bir şevkle sürdürmeye çalışıyordum, fakat artık dış etkenler çok fazla gelmeye başladı” dedi.

Fatoğraf: 17 Mayıs Derneği