Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi Anayasa Komisyonundan geçti
Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi, CHP ve İYİ Parti'nin önerileri reddedildi.

Başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi.

Meclis Anayasa Komisyonu, AKP'nin anayasaya, laikliğe, demokrasiye ve yaşam tarzına yeni darbeler vuracak, başörtüsü ve aileye dair düzenlemeler içeren anayasa değişikliği teklifinin maddelerini görüştü. CHP ve İYİ Parti, görüşmelerde komisyona ortak önerge sundu.

CHP ve İYİ partinin komisyona sunduğu önergede AKP'nin 24. maddeye dair değişiklik teklifindeki “dini inanç” ibaresi çıkarılmıştı. Ancak aile kurumunu düzenleyen maddeye yönelik bir ifade yer almıyordu.

HDP ise “Anayasaya uymayanlarla anayasa yapılmaz” diyerek komisyona katılmayacaklarını duyurmuştu.

DHA'nın aktardığına göre başörtüsüne yönelik Anayasa değişikliği teklifi komisyonda kabul edildi. CHP ve İyi Parti tarafından yapılan, değişiklik önergesi ise reddedildi.

Teklifin TBMM’de kabul edilmesi için 400, referanduma götürülmesi içinse en az 360 milletvekilinin onayını alması gerekiyor. Bu teklif muhalefet milletvekillerinden destekleyen çıkmazsa ne yasalaşabilir ne de referanduma götürülebilir. Anayasa değişikliğinin içeriği ortaya çıktığından itibaren kadın örgütleri, hukukçu grupları laikliğe aykırı, ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren, Medeni hakları gasbeden bu teklifin amasız fakatsız muhalefet partiler tarafından reddedilmesi için açıklamalar yayımlamıştı.

CHP VE İYİ PARTİ'NİN ÖNERGESİ

Anayasa Komisyonu, AKP’li, MHP’li ve BBP’li 336 vekilin imzasıyla sunulan anayasa değişikliği teklifini görüşmek üzere bugün saat 15.00'te AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanmıştı.

Teklifinin maddelerinin tek tek görüşüldüğü toplantıda CHP ve İYİ Parti, AKP'nin teklifine dair ortak önerge sundu.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; AKP'nin önergesinde, 24’üncü maddeye eklenmesi öngörülen “dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve…” ibaresinin “başını örtmesi ya da örtmemesi de dahil olmak üzere“ şeklinde değiştirilmesi öngörüldü. Gerekçe olarak, dini inanç ibaresine bağlı kalmaksızın tüm kadınların başını örtme ya da örtmeme özgürlüğünün anayasal güvence altına alınması gerektiği belirtildi.

24’üncü maddenin son cümlesinin de “Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda ise devlet kadının başını örtmesini engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır” şeklinde değiştirilmesi istendi. Bu değişikliğe gerekçe olarak kamusal görevin gerektirdiği şekilde giyinme hususundaki tereddütlerin giderilmesi gerektiği gösterildi. Ancak bu önerge komisyonda kabul edilmedi. Bunun üzerine iki parti görüşmeyi terk etti.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEKLİFİ

Cumhur İttifakı'nın teklifi, din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24'üncü madde ile aileyi düzenleyen 41'inci maddede değişiklik öngörüyor.

24. Madde için verilen değişiklik teklifi şöyle:

“…Temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılması, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamaz. Hiçbir kadın; dinî inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasî faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamaz. Bu nedenle kınanamaz, suçlanamaz ve herhangi bir ayrımcılığa tâbi tutulamaz. Alınan veya verilen bir hizmetin gereği olan kıyafet söz konusu olduğunda Devlet, ancak dinî inancı sebebiyle kadının başını örtmesini ve tercih ettiği kıyafetini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alabilir.”

41. Madde ise şöyle değiştirilmek isteniyor:

"Aile, Türk toplumunun temelidir. Evlilik birliği, ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar. Her çocuk, korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça, ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir. Devlet, her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirleri alır."

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

İlgili haberler
Anayasa Komisyonu'nda Anayasa değişikliği teklifi...

Meclis Anayasa Komisyonu, laikliğe aykırı, eşitsizliği ve ayrımcılığı derinleştirecek Anayasa değişi...

Yeni Anayasanın vadettiği tek şey: Eşitsizlik

AKP'nin yeni Anayasa dayatması: ‘Kıyafet özgürlüğü, kadınların özgürlüğü söylemleri altında bu tekli...

Tüm haklarımızı yutacak karadelik: Anayasa değişik...

Çok kısa zaman içinde şlak diye yüzümüze patlatılacak, hayatımızın orta yerine hak gaspı yağdıracak...