CHP’den ‘pandemide kadınlar’ raporu: İşsizlik en çok kadınları vurdu
Kadın işgücünün son bir yılda yüzde 8.2 azaldığını belirtilen CHP raporuna göre her 4 kadından sadece biri çalışıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, çeşitli araştırmaları derlediği “Covid-19 Salgınında Kadın Raporu”nda kadınların arasında büyüyen işsizliğe dikkat çekti. Kadın işgücünün son bir yılda yüzde 8,2 azaldığını belirtilen rapora göre her 4 kadından sadece biri çalışıyor.
Raporda, salgın ile birlikte kadınların istihdama katılım oranlarının düştüğü, kadınların ev içi emeğe ve çocuk, kadın, engelli, yaşlı, hasta bakım hizmetlerine ayırdığı süre erkeklere oranla çok daha fazla arttığı belirtildi. Kadınların işsiz kaldığı, temizliğe giden ev işçileri, çiçekçilik, kağıt toplayıcılığı, ücretsiz tarım işçiliği yapan kadınlar, engelli kadınlar, göçmen kadınlar başta olmak üzere düzensiz işlerde çalışan kadınlar derin yoksullukla baş başa bırakıldığı ifade edilen raporda, “Kadına yönelik her türlü şiddet artmıştır. İş cinayetleri devam etmiş, kadın örgütlerini hedef gösteren söylemler sürdürülmüş, iktidarın açıkladığı salgın desteği paketlerinde kadınlar önceliklendirilmemiştir” denildi.

SALGIN TEDBİRLERİ PATRONLARIN İNSAFINA BIRAKILDI
Salgınla mücadele adı altında, kadınlar istihdam dışında kaldığı belirtilen raporda, “Milyonlarca emekçi kısa çalışma ödeneğinden faydalanamamış, Kod-29 gerekçesiyle iş akitleri feshedilmiş, istihdamda olabilen kadınların bir bölümü bakım nedeniyle işlerinden, kariyerlerinden, temel gelirlerinden vazgeçmek zorunda bırakılmış, ev içi emek düzenlemeleri yapılmadığından evlere hapsolan kadınlar, salgının tüm yükünü üstlenmiş, çocuk-yaşlı-engelli-hasta bakımı ve virüsle mücadele kilit önem taşıyan hijyenin sağlanmasında ‘gönüllü köleler’ muamelesine iktidar tarafından maruz bırakılmıştır. Fabrikalarda, işyerlerinde sağlıksız koşullarda, virüs bulaş riskine rağmen patronların “insafı”na bırakılan kadın işçiler toplu taşıma, gerekli ekip ve ekipmanın sağlanması, ücretsiz izne çıkma, sendikal örgütlenme gibi konularda hak ihlallerinin tarafı olmuşlardır. İş cinayetleri devam etmiş, hakkını arayan kadınlara engeller çıkarılmıştır” ifadeleri yer aldı.

KADIN İŞÇİLERİN YÜZDE 42’Sİ ÜCRET KAYBI YAŞADI
DİSK-AR’ın hazırladığı “Covid-19’un Kadın İşgücü Üzerindeki Büyük Tahribatı” raporuna göre kadın işgücü, son bir yılda yüzde 8,2 azaldı. Her 4 kadından sadece biri çalıştığı aktarılan raporda, “Geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 37,7’ye ulaşırken, Covid-19 etkisiyle iş kaybı ve geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 43 oldu. DİSK-AR Raporuna göre TÜİK verilerine göre kadınlar işgücü piyasasından daha hızlı çekilmek zorunda kaldı ve kadın istihdamı daha hızlı daraldı. Covid-19 etkisiyle geniş tanımlı kadın işsizliği yüzde 40’ın çok üzerine çıktı. Kadın istihdam oranı yüzde 26’ya geriledi. Kayıt dışı kadın istihdamında ise büyük kayıplar yaşandı. Kadın işçiler erkek işçilere göre Covid-19’un yıkıcı etkilerine daha fazla maruz kaldı. Covid-19 döneminde kadınların yarısından fazlasının çalışma süreleri azaldı, yüzde 42’si ücret kaybı yaşadı ve çalışma biçimi erkeklere göre daha fazla değişti” ifadeleri yer aldı.

Ev İşçileri Dayanışma Sendikası (EVİD-SEN) ‘Küresel Salgın Döneminde Çalışma Hakkı ve Diğer İnsan Hakları İhlalleri Bağlamında Ev İşçilerinin Karşılaştıkları Sorunlar Raporu’nda; işçilerin çoğunun kayıtdışı çalışmaları yaşanan sorunun katlanarak artmasına neden olduğu aktarılan raporda, “Kayıtdışı çalışan ev işçileri bu dönemde sosyal güvenlik hakkına erişememiş, kendileri için gerekli olan temel ihtiyaçları karşılayamaz hale gelmişlerdir. Bu ev işçilerinin çoğunun devlet tarafından sağlanan herhangi bir yardımdan faydalanamadığı, yaşadıkları gelir kaybı nedeniyle borçlandıkları ve borçlarını ödeyemedikleri anlaşılmıştır. Küresel salgın döneminde ev işçilerinin haneleri içinde kendilerinden başka aile bireylerinin de işsiz kalmaları nedeniyle bahsedilen ekonomik krizin derinleştiği dikkat çekmiştir” denildi.

İlgili haberler
CHP’li Karaca: Tarım işçisi kadınların güvencesi y...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar...

Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği Pandemi Raporunu...

Salgın sürecinde 520 kadının yoksulluk, şiddet, taciz ve istismar şikayetleriyle başvuruda bulunduğu...

Ekmek ve Gül 8 Mart Raporu: 22 ilden 23 işkolundan...

Ekmek ve Gül 8 Mart raporumuz yayında! 22 ilden 23 işkolundan 680 işçi ve emekçi kadın anlatıyor: Gü...