Cinsel suçluların cezasını indirecek ayrımcı infaz yasası geçti!
Ayrımcı infaz yasası yasalaştı, yeni yasaya göre, cinsel dokunmazlığa karşı işlenen suçlarda denetimli serbestliğin ve koşullu salıvermenin önü açıldı.

Siyasi tutuklular kapsam dışı olmak üzere toplam 90 bin kişiyi etkileyecek olan ve muhalefetin “örtülü af” olarak tanımladığı 70 maddelik infaz yasa teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı.  

İnfaz kanunu da olmak üzere 11 kanunda değişiklik yapan 70 maddelik Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. HDP, CHP, İYİ Parti’nin teklifin tümü üzerindeki açık oylama talebi reddedildi.

Oylama elektronik açık oylama ile yapıldı. Teklif, 330 oyun kullandığı oylamada teklif 279 evet, 51 red oyuyla kabul edilerek yasalaştı.

CİNSEL SUÇLULARA AF GETİREN DÜZENLEME

Ayrımcı infaz yasasıyla kabul edilen bazı önemli yasalar şöyle:

• Hükümlülerin değerlendirmesi ve iyi halin belirlemesi ile ilgili düzenleme: Buna göre iyi halin belirlenmesinde en geç 6 ayda bir gözlem kurulu tarafından değerlendirilecek. Düzenlemede, toplam 10 yıl yada daha fazla ceza hapsine mahkum olanlar ile terör suçları örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunmazlığa karşı ilenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde, imal ve ticareti suçlarında mahkum olanlar hakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırma, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşulu salıvermeye ilişkin değerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı veya belirleyeceği bir Cumhuriyet Savcısı başkanlık edecek. Ayrıca, idari ve gözlem kuruluna Cumhuriyet Başsavcısı tarafından belirlenen izleme kurulu üyesi ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri tarafından belirlenen uzman bir kişi katılacak.

• Hükümlük süresinin 5’te biri yerine, 10’nda birini iyi halle geçirmiş olan hükümlünün izin kullanması, sağlık rapor ile izin kullanma, izin ihlalinin doğal affet durumlarında cezalandırılmamasını içeriyor. Ancak madde kapsamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilmiş olanlar girmeyecek.

• Üç ayda bir üç gün olan izin süresi 7 güne çıkarılacak. Ayrıca hastalık yada doğal afetler gibi zorunlu hallerde bu izinler birleştirebilecek. Ancak bu maddeden siyasi tutsaklar kapsam dışı bırakılacak.

• Salgın hatalık, doğal affet, savaş veya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geç dönen hükümlülere ceza verilmeyecek. Siyasi tutsaklar bu madde de kapsam dışı bırakılacak.

• Mahkumiyet hükmünün durumunda duraksama olursa veya sonradan yürürlüğe giren kanun hükmünün TCK 7’nci kapsamında değerlendirilmesi gerekirse, hükmü veren mahkemede çektirilecek cezanın hesabında duraksama olursa yada cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilip getirilmeyeceği yerine getirilirse infaz hakimliğinde duraksamanın giderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenir.

• Günlük çalışma süresi en az iki saat en fazla 8 saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir.

• Kasten öldürme, ‘terör’ örgütlü suçlar ve bu şekilde işlenen uyuşturucu suçları, cinsel dokunmazlığa karşı suçlar dışında kalan suçlarda hükümlü aldığı cezanın yarısını cezaevinde geçirecek. Bu cezanın 5’te 1’inide denetim serbestlik ile geçirecek.

Avukat İlke Işık Ekmek ve Gül’e infaz yasasının kadınları ve kız çocuklarını nasıl etkileyeceğini ilişkin şöyle yazmıştı “3. Yargı Paketinde “infaz indirimi” dedikleri bir düzenleme ile 100 bin civarı mahpusun dışarı çıkması sağlanacak. ‘Evde kalın, yanınıza tecavüz, istismar, cinayet faillerini göndereceğiz’ diyorlar.”

GECE ANİDEN ORTAYA ÇIKAN ÇOCUK İSTİSMARCILARINA AF TEKLİFİ… 
İnfaz yasasının mecliste geçtiği sıralarda ortaya çıkan çocuk istismarcılarına affı içeren ek bir madde başta kadın örgütleri olmak üzere kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.
Kamuoyunda geçtiği sanılan ancak infaz yasası içerisinde yer almayan ek kanun teklifinin maddeleri şöyleydi;
GEÇİCİ MADDE 10- (1) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın işlenen Türk Ceza Kanununun 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki suç bakımından;
a) 10 Nisan 2020 tarihi itibarıyla mağdur ile failin evlenmiş olması,
b) Suçun işlendiği tarihte failin başka biriyle evli olmaması,
c) Mağdurun şikâyetinin bulunmaması,
d) Suçun işlendiği tarihte mağdurun ondört yaşına girmiş olması,
e) Mağdur ile fail arasında onbeş yıldan fazla yaş farkının bulunmaması,


İlgili haberler
İnfaz Paketinde AKP-MHP rötuşu: Cinsel suç failler...

İnfaz Paketindeki son değişikliklere göre, kasten öldürme, uyuşturucu madde imal ve ticareti, cinsel...

Cinsel saldırıya uğrayan Meryem infaz indirimine t...

Tatil için gittiği Antalya’da Meryem U.'yu cinsel saldırıya maruz bırakan 2 kişi adli kontrol şartı...

İnfaz yasasına karşı 14 örgütten rapor: Çocuğun üs...

İnfaz Yasası hakkında 14 örgüt, ortak bir açıklama yaparak ‘Çocuk İstismarının Affı Olmaz’ çağrısıyl...