Dokuz Eylül Hastanesi çalışanları 25 Kasım öncesi bir araya geldi
Sağlık emekçisi kadınlar her kesimden kadına yönelen şiddetin son zamanlarda daha da artmasında toplumsal baskı ve yoksulluğun etkisi olduğunu vurguladı.

Sağlık İşçileri Sendikası, Tez Koop İş Sendikası ve SES işyeri temsilciliklerinin ortak çağrısıyla bir araya gelen Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi çalışanları kadına şiddet sorununu tartıştı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nün tarihsel önemine dikkat çekilen açılış konuşmasının ardından son dönem kadına şiddetteki artışın, yoksulluğun ve toplumsal baskıların artışıyla bağlantılı olduğunu ifade eden kadınlar; hangi eğitim düzeyinden hangi meslekten olursa olsun kadınların benzer sorunlar yaşadığını anlattı.

Şiddetin sadece fiziksel değil, psikolojik, ekonomik, cinsel şiddet olarak da oldukça yaygın olduğunu belirten sağlık emekçisi kadınlar, kabullenme ve kanıksamanın mücadeleyi engellediğine de dikkat çekti.

Kadına yönelik şiddet sorununun “aile içi” bir sorun olarak ele alınmasının doğru olmadığını dile getiren kadınlar, kadın dayanışmasının önemli hatta zorunlu olduğunu dile getirdi.

İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 sayılı yasa gibi kadınları şiddetten korumak için çok önemli mekanizmaların kaldırılmak istenmesinin kadınlara daha fazla şiddet olarak döneceğinin altını çizen sağlık emekçisi kadınlar, daha fazla koruyucu ve güçlendirici yasalar hazırlanmasını istedi.

Sadece kendini kurtarmak icin aranan çözümlerin geçici iyileşmeler sağlayabileceği ama gerçek kurtuluş olamayacağı; kadınların gücünün birlik olmasından geldiği; haklarımızı öğrenirken neleri talep etmemiz gerektiğini bilmemizin de önemi vurgulanırken eğitim ve paylaşım amaçlı söyleşi ve toplantı etkinliklerinin daha sık düzenlenmesi planlandı.İlgili haberler
Genel İş İzmir 7 No’lu Şube: Kadına yönelik şiddet...

Kadın cinayetlerine tepkiler devam ederken bir açıklama da İzmirli işçi kadınlardan geldi. Genel İş...

İzmirli kadınlar 25 Kasım’da sokakta!

İzmir Kadın Platformunun çağrısıyla kadınlar 25 Kasım’da Alsancak ÖSYM önünde buluşacaklar

İzmir Tüm Bel-Sen’den kadın hakları paneli

Tüm Bel-Sen 1 No’lu Şube üyesi kadın emekçiler 25 Kasım dolayısıyla bir araya gelerek İstanbul Sözle...