EŞİK 1 Temmuz vesilesiyle hatırlattı: İstanbul Sözleşmesi Yaşam ve Özgürlük meselesidir, vazgeçmiyoruz!
EŞİK: Bir yıl önce bugün ‘İstanbul Sözleşmesi’nin Türkiye bakımından feshedildiğine’ dair hukuksuz kara-rın yürürlük tarihiydi. Hukuksuz bir kararın yürürlük tarihi olmaz.

Tek adamın imzasıyla ve bir gece yarısı kararnamesiyle iptal edilen İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlükten kaldırılmasının üzerinden bir yıl geçti. Eşitlik İçin Kadın Platformu-EŞİK yaptığı açıklama bu hukuksuz ka-rardan bir an önce dönülmesi çağrısı yaparken, kadınların İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmesinin mümkün olmadığını vurguladı. EŞİK açıklaması şöyle:

‘KADINLARIN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VEZGEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

“İstanbul Sözleşmesi’nin “nas olmadığı”, çıkılabileceğinin dile getirilmesi ve 19 Mart 2021 Cuma gecesi tek cümlelik bir kararla Türkiye’nin imzasının çekildiğinin ilan edilmesinden buyana, kaç potansiyel katilin cesaret bulduğunu, kaç kadının bu cesaretle hayattan koparıldığını ya da sakat bırakıldığını bilmemiz olanaksız ama “İstanbul Sözleşmesi hayat memat meselesidir” demek için mahkeme salonlarında duy-duklarımız yeterli. Pınar Gültekin’in katili “İyi ki İstanbul Sözleşmesi iptal edildi” derken hayati bir gerçeği itiraf etmiş; “Kadın cinayetleri politiktir” demişti aslında. Katilin bu cümlesi, bir siyasi kararın canlara nasıl mal olduğunu göstermektedir.

İstanbul Sözleşmesi’nden Türkiye’nin imzasının çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararının yargılandığı Danıştay’da, 28 Nisan’da başlayıp, 23 Haziranda sonuncusu yapılan 4 duruşmada bu gerçeğin altı defa-larca çizilmiş, sayısız örnekler verilmiş, hem hukuk diliyle hem de can havlinin olağan diliyle anlatılmıştı. İstanbul Sözleşmesi’nden hukuksuz ve hiçbir haklı sebebi olmaksızın çekilme kararının iptali hakkında karar verecek olan Danıştay yargıçlarına bir kez daha bu vesile ile sesleniyoruz;

Kadın Cinayetleri Politiktir, vereceğiniz karar kadınların can güvenliği hakkındadır. Tüm canlıların hayatta kalma becerisini doğuştan bildikleri ve asla unutmadıklarını hatırlayınız. İstanbul Sözleşmesi de kadınların ve cinsiyeti üzerinden şiddete maruz bırakılan herkesin hayatta kalma bilgisidir. Vereceğiniz kararı ASLA UNUTMAYACAKLARDIR.

Sözleşmeden çekilme kararının iptal edilmesi hukukun üstünlüğü için de hayat memat meselesidir.

#İSTANBULSÖZLEŞMESİNDENVAZGEÇMİYORUZ

EŞİK Platformu olarak Sözleşmeden çekilme kararının hemen ardından yaptığımız 20 Mart 2021 tarihli açıklamamızda “Milletin iradesiyle Meclis’te oybirliği ile kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhur-başkanı Kararı ile çıkılamaz. Mecliste yasa ile kabul edilen ve Anayasa’nın 90. maddesi uyarınca yasaları bile yürürlükten kaldırma özelliği olan temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerden tek kişilik kararlar ile çıkılamaz. Böylesi bir girişim, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İşkenceye Karşı Birleş-miş Milletler Sözleşmesi gibi tüm uluslararası sözleşmelerin ve bu sözleşmelerle güvence altına alınan temel insan haklarının tek kişinin keyfine bırakılması anlamına gelmektedir. Daha da vahimi, hukuk dev-letinin tamamen ortadan kaldırılması, Meclis’in ve demokrasinin tamamen tasfiyesi anlamına gelmekte-dir” demiştik.

220’den fazla kadın, kadın örgütü, siyasi parti, sendika, meslek örgütleri ve barolardan hukukun üstünlü-ğünde ısrar edenler olarak; kimimiz duruşma salonunun davacı koltuğundan, kimimiz dinleyici koltuğun-dan, kimiz sokaktan ve binlercemiz medyadan, milyonların geleceğini ilgilendiren benzer cümleleri defa-larca ifade ettik.

Sözleşmeden çekilme kararının iptali hepimizin ülkesi Türkiye’nin HUKUK GÜVENLİĞİ meselesidir. Bu hukuksuz çekilme kararını iptal etmenizi, iptal edilmeyecekse davaların Anayasa Mahkemesi’ne gönde-rilmesini talep ediyoruz.

İstanbul Sözleşmesi davaları duruşma süreci gösteriyor ki, biz kadınlar ve LGBT+lar, daha da güçlenerek İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkıyoruz ve asla vazgeçmiyoruz.

#İstanbulSözleşmesindenVazgeçmiyoruz

#TarihiSorumlulukDANIŞTAYDA

Fotoğraf: EŞİK Platformu

İlgili haberler
"İstanbul Sözleşmesini savunmaktan vazgeçmeyeceğiz...

İstanbul Sözleşmesi’nden, Türkiye, ilk imzacısı olmasına rağmen bir gecede Cumhurbaşkanı kararıyla ç...

Danıştay kararı ne olursa olsun kadınlar kazandı

‘Kadınların tarihe not düştüğü bugünden sonra Danıştay heyetinin ne karar verirse versin kadınlar ka...

Kadınlar İstanbul Sözleşmesi için 4. kez Danıştay'...

'İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz' demek için kadınlar, dördüncü kez İstanbul Sözleşmesi'nden...