Kadınların özgürce yaşayacağı bir gelecek mümkün!
Emep 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü için Türkiye'de Durum Raporu yayımladı: Eşitlik sağlanmadıkça şiddetle mücadele edilemez.

Emek Partisi, Türkiye'de kadına yönelik şiddetin boyutlarını, şiddetle mücadelede devlet mekanizmalarının durumunu, uygulamalardaki sorunları ve kadınların haklarını gasbetmeye dönük yasal düzenlemeleri değerlendiren bir rapor yayımladı.
EMEP, yasaların eşitliğe vurgu yapan yönlerinin tırpanlandığını, zaten eksik olan pek çok yasal düzenlemelerin yapılan değişikliklerle cinsiyetçi uygulamalara dönüştürüldüğünü ifade etti.
Kadınların tüm yasal kazanımlarının hedefte olduğu belirtilen raporda 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un “kadınlara fazla hak veriyor, aileleri dağıtıyor, erkekler mağdur oluyor” gerekçeleriyle hedefte olan kazanımlardan biri olduğu söylendi.
2016 yılının başında kurulan Boşanmaların Önlenmesi Komisyonu’nun raporunun AKP iktidarının ilk döneminden bu yana vurguladığı “ailenin güçlendirilmesi gerekliliği” argümanıyla kadınların aile içinde yaşadığı her türlü şiddet ve hak gaspının “ailenin bütünlüğünün bozulmaması için görmezden gelinmesini” teşvik eden zihniyeti açığa çıkardığı vurgulandı. 

KADIN ÖRGÜTLERİNİN İTİRAZ ETTİĞİ RAPORDA NE VARDI?
- Boşanma ve şiddet süreçlerinde zorunlu danışmanlık ve arabuluculuk uygulanması,
- Çocuklarda cinsel ilişkide “rıza” aranabileceği ve taciz eden kişi ile çocuğun evlendirilmesi yoluyla taciz edenin cezadan kurtulması,
- Şiddet durumunda uzaklaştırma gibi tedbirlerin sürelerinin 15 gün gibi dönemlere kısaltılması (ve bu yolla erkeklerin mağdur! edilmesinin önlenmesi)
- Şiddet vakalarını da içerebilecek tüm davaların “ailenin bütünlüğü” için kapalı yapılması, kadın örgütlerinin dava dışına bırakılarak kadınların yalnızlaştırılması,
- Kadınların nafaka hakkının evlilik süresiyle bağlı olarak kısıtlanması,
-İlahiyat fakültesi mezunlarının aile danışmanı olarak görevlendirilmesi.

‘BAŞIMIZA NELER GELECEK’ LİSTESİYDİ
EMEP, boşanma komisyonu raporunun bir AKP strateji raporuna dönüştürüldüğü söyleyerek raporun adeta bir “başımıza neler gelecek” listesine dönüştüğünün altı çizdi. Çünkü;
*Rapor, cinsel saldırı, cinsel istismar ve reşit olmayanla cinsel ilişki suçlarında hadım uygulanmasını talep etmişti, hadım uygulaması yürürlüğe girdi.
*2016 yılının sonlarında AKP “istismara uğramış çocukların istismar eden kişi ile evlenmeleri durumunda failin cezasının ertelenmesine ve 5 senenin sonunda düşmesine dair” önerge verdi.
*Müftülüklere resmi nikâh yetkisi verildi.
*Müftülük yasasının geçmesinin hemen ardından AKP’nin yeni hamlesi “boşanmaların artık mahkemeye gitmeden aile arabuluculuğu” ile gerçekleşmesi oldu.
*Müftülük, arabuluculuk derken bir de iktidar yanlısı Akit Gazetesi 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Karşı Kanunu hedef aldı.

KADINLARIN SESİ KISILMAYA ÇALIŞILDI
Raporda, OHAL döneminde KHK’larla kadınların sesinin kısılmaya çalışıldığı da vurgulandı. KHK’larla kapatılan kadın dernekleri hatırlatıldı.
*Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 28 Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) 21 bin 409 kadın kamudan ihraç edildi, bin 409 kadın akademisyen işinden edildi ve on binlerce kadın emekçi ise adli idari soruşturmalara ve cezalara maruz kaldı.
*Yıllarca ekonomik açıdan bağımsız olan kadınlar bugün yine aileye bağımlı hale getirilmek isteniyor.
* Kendi işinde çalışıyorken işsiz bırakılmak kadınlar açısından şiddete maruz kalma riskini artırıyor.

ŞİDDET 'TEKNİK' BİR SORUN DEĞİLDİR!
EMEP, hükümetin şiddetle mücadele konusunda da en çok öne çıkardığı uygulamalardan biri olan “teknik takip sistemleri”ne vurgu yaptı. Şiddetin teknik bir soruna indirgenemeyeceği bu yaklaşımın kadınları ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığı söylendi.
“Hükümetin kurmakla yükümlü olduğu Cinsel Şiddet Kriz Merkezleri nerede?” diye sorulan raporda iktidarın, cinsel şiddeti ve istismarı münferit gördüğü, üstünü örtmeye çalıştığı ve cinsel şiddeti linççi politikalarının bir meselesi haline getirerek “idam” çağrılarına dayanak yaptığı belirtildi.

ÇALIŞMA HAYATI GÜVENCESİZ; ŞİDDET VE SÖMÜRÜ DOLU
Kadın işsizliğinin erkek işsizliğinden daha yüksek olduğunu verilerle sunan rapor çalışma yaşamındaki diğer eşitsizlikleri de şu şekilde sıraladı;
* Cinsiyetçi iş bölümü, kadınların hangi işlerde çalışacağını belirliyor ve kadın istihdamını belli sektörlere sıkıştırıyor.
* Kadınların çoğunlukta olduğu sektörlerde bile kariyer basamaklarının üst sıralarını erkekler işgal ediyor.
* Kayıt dışı istihdam sorunu, en çok kadınları vuruyor.
* Kadınların payına daha çok güvencesiz istihdam düşüyor.
* Kadınların ücretleri, erkeklerin ücretlerinden daha düşük. Aynı sektörlerde çalışsalar, aynı eğitim düzeyine sahip olsalar bile.
* Meslek hastalıklarının zaten görünmez olduğu Türkiye’de kadınların meslek hastalıkları neredeyse hiç görünmüyor.

RAPORUN TAMAMI İÇİN TIKLAYIN


‘GELECEK BÖYLE OLMAYACAK’
Emek Partisi Genel Başkanı Selma Gürkan da 25 Kasım'la ilgili bir mesaj yayımladı. Gürkan’ın mesajı şöyle;
“Tek adam, Tek Parti Yönetimi” altında demokrasi, kadın hakları, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, laiklik, barış gibi evrensel değerlerin tanınmaz hale getirildiği bir dönemdeyiz. Kadınların büyük mücadeleler ve emeklerle elde ettiği yasal düzenlemeler büyük bir keyfiyetle askıya alınıyor. En temel medeni haklar tartışmaya açılıyor.
Bir tarafta her gün hiçbir hukuksal zemine dayanmayan kararlar ve uygulamalarla insanların hayatı, ihraçlarla ve işsiz bırakmalarla ekmekleri, tutuklamalarla özgürlükleri, “milli güvenlik” söylemiyle örgütlenme ve ifade hakları ellerinden alınırken, kadınların “ilk gözden çıkarılanlar” olarak yaşadıkları daha da görünmezleşiyor. Kadınların en temel yaşamsal talepleri bu ağır sorunlar yumağı altında önemsiz kılınıyor.
İktidar tüm araçlarıyla kadınların ev içi ve ev dışı emeğini, aile dışındaki toplumsal ve siyasal etkinliklerini, var olma mücadelelerini değersizleştiriyor. Kadınların hayatları üzerindeki kontrolünü zayıflatmaya çalışıyor. Kışkırtılan, cezasız bırakılan ve olağanlaştırılmaya çalışılan şiddet olaylarının kadınların çalışması, aile değerlerine aykırı davranması, açık giymesi ve dışarıda dolaşması yüzünden olduğu kanısını yaygınlaştırmak için var gücüyle çalışıyor.
Bırakalım eşit, özgür, güvenli bir hayatı, sadece nefes alıp vermeye indirgenmiş bir yaşamı sürdürebilmenin tek koşulunun iktidarın kadınlara biçtiği “makbul kadın” rolünü kabul etme haline geldiği bir yönetim inşası bu.
Kadınlar itaat etmedikçe, şiddet artıyor.
Kadınlar haklarında ve özgürlüklerinde ısrar ettikçe, AKP “sosyal ve kültürel iktidarı”nın önünde engel gördüğü kadınlara daha çok saldırıyor. Kadınlara yönelik şiddette vahşetin dozu giderek artıyor. İktidar seyrediyor, söylemleri ve uygulamalarıyla teşvik ediyor, kadınları yalnızlaştırıyor.
Kadınlar ise dayanışma ve mücadele ile hayatlarına ve haklarına sahip çıkıyorlar.
Tüm dünyada kadına yönelik şiddetle neoliberal politikalar arasında, şiddetle yoksulluk, güvencesizlik, emperyalist savaş politikaları arasındaki bağ daha açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Şiddete karşı mücadele çalışma yaşamının güvencesizleştirilmesi, ağırlaşan yaşam koşulları ve ücret eşitsizliğine karşı mücadeleyle birleşiyor, kadınlar aynı zamanda homofobi, transfobi ve ırkçı göç politikasını reddediyor, ırkçılığa, emperyalizme, neoliberalizme karşı çıkıyorlar.
Türkiye’de de kadına yönelik şiddetle iktidarın politikaları arasındaki bağ artık daha açık hale gelmiş durumda.
Kadına karşı şiddet toplumda kadınlarla erkekler arasındaki eşitsizlikten, güç eşitsizliğinden kaynaklanır. Eşitlik sağlanmadıkça şiddetle mücadele edilemez.
Mücadelemiz; yaşamın her alanında eşitliğin inşa edilmesi, eşitliğin kalıcı hale gelmesi ve kadınların şiddetten, yoksulluktan, işsizlikten, güvencesizlikten uzak hayatlar kurabilmesi için tüm devlet olanaklarının seferber edileceği toplumsal düzen içindir.
Eşitsizliğin, şiddetin, sömürünün, ayrımcılığın olmadığı, kadınların özgürce yaşamlarını sürdürdüğü bir gelecek mümkün!
Ekim Devrimi’nin 100. yılında, sosyalizmin deneyimi ışığında bu geleceği kurmak için tüm kadınları dayanışmaya ve örgütlenmeye çağırıyoruz.

İlgili haberler
25 Kasım’da kadınlar sokakta!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde kadınlar sokakta o...

25 Kasım mı, o da ne?

Kadın ve erkek tekstil işçileriyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününü konuştuk. Çalışm...

Şiddetin olağanlaştırılmasına ‘dur’ diyelim

Bugün 25 Kasım. Kadınlar Türkiye’nin dört bir yaşamlarına sahip çıkmak için alanlarda olacak. Biz de...