Komisyonda aile içi şiddete çözüm: Evlilik ehliyeti
Kadına şidddetin sebeplerinin araştırılması için kurulan meclis komisyonundan şiddetin kayanğı 'psikolojik' çıktı, evlenmeden evlilik ehliyeti alınması önerisinde bulunuldu.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerini Araştırma Komisyonu son toplantısında komisyon raporuna dair önerilerini konuştu. Komisyonun önceki 23 toplantısı boyunca süren tartışmaların işaret ettiğinden farklı bir sonuç ortaya koyulmadı. Kadına şiddetin araştırılması için kurulan meclis komisyonu, kadına şiddetin sebebini psikolojik rahatsızlıklara sıkıştırdı ve komisyon sonundaki önerilerde aile içi şiddetin önlenmesi için “psikolojik ehliyet” alınması gerektiği konuşuldu. Komisyonun sonuç raporunda ise kadınların haklarına nasıl üzeri kapalı saldırılar gerçekleştirileceği ise merak konusu…

KOMİSYON ÜYESİ VEKİLLER EVLİLİK EHLİYETİNDE ORTAKLAŞTI

Şiddetin sebebini psikolojiye indirgeyen komisyon kadınların en çok maruz kaldığı aile içi şiddete karşı önlem olarak ise evlilik ehliyetlerini önerdiler. MHP Milletvekili Esin Kara, “Evlilik de 2 kişinin hayatını birleştirmesi anlamına geldiği için eşlere şu hakkın da sunulması yani eşinizin önceden bir sabıka kaydı, şiddet meyili var mı, bu tarzda bir bilgiyi evlenecek olan iki tarafa da -hem kadına hem erkeğe de- verilmesi ya da hani, nasıl sürücü belgesi alırken psikolojik raporları alıyoruz ya, belki gerekirse bir psikologdan bir rapor alınması da belki önemli olabilir diye düşünüyorum” diyerek ifade etti. AKP’li Hacı Ahmet Özdemir ise bu öneriyi şöyle gerekçelendirdi: “Ehliyet alırken iki yıl kursa gitme, altı ay kursa gitme şartı koyacağız, ehliyeti aldıktan sonra denetimlerimizi yapacağız, alkol muayeneleri, şunlar bunlar ve ehliyetini elinden almaya varana kadar ki süreci yöneteceğiz. Yani bir ailenin kurulması, arabanın koltuğuna, şoför koltuğuna şoförü oturtmaktan daha mı az önemsizdir? Bunu sadece Diyanet yapıyor diye geçiştiremeyiz. Bence bunun kurumsal hâle getirilmesi lazım. Nasıl biz kan uyuşmazlığını tespit ederek çocuk sahibi olamama problemine çözüm bulduysak, birtakım hastalıkları önleyebildiysek, bunu da artık yeni sosyolojik gerçeklik olarak kabul etmemiz lazım.”

Komisyon başkanı Öznur Çalık, 24 yaşından saymaya başlayarak evlilik yaşının arttığını söyledi ve şiddetin araştırılması komisyonunda aile kurumunun önemine bir kere daha vurgu yaptı: “Erken yaştaki evliliklere, çocuk evliliklerine karşıyız ama evlilik yaşı her geçen gün yükseliyor. 24, 25, 26, 27, 28, 29’a kadar çıkmış vaziyette. Ortanca yaşımız yükseliyor, genç nüfusumuz azalıyor; yaşlı nüfusumuz artıyor, nüfus artış hızımız düşüyor, doğurganlık hızımız düşüyor. Bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda aile kurumunun ne kadar önemli olduğunun altını bir kez daha çizmemiz gerekir ve evlilikle ilgili olarak da bizim, arkadaşlarımızın da önermeleri var. Evlenmeye aday olan çiftlerin mutlaka ön eğitimden, bilgilendirmeden geçirilmesi gerekir ve bu eğitim sonrası aldıkları ehliyetle evliliklerine başlamaları gerekir.”

KOMİSYON ÇÖZÜMÜ HUKUKTA GÖRMÜYOR

Şiddetin kaynağı “psikolojik” olarak tartışılırken komisyon faaliyeti olarak failleri de dinleyen milletvekilleri faillerin psikolojik tedavi görmesi gerektiğini dile getirdi.

Merhametsizlik, canilik, psikolojik hastalık üzerinden ortaya çıktığı tartışılan “şiddet”e karşı, çocukların öfke kontrolü eğitimi almaları gibi önerilerde bulunuldu. -AKP’li Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de ayağını “merhametsizlikten doğan şiddet” anlayışına basarak “Vicdanını herkesin hâkim konumuna getirirseniz, savcı konumuna getirirseniz, kolluk kuvveti durumuna getirirseniz suçun önlenmesini yüzde 50 gerçekleştirmiş olursunuz. Yani ahlakı ihmal ederek hukukla meselelerinizin üstesinden gelemezsiniz, hukuku önceleyerek, ahlakı ihmal ederek yine meselelerin üstesinden gelemezsiniz. Ahlakla eşdeğer bir yürütme yapmanız lazım” dedi.

Komisyonun son toplantısında komisyon raporunda yer alması üzerine diğer öne çıkan öneriler şöyleydi:
-Çocukların küçük yaşta öfke kontrolü alması
-Aile hekimleri gibi aile rehberlerinin olması
-Kadına yönelik şiddetin Aile Bakanlığı kapsamında ya da Cumhurbaşkanlığına bağlı ayrı bir başkanlık olarak bir birim kurulması, şiddetle mücadeleye dair bir bakanlık kurulana kadar “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Başkanlığı” kurulması
-KEFEK dışında mecliste kalıcı bir komisyon kurulması
-Şiddet vakalarında ceza veren mahkemenin nafaka, velayet gibi hususlarda da karar verebileceği ihtisas mahkemelerinin kurulması

Fotoğraf: TBMM (Arşiv)

İlgili haberler
Komisyondan kadınlara güvencesizlik çıktı: Patronl...

Patron örgütleri Meclis Araştırma Komisyonunda esnek çalışmanın yaygınlaştırılması gerektiğini vurgu...

Kadına şiddeti araştırma komisyonunda AKP’li mille...

Kadına yönelik şiddetin nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri belirlemek amacıyla kurulan kom...

Şiddeti araştırma komisyonunda ölen kadınların ism...

Araştırma komisyonunda şiddet nedeniyle ölen kadınların isimlerinin yazdığı dövizi büyük bir öfkeyle...