Öz İplik İş Sendikası: Tekstil fabrikalarında şiddet ve taciz çok yaygın
Öz İplik İş Sendikası tekstil fabrikalarında işyerinde şiddet ve tacizin boyutlarını araştırdı. Sendika işyerinde şiddet ve tacizle mücadele rehberi hazırladı.

Öz İplik İş Sendikası tekstil fabrikalarında bir araştırma yaparak, işyerinde şiddet ve tacizin boyutlarını kitap haline getirdi. Sendika işyerinde şiddet ve tacizle mücadele rehberi hazırladı.

Öz İplik İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, “Şiddet ve taciz sadece işyerinde değil evde, sokakta her yerde karşılaşılabilen ve psikolojik, fiziksel, cinsel ve ekonomik olarak farklı şekillerde yaşanan bir olgu. Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin yol açtığı insani, toplumsal ve ekonomik zarar çok büyüktür. Bütün kadınlar ve erkekler; şiddetten ve tacizden arınmış bir ortamda yaşama ve çalışma hakkına sahiptir. Bu hak genel olarak kabul edilse de şiddet ve taciz, çalışma hayatında yaygın bir şekilde görülmeye devam etmektedir” dedi.

‘MAVİ YAKALILARIN EN ÇOK ŞİKAYET ETTİĞİ KONU ŞİDDET VE TACİZ’

Ay, hükümet, sendikalar, işçiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, ruh sağlığı ve kamu sağlığı toplulukları ve güvenlik uzmanlarının işyeri şiddetini önleme doğrultusunda stratejiler geliştirme, sağlama ve uygulama bakımından önemli rollere sahip olduğunu belirtti. “Sendikamızın fabrikalarda şiddet ve tacize ilişkin gerçekleştirdiği araştırmaya göre mavi yakalı çalışanların en çok şikâyet ettikleri konulardan birisi işyerinde görülen şiddet ve taciz vakaları olmuştur” diyen Ay anket sonuçlarını paylaştı.

İşyerlerinde yapılan anketin sonuçları şöyle

■ Ankete katılanların yüzde 100’ü işyerinde şiddet olduğunu vurguladı.

■ Ankete katılanların yüzde 100’ü işyerinde sözlü şiddete hem maruz kaldığını hem de tanık olduğunu belirtti.

■ Yüzde 30’u ara sıra fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti.

■ Yüzde 55’i zaman zaman duygusal baskı ve mobbinge maruz kaldığını, bunların yüzde

■70’inin üstlerden, yüzde 30’unun eş düzey çalışanlardan geldiğini belirtti.

■ Ankete katılanlara cinsel taciz sorulduğunda ise yüzde 55’i kendisinin cinsel tacizin tarafı olmadığını ancak işyerinde sürekli karşılaştıklarını belirtti. Kadınların yüzde 50’si ise böyle davranışlarla sık sık karşılaştıklarını bildirdi.

■ Ankete katılanların tamamı oranı farklı olmakla birlikte işyerinde fiziksel, sözel, duygusal ve cinsel şiddete maruz kalma bakımından kaygı taşıdığını belirtti.

■ Kadınlara cinsel taciz sorulduğunda, cinsel taciz algılarının son derece düşük olduğu, tacizi elle taciz ve tecavüzle eşleştirdikleri anlaşıldı. Kendilerine cinsel tacizin sözel ve beden dili boyutu anlatıldığında ise bu davranışların iş hayatının bir parçası olduğunu belirtti.

İlgili haberler
Tuzla'dan tekstil işçisi kadınlar: Kovid olduğumuz...

Tekstil işçisi kadınlar pandemi sürecinin onlar üzerinde yarattığı çaresizlik hissini ve artan ekono...

Tekstil işçisi Ayşe: 15 yıllık işçiysen mutlaka bi...

Denizli’de 2020 yılında en az 61 işçi iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Bunlardan biri Ayşe’nin iş ar...

Van Tekstilkent’te emek veren kim?

Pandemi döneminde artan hijyen ihtiyacı nedeniyle dünya çapında yıldızının parladığı söylenen Van Te...