Sevda Karaca okullarda ücretsiz yemeği bir kez daha gündeme taşıdı
Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca, 2023-2024 eğitim öğretim yılının bitiminde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yazılı soru önergesi verdi.

Emek Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, 2023-2024 eğitim öğretim yılının bitiminde çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi talebini bir kez daha gündem ederek Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e yazılı soru önergesi verdi.

Bugün 20 milyon öğrenci karne aldı. Daha önce Meclis genel kurulu konuşmaları, soru önergeleri ve basın toplantılarıyla çocuklara okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi talebini çok defa gündem eden Sevda Karaca, eğitim öğretim yılının son gününde konuyu meclis gündemine bir kez daha taşıdı.

“AÇLIK SINIRI ALTINDA YAŞAYAN ÇOCUKLAR YETERLİ BESLENEMEZ”

Ülkedeki yoksulluğa dikkat çeken Karaca “Türkiye'de yoksulluk, iktidarınızın ekonomi politikalarının bir sonucu olarak günden güne derinleşmektedir. Çocuk yoksulluğu ise en can yakıcı boyutlara ulaşmış, çocuk açlığına dönüşmüş durumdadır. Her ne kadar Bakanlığınız, Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların yeterli beslenmesi için önerilerde bulunmaktaysa da ülkenin büyük çoğunluğunun yoksulluk ve hatta açlık sınırı altında yaşadığı gerçeği ortadayken, ailelerinin çocuklarının beslenmesini yeterli şekilde yerine getirmesinin olanağı bulunmamaktadır.” ifadelerini kaydetti.

Ekmek ve Gül’ün Eylül 2022’de başlattığı “okullarda çocuklara 1 öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek” kampanyasını hatırlatan Karaca “Bütün bu acı tablo karşısında çocukların okulda açlıktan bayıldığı, derslerine odaklanamadığı örnekler yaşanmaya başlamıştır. Ekmek ve Gül’ün kampanyası halkın çoğunluğunun yoksul olduğu ülkede ciddi bir karşılık bulmuş ve Bakanlığınız 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında okul öncesi eğitimde bu fikri hayata geçirmiştir. Ne var ki bir sonraki yılın başlangıcında uygulama kaldırılmış ve yalnızca deprem bölgesinde sürdürüleceği açıklanmıştır.” diyerek Bakanlığın uygulamayı kaldırmasını eleştirdi.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARDA BODURLUK BAŞLADI

Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği tarafından okullarda her kademede ücretsiz ve sağlıklı bir öğün yemek verilmesi için Ankara İdare Mahkemesinde açtığı davada Bakanlığın tarafından “yemek verilmesiyle çocukların zehirlenebileceği, velilerin bu uygulamadan rahatsız olduğu ve bütçe olmadığı” savunmasını hatırlatan Karaca “Gelinen noktada deprem bölgesi dışındaki okullarda çocuklara yemek verilmemektedir. Deprem bölgesinde ise uygulama düzensiz devam etmekle birlikte hazır paketli yiyecek verildiği bilinmektedir. Ancak bilimsel araştırmalar göstermektedir ki çocukların yetersiz beslenmesi durumunda fiziksel ve zihinsel gelişim olumsuz etkilenmektedir. Nitekim Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), 6 Şubat depremlerinin birinci yılında açıkladığı raporda, Hatay'da 5 yaş altı çocuklarda bodurluk, zayıflık ve aşırı kiloluluğun arttığına dikkat çekilerek bunlara karşı gıda ve beslenme güvencesi sağlanarak acilen önlem alınması gerektiği vurgulamıştır.” sözleriyle çocuklar için tehlikelere dikkat çekti.

Mart 2024'te çok sayıda oda, sendika ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kurulan “Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu” çalışmalarını da hatırlatan Karaca “Bütün bu talep ve uyarılara karşın Bakanlığınızca konuya ilişkin önlem alınmamış, bir adım atılmamıştır. Daha önce bu konuda tarafımızca verilmiş soru önergelerine de cevap alınamamıştır. Ancak okullarda başarı oranlarının düştüğü uluslararası ölçütler ve eğitimcilerin gözlemlerine yansımaya devam etmektedir.” dedi.

EMEP Milletvekili Sevda Karaca, Bakan Tekin’den şu soruların yanıtını istedi:
1- 2023-2024 eğitim öğretim yılında devamsızlıktan sınıfta kalan ve eğitimin dışına düşen çocuk sayısı kaçtır?  
2- Eğitimin dışına düşen ve devamsızlıktan sınıfta kalan çocukların durumuna ilişkin Bakanlığınızın rapor, inceleme ya da soruşturması bulunmakta mıdır?
3- Deprem bölgesinde kaç okulda, kaç öğrenciye ücretsiz bir öğün yemek verilmiştir? Okullarda sıcak yemek verilmiş midir? Kaç okulda kaç öğün verilmiştir?
4- Verilen yemeklerin çocukların beslenme ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını hangi kuruluş ya da kişiler denetlenmektedir? Çocuklara verilen öğünlerin içeriği ve kalorisi nedir?
5- Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneğinin açtığı davada Bakanlığınızın ileri sürdüğü zehirlenme, bütçe ve aile itirazı gerekçelerinden yola çıkarak;
a. Okullarda Bakanlığınızca verilen yemekler sebebiyle kaç çocuk zehirlenmiştir?
b. Kaç aile çocuklarına yemek verilmemesi için başvuruda bulunmuştur?
c. Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeğe ne kadar kaynak ayrılması gerektiğine dair Bakanlığınızın yaptığı hesaplama nedir?
6- Okullarda ölçümü ve kaydı zorunlu olan boy, kilo, mekik, şınav ve otur uzun ölçümlerinin 2020-2021 eğitim öğretim yılından bu yana her kademedeki ölçüm ortalamalarının yıllara göre sonuçları nedir? 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılan ölçümler önceki yıllara göre ne şekilde değişmiştir?
7- Çocukların beslenme alışkanlıklarının gelişimlerine etkilerine dair Bakanlığınızın tespitleri, araştırmaları var mıdır?

Fotoğraf: Ekmek ve Gül