TBB VE 79 barodan açıklama: Çocuğa şiddet ve istismar suçlarında indirim olamaz
Türkiye Barolar Birliği ve 79 baro, infaz yasa tasarısı hakkında açıklama yaptı: Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır.

Türkiye Barolar Birliği ve 79 baro ortak açıklama yaparak koronavirüsün infaz reformunu zorunlu hale getirdiğini belirtirken, birkaç gündür infaz yasası üzerinde değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmaların endişe ile izlendiğine vurgu yaptı ve TBMM’ye çağrıda bulundu.

Açıklamada şunlar söylendi: 

Çocuğa yönelik şiddet ve çocuğun cinsel istismarı suçları infaz indirimi kapsamına alınmamalıdır. Çocuğun cinsel istismarı suçları ile üstsoya, altsoya, eşe, kardeşe, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarının faillerinin cezalarının hapishanedeki infaz sürelerini azaltacak bir değişiklik düşünülüyorsa, bunu doğru bulmuyoruz. Böyle bir değişikliğin toplumun her kesimden büyük tepki alacağını biliyoruz. Konu çocuklar ve şiddet mağduru kadınlarla doğrudan ilgili olduğu için tüm milletvekilleri ile siyasi partilere geç olmadan hatırlatma gereğini duyuyoruz. Bu suçlardan verilen mahkumiyet kararlarında yıllar içinde gözle görülür bir artış var iken, infaz indiriminin kapsamına alınmaları cezaların caydırıcılığına zarar verecektir. Böyle bir düzenlemenin tüm mağdurlar açısından telafisi imkansız bir haksızlık anlamına geleceğini, onların hukuki güvenliğine ve hukuka olan inançlarına ağır şekilde zarar vereceğini hatırlatıyoruz. Biz çocuk ve kadın hakları savunucuları olarak çocuğa ve kadına yönelik şiddet uygulayanların, çocukları ve kadınları cinsel olarak istismar edenlerin fail olarak aramızda dolaşmasını istemiyoruz. Toplumun çok geniş kesimlerinin de bunu istemediğini biliyoruz.

İlgili haberler
İstismarın ve şiddetin önünü açacak bir tasarıyı k...

Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu bileşeni 198 kadın örgütü AKP'nin infaz indi...

Eskişehir’de KESK’li kadınlardan istismarcıların a...

Eskişehir’de infaz indirimi düzenlemesinde yer alan cinsel suçaların indirimine KESK’li kadınlar tep...

İnfaz yasasına karşı 14 örgütten rapor: Çocuğun üs...

İnfaz Yasası hakkında 14 örgüt, ortak bir açıklama yaparak ‘Çocuk İstismarının Affı Olmaz’ çağrısıyl...