Türkiye’de her 10 kadından 7’si istihdam dışında
Türkiye’de 10 kadından sadece 3’ü istihdam ediliyor, 3 milyon kadın haftada 45 saatten fazla çalışıyor, işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısı % 57 arttı, kadınlar erkeklerden daha az kazanıyor.

DİSK/Genel-İş Araştırma Dairesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne giderken Kadın Emeği Raporu’nu açıkladı. TÜİK, OECD, ILO, ÇSGB ve İŞKUR verilerinden yararlanarak açıklanan raporda çalışma yaşamında kadınların karşı karşıya bırakıldığı ayrımcılığa dikkat çekildi. Raporda yer alan verilere göre; krizin etkisini gösterdiği 2018 yılında kadın istihdamı erkek istihdamına oranla daha hızlı düşüş gösterdi, işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısı yarı yarıya arttı, kadınlar haftalık yasal sınırların üzerinde çalışmasına rağmen erkeklerden daha az kazanıyor ve kadınlar kayıt dışı çalıştırılıyor.

10 KADINDAN SADECE 3’Ü İSTİHDAM EDİLİYOR
Türkiye’de kadın emeğinin çalışma hayatındaki görünümü bu yıl da değişmedi. 2017 yılında her 10 kadından sadece 3’ü istihdam içerisinde yer almış, kadınların istihdama katılım oranı yüzde 28.9’da kalmıştı. 2018 yılının Kasım ayında ise kadınların istihdama katılım oranı yüzde 29.1 oldu. AB üyesi ülke ortalamalarında kadın istihdam oranı yüzde 45.9, OECD üye ülkelerinde ise yüzde 44.4.

Yani bu rakamlara göre, Türkiye’de 20 milyondan fazla kadın çalışma hayatının dışında.

3 MİLYON KADIN HAFTADA 45 SAATTEN FAZLA ÇALIŞIYOR
Çalışma hayatında yer alan kadınlar, toplumsal rollerin kendilerine yüklediği yükler nedeniyle çifte mesai yapıyor. Haftalık 45 saatten fazla çalışan kadın işçi sayısı 2014 yılında 2 milyon 774 bin kadın iken 2017 yılında yüzde 8 artarak 2 milyon 974 bine yükselmişti.

Kriz etkisini göstermeye başladı: 2018 Kasım ayı itibariyle kadın işsizliği yüzde 15’i buldu!

Bununla birlikte haftalık 45 saatten fazla çalışan kadınların kayıt dışılığı da oldukça yüksek. Her 10 kadından 4’ü kayıt dışı çalıştırılıyor.

Ekonomik krizin patlak verdiği 2018 yılında ise kadınların işsizlik düzeyinin arttığı görülüyor. Krizin etkileri aylara göre incelendiğinde; kadın işsizliği Nisan ayına kadar düşme eğilimindeyken, Haziran ayından itibaren artmaya başlamış, Kasım ayı itibariyle de bu oran yüzde 15’lere ulaşmıştır. Erkeklerde ise bu oran yüzde 11.2 olmuştur. Tarım dışı işsizlik oranlarına göre; işsizliğin en çok kadınları etkilediği görülüyor. Kadınlarda tarım dışı işsizlik oranı yüzde 18.5, erkeklerde ise yüzde 12.6.

İŞSİZLİK SİGORTASINA BAŞVURAN KADIN SAYISI YÜZDE 57 ARTTI
Ekonomik krizin etkisiyle kadın işsizliğinin artması, işsizlik sigortasına başvuran kadın sayısını da arttırdı. 2018’de işsizlik ödeneği için yapılan başvuru sayısı bir önceki yıla göre yüzde 57.7 artış gösterdi. Bir önceki yılın Aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 29 bin 631 iken 2018 Aralık ayında işsizlik ödeneğine yapılan başvuru sayısı 17 bin 106 kişi artarak 46 bin 737’ye ulaştı.

1 milyonun üzerinde kadın hiçbir hakkını alamadan işten çıkartıldı.

KADINLAR ERKEKLERE GÖRE DAHA AZ KAZANIYOR
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan araştırmaya göre; dünya genelinde cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği oranı yüzde 18.8’dir. Bu oran ülkelerin gelir gruplarına göre değişiyor. Portekiz, İngiltere, İspanya, Fransa gibi yüksek gelirli ülkelerde ücret eşitsizliği ortalama yüzde 15.5. Üst-orta gelir grubunda yer alan Brezilya, Meksika, Tayland ve Türkiye’nin de içinde yer aldığı ülkelerde ücret eşitsizliği ortalaması yüzde 20.9, Sri-Lanka, Endonezya, Tunus ve Mısır gibi ülkelerin içinde yer aldığı düşük-orta gelir gruplarda ücret eşitsizliği ortalaması yüzde 16.9. En düşük gelirli ülkeler grubunda ise eşitsizlik oranı ortalaması yüzde 12.6.

Türkiye’de cinsiyete dayalı gelir eşitsizliği oranı yüzde 12’dir.

Raporun tamamı BURADA


İlgili haberler
Kriz döneminde kadınlar: Sürekli hak kayıpları ve...

Doç. Dr. Emel Memiş kriz koşullarında kadınların yaşam koşullarının erkeklere göre daha da zorlaştığ...

KESK Kadın Komisyonu: Kadın istihdamına engel olan...

KESK Kadın Komisyonu’ndan kadınlara ‘özgürlükçü, demokratik, katılımcı, toplumcu, laik, barıştan, em...

GÜNÜN DİKKATİ: 8 Mart’a giderken Türkiye’nin kadın...

8 Mart’a yaklaşırken kadınlarla ilgili Veri Kaynağının hazırladığı veriler pek çok istatistiği gözle...