Evlilik nedeniyle fesih hakkı nikahtan sonra başlar
Evlilik nedeniyle kıdemini alıp ayrılma hakkı, evliliğin resmen gerçekleşmesiyle başlar. Eski eşle yeniden evlenme ve evliliğin yurt dışında yapılması engel teşkil etmez.
Okurumuzun Sorusu:

Merhabalar. Benim bir sorum olacak size. Ben eski eşimle evlenerek Amerika’ya gitmeyi planlıyorum fakat prosedür gereği nikahın Amerika’da olması gerekecek. Yani Türkiye de bir nikah olmayacak. İşyerimden tazminatımı alarak ayrılmak istiyorum. Türkiye’de nikah yapmadan sadece evraklarla nikah tazminatı alabilmem mümkün olur mu acaba?

1475 sayılı Kanunun yürürlükteki 14. maddesine göre “hizmet akdini ... kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile sona erdirmesi” halinde işyerinde en az 1 yıl kıdeme sahip olan kadın işçi kıdem tazminatını alabilir.

Hem bu madde hem de ilgili Yargıtay içtihadı uyarınca,

1) Evlilik nedeniyle fesih hakkı, evlilik akdinin yani resmi nikahın gerçekleşmesinin ardından doğar. Kadın işçinin iş sözleşmesini feshederken, işten ayrılma dilekçesine evlilik cüzdanının fotokopisini eklemesi gerekir.

2) Evliliğin Türkiye’de gerçekleşmesi gibi bir koşul yoktur. Yurtdışında yapılan evliliğin ardından da -bu evliliğin Türkiye’de de geçerli olması şartıyla- bu hak kullanılabilir.

3) Boşandığı eşiyle yeniden evlenen kadın işçi de -muvazaalı yani hileli bir boşanma ve yeniden evlenme söz konusu değilse- bu hakkı kullanabilir. Daha önce örnekleri olduğu için altını çizelim. Sırf kıdem tazminatına hak kazanabilmek için kâğıt üzerinde boşanma ve kısa süre içinde yeniden evlenme durumlarında Yargıtay, hakkın kötüye kullanıldığı gerekçesiyle kıdem tazminatına hak kazanılamayacağına hükmediyor.

Bu bilgiler ışığında okurumuzun sorusunu yanıtlayalım.

Okurumuz, eski eşiyle yeniden evleniyor. Şimdiden okurumuza mutluluklar dileyelim! Yukarıda belirttiğim gibi bir durum söz konusu olmadığı sürece, okurumuzun eski eşiyle yeniden evleniyor olması, kıdem tazminatını alarak işten ayrılmasına engel değil.

Okurumuzun resmi nikahı yurt dışında gerçekleşecek. Eğer nikah, ABD’de bir Türk Konsolosluğunda yapılmayacaksa, okurumuzun yaptığı evliliği en yakın Konsolosluğa bildirmesi veya Türkiye’de resmi makamlarda tescil ettirmesinde yarar var. Yani okurumuzun işyerine sunacağı işten ayrılma dilekçesinin ekine hem evlilik cüzdanının bir örneğini hem de (evlilik Konsoloslukta yapılmadıysa) Konsolosluğa bildirim yapıldığına ilişkin evrağı eklemesi isabetli olacaktır.

Sonuç olarak okurumuzun Türkiye’deyken, henüz evlilik akdi gerçekleşmemişken, evlilik gerekçesiyle işten ayrılarak kıdem tazminatını talep etmesi olanaklı değil. Çünkü bu hak, evlilikle birlikte doğan bir hak. Öte yandan okurumuzun evlilik için ABD’ye gitmeden önce işyerinden izin alması önem taşıyor. Aksi takdirde okurumuz devamsızlık nedeniyle tazminatsız işten çıkarılabilir ve okurumuz daha sonra evlense bile zaten işten çıkarılmış olacağı için kıdem tazminatını alarak iş sözleşmesini sona erdiremez.

Evlilik nedeniyle işten ayrılacaklar için örnek dilekçe ve diğer önemli bilgiler bu yanıtımızda mevcut.

İlgili haberler
Evlilik nedeniyle fesih yazılı yapılmalı

Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak isteyen kadın işçinin iş sö...

Evlilik nedeniyle fesih istifa değildir

Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılacak kadın işçi, bu hakkını ist...

Evlilik nedeniyle fesih eğitim giderine bağlı ceza...

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir. Ancak evlilik nedeni...