İŞKUR’a sesleniyoruz: Sağlık raporu mücbir sebeptir!
Doğum sonrası alınan sağlık raporu mücbir sebep sayılır ve yarım çalışma hakkına engel oluşturmaz. İŞKUR mevzuatı doğru yorumlamak zorunda!
Okurumuzun Sorusu:

Ben İŞKUR ile görüştüm fakat bana analık iznim bitince heyet raporu alırsam yarım çalışma hakkımı kullanamayacağımı söylediler. Sizin uzmanınızın verdiği bilgi ise kullanabileceğimdi. Bu konuda ne yapmam lazım bana destek olabilir misiniz?

Okurumuzun sözünü ettiği yanıtımız şu: Analık izni sonrası heyet raporu yarım çalışmaya engel değil

Yasal kurallar gereği, kadın işçinin yarım çalışma hakkından yararlanabileceği süre analık izninin bittiği tarihten itibaren başlıyor ve kadın işçinin bu tarihten itibaren 1 ay içinde İŞKUR’a başvuruda bulunması gerekiyor.

Ancak bu kuralın bir istisnası var.

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4. maddesinde bu durumla ilgili şu iki düzenleme yer alıyor:

“Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.”

“İşçi/personel, mücbir sebepleri belgelendirmek zorundadır. Mücbir sebebin başladığı tarih başvuru süresini durdurur. Mücbir sebebin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmez. Mücbir sebep yasal başvuru süresi içinde başlar. Yasal başvuru süresinin son gününden önce ortadan kalkan gerekçeler mücbir sebep olarak değerlendirilmez.”

İŞKUR tarafından çıkarılan bu Usul ve Esaslar’da “mücbir sebep” şöyle tanımlanıyor:

“Mücbir sebep: Önceden tahmin edilemeyen ve herhangi bir kimse tarafından alınacak tedbirlere rağmen önüne geçilmesine imkân bulunmayan, beklenmedik, harici ve irade dışı meydana gelen olaylar.”

Analık izni sona eren kadın işçinin sağlık sorunları nedeniyle heyet raporu alması mücbir (zorunlu) sebebe açık bir örnek oluşturur. Dolayısıyla heyet raporu başvuru süresini durdurur ve hak sahipliği süresini azaltmaz.

Ancak görünen o ki İŞKUR, hastalık halini (sağlık raporunu) mücbir sebep olarak yorumlamıyor ve okurumuzun heyet raporu alması halinde yarım çalışma hakkını kullanamayacağını iddia ediyor.

Peki okurumuz bu aşamada ne yapabilir?

1) Analık izni sonrası alacağı heyet raporu bitmeden yarım çalışma belgesi ve heyet raporunun bir örneği ile İŞKUR’a başvuru yapabilir.

2) İŞKUR okurumuzun başvurusunu reddettiği takdirde okurumuz İŞKUR Genel Müdürlüğü, CİMER ve Kamu Denetçiliği Kurumuna itirazda bulunabilir. İŞKUR Genel Müdürlüğü bu itirazı da reddettiği takdirde okurumuz 60 gün içinde idari yargıda dava yoluna gidebilir.


İlgili haberler
Yarım çalışma, tam zamanlı çalışanlara göre tasarl...

Her ne kadar mevzuatta yarım çalışma hakkının sadece tam zamanlı çalışanlara özel bir hak olduğu bel...

Rapor yarım çalışmadan düşülmez, ücretsiz izin düş...

Analık izni sonrası alınan sağlık raporu yarım çalışma hakkının kullanılabileceği süreden düşülmez,...

Yarım çalışma sırasında süt izni kullanılamaz

Yarım çalışma hakkının kullanıldığı sırada ayrıca süt izni kullanılamaz. Yarım çalışma bittikten son...