İşsizlik ödeneğini geriye dönük almak mümkün
İşverenin yanlış koddan bildirimde bulunması nedeniyle işsizlik ödeneği alamayan işçi, mahkeme kararıyla işsizlik ödeneğini geçmişe dönük olarak alabilir.
Okurumuzun Sorusu:

İyi günler, 5 Nisan 2021 tarihinde maaşlarımızın geç ve 3 parça halinde ödenmesi ve de mesailerimiz yatmamasından dolayı noterden ihtar çekip işten ayrıldım, ödeme yapmadılar ve benim çıkışımı devamsızlık kodu ile verdiler. Şirkete dava açtım tazminat ve mesai davası, maaşlarımız geç ve parça halinde yattığını benim şahitlerim ve şirketin şahidi de kabul etti. Davayı kazanırsam geriye dönük işsizlik maaşımı alabilir miyim? Ne yapmam gerekiyor ve beni yanlış koddan çıkışımı verdiklerini mahkemeden bildirmem gerekiyor mu? Yardımcı olursanız çok sevinirim teşekkür ederim.

Okurumuzun verdiği bilgilerden, okurumuzun çok açık ve net bir biçimde haklı fesih gerekçeleri olduğu anlaşılıyor. Haklı fesih gerekçesinin işverenin şahidi tarafından da teyit edilmiş olması okurumuzun elini iyice güçlendiriyor. Garantisini vermek olanaklı değil ancak mevcut bilgiler ışığında okurumuzun bu davayı kazanması gerektiğini söyleyebiliriz.

İş sözleşmesini sona erdiren taraf okurumuz. Okurumuz iş sözleşmesini İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yazılı olarak feshetmiş. Bu durumda işverenin sigorta çıkışını 25 numaralı koddan vermesi gerekirdi. Hoşuna gitsin gitmesin, haklı feshin haklılığını kabul etsin etmesin; aksi mahkeme kararıyla tespit edilinceye kadar işveren iş sözleşmesi kim tarafından ve hangi nedenle feshedildiyse, buna uygun olarak çıkış kodu vermekle yükümlü. Ancak işveren bu yasal kurala uymamış ve okurumuzu işsizlik ödeneğinden mahrum bırakmak için sanki okurumuz devamsızlık yapmış da kendi bu nedenle iş sözleşmesini sona erdirmiş gibi SGK’ya bildirimde bulunmuş.

Ben bu tür durumlarda, yani işverenin kasıtlı olarak SGK’ya yanlış bildirimde bulunduğu örneklerde, işçinin mahrum kaldığı işsizlik ödeneğini faiziyle birlikte işverenden tazmin edebileceği, hatta uğradığı maddi zarar varsa bu zararın tazminini de talep edebileceği kanaatini taşıyorum. Ancak Yargıtay’ın bu konudaki uygulaması biraz daha farklı.

Bununla birlikte okurumuz davası lehine sonuçlandıktan sonra, mahkeme kararının tebliğinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a başvurarak hem geçmişe dönük işsizlik ödeneği alabilir hem de SGK kayıtlarındaki çıkış kodunu düzelttirebilir. Ne yazık ki bu durumda İŞKUR, işten çıkış tarihinde normalde hak kazanılabilecek tutar üzerinden ve faizsiz ödeme yapıyor.

Öte yandan İŞKUR sadece işsizlik ödeneğine hak kazanılan süre içinde işçinin sigortalı olmadığı süre kadar ödeme yapıyor. Yani okurumuz 5 Nisan’da işsizlik ödeneğine hak kazanmış ancak diyelim ki 5 Haziran’da yeniden sigortalı işe girmişse, İŞKUR, okurumuz 8 ay boyunca işsizlik ödeneğine hak kazanmış olsa bile 2 aylık ödeme yapıyor.


İlgili haberler
İşsizlik ödeneğinde 600 güne nasıl bakılır?

İşsizlik ödeneğine hak kazanmada işsiz kalınan tarihten geriye doğru 3 yıl gidilerek bu 3 yıllık dön...

İşsizlik ödeneğinde son 3 yıla işsizlik tarihinden...

İşsizlik ödeneği için son 3 yılda 600 gün prim koşulunda, işten çıkarma tarihinden geriye doğru son...

Son 120 günde analık ödeneği alınması işsizlik öde...

İşsizlik ödeneğinde son 120 gün kuralı değişti. Artık son 120 günde kesintisiz prim koşulu yok. Son...