İşsizlik ödeneğinde son 3 yıla işsizlik tarihinden geriye doğru bakılır
İşsizlik ödeneği için son 3 yılda 600 gün prim koşulunda, işten çıkarma tarihinden geriye doğru son 3 yıla bakılır.
Okurumuzun Sorusu:

İyi günler işsizlik maaşı şartlarından son 3 yıl içinde 600 gün prim meselesinde son 3 yıl neye göre belirleniyor? İşten çıktığımız yıl dahil mi yoksa işten çıktığımız yıldan önceki yıllar mı sayılıyor, örnek verebilir misiniz? Ya da ben 2022 yılı için 30.06.2022 de işten çıksam hangi güne kadar ödenmiş olan primler 600 güne sayılıyor? 2022-2021-2020 olarak mı yoksa, 2021-2020-2019 olarak mı?

4447 sayılı Kanunun 50. maddesine göre iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son 120 gün iş sözleşmesine tabi olanlardan son 3 yıl içinde en az 600 gün prime sahip olanlar, kanundaki diğer koşulları da taşıyorlarsa (örneğin iş sözleşmesinin işsizlik ödeneğine hak kazanacak şekilde sona ermiş olması) işsizlik ödeneği alabilirler.

Dolayısıyla kanunda sözü edilen son 3 yıl, iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten geriye doğru 3 yıldır.

Burada sözü edilen takvim yılı değildir. Yani işten çıkarmanın yaşandığı yıl atlanarak, önceki 3 tam takvim yılı esas alınmaz. Bir başka deyişle 30.06.2022 tarihinde iş sözleşmesi sona eren bir işçi için 2022 yılı dışarıda tutularak 2021, 2020, 2019 yıllarına bakılmaz. İşten çıkarma tarihi milat kabul edilerek geriye doğru son 3 yıla bakılır.

Örneğin (okurumuzun verdiği tarih üzerinden söyleyecek olursak) 30.06.2022 tarihinde iş sözleşmesi sona ermiş ve iş sözleşmesinin sona erdiği gün çalışılmamış (prim yatırılmamışsa) işsizlik ödeneğine hak kazanma bakımından son 3 yıllık dönem 29.06.2022- 30.06.2019 olacaktır. Eğer fesih tarihinde çalışılmış ve prim yatırılmış ise 30.06.2022- 01.07.2019 tarihleri arasına bakılacaktır.

İş sözleşmesinin şubat ayı içinde sona ermesi halinde geriye doğru 3 yılın başlangıç tarihi ilgili genelge gereği 1-2 gün önce çekilebilmektedir.


İlgili haberler
Son 120 günde analık ödeneği alınması işsizlik öde...

İşsizlik ödeneğinde son 120 gün kuralı değişti. Artık son 120 günde kesintisiz prim koşulu yok. Son...

İşçi alamadığı işsizlik ödeneğini işverenden istey...

İşten çıkarıldığı halde SGK’ya istifa etmiş gibi bildirilen işçi, bu nedenle yoksun kaldığı işsizlik...

Evlilik nedeniyle fesihte işsizlik ödeneğine hak k...

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini sona erdiren kadın işçiye bu fesihten kaynaklı işsizlik ödeneği ba...