İşten çıkarılan işçiye ihbar süresi içinde zorla yıllık izin kullandırılamaz
İş sözleşmesini fesheden taraf işverense, işçiye ihbar süresi içinde işçinin talebi olmadan yıllık izin kullandırılamaz.

Okurumuzun Sorusu:
Merhaba. Ben 5 yıldır özel bir bankada çalışıyorum. Banka son zamanlarda yaşanan pandemi sebebiyle, bizlere birkaç hafta idari izin kullandırdı. Akabinde banka idari izinleri iptal etti ve yıllık izinlerimizi zorla kullandırmaya başladı. Ben şubat ayında evlendim ve istifa etmeyi düşünüyorum. Yıllık izinlerimi de kullanmadan izin günlerimizin parasal karşılığını almak istiyorum. Edindiğim bilgiye göre 3 yıl ve üzeri çalışan olduğumdan 8 haftalık ihbar süresi var. Haziran sonuna kadar çalışmaya devam etmek istiyorum. Banka 8 haftalık ihbar süresi içinde yıllık izinlerimi zorla kullandırabilir mi?  

Öncelikle bir hususu açıklığa kavuşturalım. Evlilik nedeniyle işten ayrılacak kadın işçinin ihbar süresi kadar önce haber verme ve ihbar süresi kadar çalışma zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla okurumuz, istediği zaman iş sözleşmesini evlilik nedeniyle derhal feshedip kıdem tazminatını, kullanmadığı yıllık izinlerinin ücretlerini ve diğer yasal haklarını da talep ederek işten ayrılabilir. Detaylı bilgiler ve örnek Yargıtay kararları bu yanıtımızda mevcut: Evlilik nedeniyle fesihte ihbar süresi yok.

Bununla beraber okurumuz isterse ihbar süresi kadar önce evlilik nedeniyle işten ayrılacağını haber verip ihbar süresi kadar çalışıp ardından işten ayrılabilir. Yani yasal olarak zorunlu olmasa da okurumuz isterse bu şekilde de iş sözleşmesini feshedebilir.

Olağan koşullarda işveren işçiye işçinin talebi ve onayı olmadan yıllık izin kullandırabilir. Ne yazık ki mevzuat işverenlere bu yetkiyi tanıyor.

Ancak ihbar süresi içinde durum daha farklı. İş Yasası’nın 59. maddesine göre:

“İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde 17. maddede belirtilen bildirim süresiyle, 27. madde gereğince işçiye verilmesi zorunlu yeni iş arama izinleri yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe giremez.”

Görüldüğü üzere eğer iş sözleşmesini fesheden taraf işveren olsaydı, ihbar süresi ile yıllık ücretli izin süreleri iç içe geçemeyecekti. Yargıtay kararları da sabit olduğu üzere ihbar süresi içinde işçiye (işçinin talebi olmadığı sürece) yıllık izinleri kullandırılamayacaktır.

Ancak bu kural iş sözleşmesini fesheden tarafın işveren olduğu durumlarda geçerli. Okurumuzun örneğinde iş sözleşmesini fesheden taraf işçi. Dolayısıyla okurumuz ihbar süresi kadar çalışıp ayrılmak istediği takdirde, 8 haftalık ihbar süresi içinde işveren okurumuzun talebi ve onayı olmadan da okurumuza yıllık izinlerini kullandırabilir.


İlgili haberler
Evlilik nedeniyle fesih eğitim giderine bağlı ceza...

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir. Ancak evlilik nedeni...

Evlilik nedeniyle fesih yazılı yapılmalı

Evlendikten sonraki 1 yıl içinde kıdem tazminatını alarak işten ayrılmak isteyen kadın işçinin iş sö...

Evlilik nedeniyle fesihte ihbar süresi yok

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden işçinin ihbar süresi kadar önce haber verme zorunluluğu y...