Almanya’da sağlık emekçilerinden hakları için eylem çağrısı
Korona döneminin “sessiz kahramanları” sağlık emekçileri Almanya’da sorunlarını ve taleplerini dile getirerek 17 Haziran’da eylem çağrısı yaptı.

Almanya’da sağlık emekçileri 17 Haziran’da sağlık alanındaki sorunları ve taleplerini haykırmak için sokağa çıkma çağrısı yaptı. 

Sağlık alanında çalışma sürdüren inisiyatiflerin yanı sıra çeşitli parti ve örgütlerin destek verdiği çağrı metninde sağlık sisteminde yaşanan sorunlara ve sağlık çalışanlarının taleplerine yer veriliyor:

“Sağlık alanının şu an gördüğü ilgi sevindiricidir. Ama alkışlamak yetmez! Yetersiz olmasına rağmen yorucu mücadelelerle elde edilen hastanelerdeki personel limitleri kaldırılmış ve azami çalışma saatleri uzatılmıştır. Bu bize sağlık sektörünün ne durumda olduğunu gösteriyor.

Pandemi krizi bir kez daha bu sistemin sallantıda olduğunu ortaya koymaktadır. Sağlık hizmetlerinde köklü bir değişim başlatmak için doğru zamandayız!

17 Haziran’da federal eyaletlerin sağlık bakanları, Sağlık Bakanları Konferansı (GMK) için Federal Sağlık Bakanı Spahn ile bir araya gelecek. Sağlık çalışanlarının, hastaların ve yakınlarının ittifakı olarak, taleplerimizi yüksek sesle ifade edebilmek için sokağa çıkma çağrısı yapıyoruz.

Sağlık hepimizi ilgilendirir! Hasta olmamak için sağlıklı yaşam ve çalışma koşullarına, hasta olduğumuzda ise işleyen bir sağlık sistemine ihtiyacımız var.

Ancak, bugünkü sağlık politikası herkes için iyi bakım imkanları sunmuyor. Aksine, sağlık sistemi yıllardır giderek bir pazara dönüştü. Sonuç: Kâra veya en azından zarar etmemeye odaklanmak; yetersiz, aşırı ve kötü hizmet! Hastaların iyi tedavisi ve sağlığa uzun vadeli yatırım hedefi geriye itilmeye devam ediyor. Rekabet, kar hırsı ve pazar mantığı çalışanların ve hastaların çıkarlarının önünde durmakta.

Hemşirelik, temizlik personeli ve artan sayıda hasta ve bölge sakininin düşük ücrette birleştirildiği tasarruflar, özellikle hemşirelikte, personel ve vasıflı eleman yetersizliğine yol açmaktadır. 2015’teki büyük Charité grevinden bu yana çalışanlar daha iyi çalışma koşulları, daha fazla personel ve dolayısıyla iyi tedavi için mücadele ediyorlar. Bununla birlikte, hedefimizden hala çok uzaktayız: iyi çalışma koşullarına ve adil ücretlere sahip, ihtiyaçlara göre finanse edilen, demokratik olarak yönetilen ve herkes için erişilebilir hale getirilen dayanışma temelli bir sağlık sistemi istiyoruz!

Taleplerimizin hayata geçmesi için baskı yapmaya devam etmeliyiz. Bu yüzden 17 Haziran’da hep birlikte sokağa çıkmaya çağırıyoruz!

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ ŞÖYLE:

*Alkışla yetinmek ve sadece övgü yerine tüm sağlık çalışanları için adil ücret! Çalışma saatlerinin 12 saate kadar uzatılmasına hayır!

*Sağlık Bakanı Spahn’ın düşük asgari personel politikası yerine sağlık sektörünün tüm alanları için bağlayıcı, ihtiyaç temelli ve kalite odaklı personel politikası!

*Yetersiz bakım, görevlerin bölünmesi ve profesyonellikten uzaklaştırılması yerine iyi bakım ve insani muamele için harcanan ekstra zaman için ek ödenek.

*Sağlık tesisleri kamu hizmetinin bir parçasıdır!

*Piyasa ve kar yerine halkın demokratik kontrolü!

*İki sınıflı sağlık sigortası yerine herkes için dayanışmacı halk sigortası!

*Vaka başına sabit oranlar, taşeronlaştırma ve tasarruf yerine hastanelerin maliyetini karşılayan bir finansman!

*Bakım masraflarının kısmi veya yoksulluk riski dikkate alınarak değil tümden üstlenilmesi!

*Kadınlara cinsiyetleri nedeniyle belli işleri veya aile bakımını dayatma yerine ister özel ister mesleki olsun bakım ve yardım işlerinin cinsler arasında adil dağılımı ve iyi ücretlendirilmesi!

*Dünyanın değişik ülkelerinden vasıflı sağlık personeli getirmeye çalışmak ve hemşirelerin özel hanelerde bakıcı olarak çalışmaya mecbur edilmesi yerine sağlık alanındaki meslek eğitimi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi!

*“Piyasa düzenler!” mantığı yerine ihtiyaca göre planlama ve kontrol!

*Kararların dıştan alınması ve hiyerarşik işbölümü yerine tüm sağlık meslekleri için kendi kaderini tayin etme!

*Kamu alanlarının daha da özelleştirilmesi yerine ihtiyaca cevap verecek halk sağlığı hizmeti garantisi!

*Tasarruf yerine federal eyaletlerin yatırım maliyetlerini finanse etmesi!

*Piyasa kontrolündeki aşırı, yetersiz ve yanlış bakım yerine hastalıkların önlenmesi ve rehabilitasyon için daha fazla para!

*Mahvoluncaya kadar sömürülmek yerine sağlıklı yaşam koşulları!

*Sağlık alınıp satılan bir meta değildir! Herkes için sağlık, kâra odaklanmanın sona erdirilmesi demektir!

*Sağlık sistemi kamulaştırılmalıdır!”

İlgili haberler
Sınırların ötesinde sağlık emekçileri neler yaşıyo...

Duyduklarımızın, izlediklerimizin çok daha kötüsü. İlk günden beri en önde olan sağlık emekçileri vi...

Sağlık emekçisi kadınlar: Şu an hastanelerde öteki...

‘Sağlık Bakanı’nın ötekileriyiz gerçekten. Biz hemşireler, teknisyenler, biyologlar, güvenlik sekret...

Asgari ücretle çalışan sağlık emekçisi bir kadın:...

Van'da 4D kadrosunda çalışan sağlık emekçisi bir kadın, asgari ücretle korona sürecinde hastanenin r...