İşveren inisiyatifi yasanın üzerinde değildir, hamile işçi 7 buçuk saatten fazla çalıştırılamaz
Hamile ve emziren işçiler günde 7 buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Bu, mutlak emredici bir kuraldır ve tüm işverenler bu kurala uymak zorundadır.
Okurumuzun Sorusu:

İyi günler. Ben özel bir kargo firmasında çalışıyorum. Gebe olduğumu öğrendim. İşverenime gebelerin 7 buçuk saatten fazla çalışamayacağının kanunda geçtiğini söylüyorum. “Benim inisiyatifimde, kabul etmiyorum” diyor. Ne yapabilirim?

Öncelikle okurumuzu şimdiden tebrik edelim; rahat ve sağlıklı bir gebelik ve doğum dileyelim.

Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 7. maddesi çok açık bir düzenleme içeriyor.

Bu maddeye göre; gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçilere fazla çalışma (mesai) yaptırılamaz!

Yani gebeliğin tespit edildiği tarihten çocuk bir yaşına kadar geçen sürede kadın işçilere fazla mesai yaptırılması, kadın işçilerin haftada 45 saatten fazla çalıştırılması yasaktır.

Öte yandan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesine göre “Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.”

Bu kurallar, herkes için mutlak emredici kurallardır. Yani işçi ve işveren karşılıklı anlaşsa bile hamile ve emziren kadın işçiler günde 7 buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. İşverenler, “Benim inisiyatifimde kabul etmiyorum” diyerek, hamile kadın işçileri 7 buçuk saatten fazla çalışmaya zorlayamaz. Bu kurallar herhangi bir işverenin inisiyatifinde değildir. Tüm işverenler yasal olarak bu kurallara uymak, bu kuralları uygulamak zorundadır.

Peki okurumuz ne yapabilir? Adım adım gidelim:

1) İşverene yazılı olarak başvurup, yukarıdaki kuralları hatırlatıp, günlük çalışma süresinin 7 buçuk saati aşmayacak şekilde çalışma süresinin düzenlenmesini isteyebilir. İşverene dilekçe elden verilecekse, ıslak imzalı dilekçeyi vermeden önce taratmakta ve dilekçeyi elden verdikten sonra, dilekçeyi elektronik posta ile ayrıca göndermekte yarar vardır. Böylece ispatta kolaylık sağlanabilecektir.

2) İşveren bu dilekçeye rağmen okurumuzu günde 7 buçuk saatten fazla çalışmaya zorlarsa, okurumuz günlük 7 buçuk saatini doldurduktan sonra işyerinden ayrılabilir yani 7 buçuk saatten fazla çalışmama hakkını fiilen kullanabilir.

3) Sorun hâlâ çözülmezse okurumuz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikâyette bulunabilir.

4) Son çare olarak okurumuz İş Yasası’nın 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanıp, kıdem tazminatı ve diğer yasal haklarını da talep ederek işten ayrılabilir.


İlgili haberler
Gebe ve emziren sağlık çalışanları dahi geçim için...

Doğum yapan kadın sağlık emekçilerinin 2 yıl nöbet tutmaması yasayla garanti altına alınmışken evini...

Belirli süreli sözleşme gebelik nedeniyle feshedil...

Belirli süreli iş sözleşmesi gebelik nedeniyle feshedilen işçi hem bakiye kalan ücret hem tazminat t...

Gebe ve emziren çalışanlar yönetmeliği memurları d...

Gebe ve emziren çalışanlara ilişkin yönetmelik, genel olarak kamu personelini kapsamakla birlikte Em...