hamile işçi

7 buçuk saatini dolduran hamile veya emziren işçi mesaisini bitirebilir

Hamile ve emziren işçilerin günde 7 buçuk saatten fazla çalıştırılması yasaktır. 7 buçuk saatini dolduran işçi mesaini bitirip evine gidebilir.

Hamileliği işverene derhal bildirmekte yarar var

Hamile olduğunu öğrenen kadın işçinin en kısa sürede hamileliğini işverene bildirmesi yasal yükümlülük. Hamileliği bildirmemek işçiyi sıkıntıya sokabilir.

İşveren inisiyatifi yasanın üzerinde değildir, hamile işçi 7 buçuk saatten fazla çalıştırılamaz

Hamile ve emziren işçiler günde 7 buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Bu, mutlak emredici bir kuraldır ve tüm işverenler bu kurala uymak zorundadır.

Fiilen kullanılmayan ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır

İşçiye fazla mesai ödememek için kağıt üzerinde olduğundan uzun gösterilen ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılır.

Hamile işçiye ücret artışında ayrımcılık yapılamaz

Kadın işçiye sırf hamile olduğu için diğer emsal işçilerden daha düşük ücret artışı yapılması İş Yasası’na aykırıdır. Hak arama yolları yanıtımızda.

İşe iade davası açamayan işçi ayrımcılık tazminatı isteyebilir

Hamile olduğu için ayrımcı bir biçimde işten çıkarılan ancak 30’dan az işçi çalıştıran bir işyerinde çalıştığı için işe iade davası açamayan işçi, ayrımcılık ya da kötü niyet tazminatı isteyebilir.

İşveren işyeri uygulamasını keyfine göre kaldıramaz

Yasal yükümlülük olmasa bile işyeri uygulamasına dönüşmüş haklar, işveren tarafından keyfi biçimde kaldırılamaz, bu hakların uygulanmasında ayrımcılık yapılamaz.

İstifa yerine haklı fesih!

Hamilelik nedeniyle istifaya zorlanan kadın işçi, istifa ederse haklarını yakabilir. İstifa etmek yerine haklı fesih yoluna gitmekte yarar var.

Hamile işçinin ihtiyaç molaları uyarı gerekçesi olamaz

Hamile işçinin ihtiyaç duyduğu kadar tuvalet molasına çıkma hakkı vardır. Bu nedenle ihtar verilmesi ve işçinin performans priminden yoksun bırakılması yasal kurallara aykırıdır.

Bu ayrımcılığa birlikte dur diyelim!

Hamile olduğu için sözleşmesi yenilenmeyen kadın öğretmenlerin sesine ses verelim. Meclis, sendika, yargı ve kamuoyu gücüyle bu ayrımcılığa birlikte son verelim!

A101 işçisi doğum iznindeyken Kod 48 ile işten atıldı

A101’de çalışan işçi doğum izni aldığı halde devamsızlığı kapsayan Kod 48’le işten atıldı. Mağaza Market-Sen açıklamasında işçinin tüm haklarının gasbedildiğini söylerken, ‘İşçinin yanındayız’ dedi.

Fiili çalışma yoksa çalışabilir raporu risk teşkil eder

Fiili çalışması olmadığı halde “37. haftaya kadar çalışabilir” raporu alan hamile işçi hem analık iznini hem analık ödeneğini riske atar.

Hamile işçinin kasıtlı olarak iş yükünün artırılması mobbingdir

Hamile işçinin yasal haklarından vazgeçmesini sağlamak için iş yükünün artırılması ayrımcılık ve mobbingdir.

Günde 7,5 saatten fazla çalıştırılan hamile işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir

Hamile işçinin günde 7,5 saatten fazla çalıştırılması yasaktır. Yasağa rağmen işçiye 7,5 saatten fazla çalışma yaptırılırsa fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir.

Hamile işçinin istifa etmeye zorlanması mobbingdir

Kadın işçinin hamile olduğu için istifaya zorlanması hem mobbing hem de ayrımcılıktır. Kadın işçinin yapabilecekleri yanıtımızda.

Meclise sesleniyoruz: Annelerin mağduriyetini giderin!

Pandemi nedeniyle ücretsiz izin veya kısa çalışmada olan ve primi ödenmeyen hamile kadın işçiler analık ödeneği alamıyor. Meclisi yasada değişiklik yapmaya çağırıyoruz!

Baskı altında alınan istifa işten çıkarma sayılır

İşverenin baskısı altında istifa eden işçi yasal olarak işveren tarafından işten çıkarılmış olur ve yasal haklarını talep edebilir.

Hamile ve emziren işçiler gündüz vardiyalarında çalıştırılabilir

Hamile ve emziren işçilerin gece vardiyalarında çalıştırılması yasaktır. Bu işçiler 06:00-20:00 arasına denk gelecek şekilde gündüz vardiyalarında çalıştırılabilir.

Kısmi de olsa fiili çalışma varsa 37. hafta raporu alınabilir

Kısmi kısa çalışmada olan, yani her ay belli bir süre çalışan hamile işçinin 37. haftaya kadar çalışabilir raporu almasının önünde bir engel yok.

Patron işten atıyor, SGK analık ödeneğini kesiyor

SGK’nın yaptığı yasaya aykırı yönetmelik değişikliği nedeniyle, SGK analık izni sırasında işten çıkarılan işçilerin analık ödeneğini hukuksuz bir biçimde kesiyor.