Personel eksikliği kısmi çalışma hakkına engel değil
Kadın işçilerin analık izni sonrası kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı, personel eksikliği gerekçe gösterilerek engellenemez.

Okurumuzun Sorusu:

Merhaba. Ben 7 yıldır giyim sektöründe AVM’de vardiyalı olarak çalışmaktayım. Kızım 1.5 yaşında, kısmi süreli çalışmaya geçmek istiyorum ama işverenim personel eksikliğinden kabul etmeyecek. Bu hususta ne yapabilirim?

Kısmi süreli çalışmaya geçiş hakkı İş Yasası’nın 13. maddesi ile Analık İzni veya Ücretsiz İzin Sonrası Yapılacak Kısmi Süreli Çalışmalar Hakkında Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 12. maddesine göre

“(1) Kısmi süreli çalışma;

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde,

b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde,

c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde,

ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri bakımından uygun olmayan işlerde,

İşverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir.

(2) Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli çalışma yapılabilir.”

Okurumuz ticaret sektöründe çalışıyor ve okurumuzun yaptığı iş işverenin uygun bulma şartının arandığı işler arasında yer almıyor. Okurumuzun vardiyalı çalışması bu durumu değiştirmiyor. Çünkü okurumuzun çalıştığı işyeri 24 saat vardiya usulüne göre çalışmadığı gibi sanayi sektöründe de değil.

Sonuç olarak okurumuz en az 1 ay önceden yazılı başvuru yapması kaydıyla kısmi süreli çalışmaya geçebilir.

Eğer işveren okurumuzun başvurusuna 1 ay içinde yanıt vermezse okurumuz kısmi süreli çalışmaya dilekçesinde belirttiği tarih itibariyle geçmiş olur. Eğer işveren okurumuzun başvurusunu yazılı olarak reddederse, bu İş Yasası’na aykırı olur. Çünkü okurumuzun yaptığı iş itibariyle işverenin uygun bulma şartı aranmamaktadır. Personel eksikliği ya da başka bir gerekçe işverene okurumuzun başvurusunu reddetme hakkı doğurmamaktadır. Buna rağmen işveren okurumuzun başvurusunu reddederse, okurumuz ret tarihini takip eden 6 iş günü içinde haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir, kıdem tazminatı ve diğer tüm yasal haklarını da talep ederek derhal işten ayrılabilir.

Diğer bilgiler ve başvuru dilekçesi bu yanıtımızda mevcut.

İlgili haberler
Analık izni sonrası rapor alan işçi yarım çalışmad...

Analık izni sonunda rapor alan işçi, raporu bittikten sonra, raporu ve yarım çalışma belgesi ile bir...

Kreş yoksa haklı fesih hakkı var

İşverenin kreş kurma yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde kadın işçi haklı fesih hakkını kullana...

Mobbinge uğrayan işçi için haklı fesih yolu açık

Mobbinge uğrayan işçi haklı fesih yapıp, tüm yasal haklarını ve ayrıca mobbing nedeniyle tazmi-nat t...