Analık izni sonrası rapor alan işçi yarım çalışmadan yararlanabilir
Analık izni sonunda rapor alan işçi, raporu bittikten sonra, raporu ve yarım çalışma belgesi ile birlikte İŞKUR’a başvurursa yarım çalışma hakkından yararlanabilir.
Okurumuzun Sorusu:

Daha önce sizden bilgi almıştım, tekrar rahatsız ediyorum ama yine bir sorum var. 5 Kasım’da analık iznim bitiyor. Yarım gün çalışma yasasından yararlanacağım. Ancak 2 hafta rapor kullanıp sonra bu haktan yararlanabilir miyim?

Öncelikle okurumuzu bir kez daha tebrik edelim, çocuğuna güzel ve mutlu bir ömür dileyelim. Şunu da not düşelim: Estağfurullah, ne rahatsızlığı! Bu köşe kadın işçilerin sorularını yanıtlamak için var. Her zaman sorularınızı bekliyoruz.

Gelelim yanıtımıza.

Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul Ve Esaslara göre yarım çalışma hakkından yararlanmak isteyen kadın işçinin, “Doğum ve evlat edinme sonrası analık hâli izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunması” gerekmektedir.

Bu düzenleme gereği okurumuzun analık izninin bittiği tarihten itibaren işvereniyle yarım çalışma belgesini doldurup en geç 30 gün içinde İŞKUR’a başvurması gerekmektedir.

Okurumuz doğum izninden sonra 2 hafta rapor kullanacaktır. Raporunun sonunda İŞKUR’a başvurduğu tarihte 30 günlük süre henüz sona ermemiş olacağı için bir sorun olmayacaktır. Okurumuz yarım çalışma hakkından yararlanabilecektir. Okurumuzun analık izninden dönüş tarihi ile yarım çalışmaya başvuru tarihi arasında raporlu olduğunu

İŞKUR’a bildirmesi (raporunun bir örneğini başvurusunda sunması) yerinde olacaktır.

Peki, okurumuz 2 hafta değil de 30 günü aşan örneğin 45 günlük bir rapor alsaydı ne olacaktı? 30 günlük süre sona erdiği için hakkı düşecek miydi?

Doğum Ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul Ve Esaslarda bu durumla ilgili şu iki düzenleme yer alıyor:

“Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.”

“İşçi/personel, mücbir sebepleri belgelendirmek zorundadır. Mücbir sebebin başladığı tarih başvuru süresini durdurur. Mücbir sebebin başladığı tarihten bittiği tarihe kadar geçen süre toplam hak sahipliği süresinden düşülmez. Mücbir sebep yasal başvuru süresi içinde başlar. Yasal başvuru süresinin son gününden önce ortadan kalkan gerekçeler mücbir sebep olarak değerlendirilmez.”

Hastalık raporu mücbir sebep sayılır. Dolayısıyla bu durumda da iznin sonunda 30 günü aşan rapor alan işçi, raporu ve yarım çalışma belgesi ile birlikte İş-Kur’a başvurduğu takdirde yine yarım çalışma hakkından yararlanabilir. Raporlu olduğu süre, yarım çalışma hakkını kullanacağı süreden düşülmez.
Son olarak yarım çalışma başvurusu ve belgesi için şu yanıtımıza bakılabilir: Yarım çalışma için eşin çalışması zorunlu değil

İlgili haberler
Yarım çalışmadan sonra süt izni kullanılabilir

Analık izni sonunda yarım çalışma hakkını kullanan kadın işçi, tam çalışmaya geçtikten sonra çocuk 1...

Yarım çalışmada eksik primi İş-Kur öder!

Yarım çalışma hakkını kullanan kadın işçiye İş-Kur, yarım çalışma ödeneği öder. İş-Kur, yarım çalışm...

Yarım çalışmada çalışma saatlerini işveren belirle...

Analık izni sonunda yarım çalışma hakkını kullanacak kadın işçi, hangi günler ve hangi saatlerde çal...