Stajyer hemşire sömürüsü
İşsizlik sorununu kadın ve gençlere bağlayan hükümet, bize bu imkanları sağlayamıyorsa, örneğin, GAÜN sağlık bilimleri fakültesi her yıl neden 200 öğrenci almaya devam ediyor?

Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 3.sınıf öğrencisiyim. Kadın doğum hemşireliği stajımı Tıp Fakültesi Kadın Doğum Servisi’nde yapıyorum. Okulun yeterli bütçe bulunmadığını iddia etmesi ve öğrenci başına düşen 8 liralık sigortanın yatmamasından dolayı doğum hastanesinde yapmamız gereken stajımızı yapamıyoruz. Ders stajımıza ait tıp fakültesinde yeterli bölüm bulunmadığından (derse ait üç staj servisi; doğumhane, kadın doğum servisi ve kadın doğum polikliniği) kalabalık olarak stajımızı gerçekleştiriyoruz. Bu servislere yalnızca Gaziantep Üniversitesi öğrencileri değil, özel okul, paramedik ve intörnler de geliyor ve sayımız daha da artıyor. Başta hastalar olmak üzere, sorumlu hemşireler ve öğrenciler olarak rahatsızlık duyuyoruz. Hastalar uyuyamadıklarını, rahat bebek emziremediklerinden şikâyetçi oluyorlar. Her hastanın 1 refakatçi hakkı varken hasta başına 4 stajyerin düşmesi, odaların kalabalığıyla birlikte enfeksiyon riskini artırıyor ve ayrıca hasta mahremiyeti de hiçe sayılıyor. Hata bilgisi aldığımız zaman da aynı hastaya defalarca aynı soruları sormak zorunda kalıyoruz. Hastalar bu durumdan da rahatsız oluyorlar.

Sorumlu hemşireler, kalabalıktan dolayı öğle aramızı uzatıyor, bizi erken bırakıyorlar. Bundan dolayı da yeterli saat ders alamıyor ve stajımızı gerçekleştiremiyoruz. Öğrenciler olarak doğumhanede doğum göremediğimiz gibi stajda el becerimizin gelişmesi ve yeterli vaka görmemiz de mümkün olmuyor. Bizi tam olarak tanıyamamalarına neden olan bu durum nedeniyle sorumlu hemşireler, el becerisi gerektirecek işleri bizler yerine diğer meslek gruplarına ‘hemşire’ sıfatıyla yaptırmayı tercih ediyorlar ve biz çok rahatsız oluyoruz.
Tıp fakültesinde gördüğümüz staj yeterli olmadığı gibi üniversitenin yaz stajı gibi uygulamaları da bulunmuyor. “İmkânların yetersizliği” diye açıklanan bu sorunlar yüzünden öğrenciler “vasıfsız” meslek sahibi olacaklar ve insan sağlığını doğrudan ilgilendiren hemşirelik gibi bir işte bu kabul edilemez.

‘GELECEĞİMİZDEN ENDİŞELİYİZ’
Dönemin başında, 3. sınıf öğrencileri olarak bu duruma “Eğer gerekli ücret verilemiyorsa, biz kendi ücretimizi verelim” diye tepki göstermiştik. Devlet okullarında bile okumanın bu kadar zorlaştığı, eğitimin hızla özelleştirildiği ve öğrencilerin müşteri pozisyonuna getirildiği bir ülkede dönem başında sırf tepki olsun diye dile getirdiğimiz şeyi de yapabileceklerini düşünüyorum artık.

İşsizlik sorununu kadın ve gençlere bağlayan hükümet, bize bu imkanları sağlayamıyorsa, örneğin, “GAÜN sağlık bilimleri fakültesi her yıl neden 200 öğrenci almaya devam ediyor?” gibi sorular geliyor aklımıza. Ayrıntılı olarak anlattığım staj sorunlarımızın dışında da tüm öğrenim hayatımızda daha birçok sorunla baş etmek zorundayız. Hükümetin eğitim politikalarının ve buna bağlı üniversitenin durumunun yeteneklerimizi körelttiği, mesleki yeterliliğimiz için olanak sağlamadığı ve bütün bunlara bütçe ayırmadığı için bugün geleceğimizden de endişeliyiz. Benzer koşullarda eğitim almaya çalışan geleceğin hemşirelerine seslenmek istiyorum. Bizler parasız eğitim ve nitelikli staj hakkı istiyoruz. Bu taleplerimiz için de hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Tepkilerimizi birlik olarak verirsek sonuç alabiliriz.

İlgili haberler
GÜNÜN TALEBİ: Hemşirelik haklarımız tanınsın!

12 Mayıs Dünya Hemşireler Gününde hemşirelerin yıllardır çözülmeyen sorunlarına kulak verelim: Hemşi...

Hemşirelerin talepleri ve sorunları ne?

SES Ankara Şube Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Eylem Kaya Eroğlu hemşirelerin sorunlarını ve taleple...

KHK ile ihraç edilen ve intihar eden Sevgi hemşire...

Üçüncü çocuğuna hamileyken eşiyle birlikte ihraç edildi mesleğinden. Yaşadıkları lojmandan atılmış,...