GÜNÜN BİLGİSİ: 5 başlıkta karma eğitim tartışmaları
‘Karma eğitim neden önemli, karma eğitim bir tercih meselesi olabilir mi, zorunlu olmaktan çıkarılması ne anlama gelir’ soruları ışığında karma eğitimi 5 başlıkta tartışıyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde 10 Eylül 2018 tarihinde yapılan değişiklikler ve arkasından başlayan tartışmalar sonucunda, AKP’nin eğitim politikalarına yön veren yaklaşımı yeniden görünür hale geldi. İlgili yönetmeliğin 7. maddesinin 11. fıkrasının yönetmelikten çıkarılması karma eğitimle ilgili yeni bir adım atılıyor kaygısı yarattı. Bu maddenin çıkarılmasının ardından MEB tarafından yapılan açıklamada karma eğitimin kaldırılmasına dönük bir çalışmalarının olmadığı belirtilse de endişeler devam ediyor.

Tüm bu tartışmalar ışığında karma eğitim neden önemli, karma eğitim bir tercih meselesi olabilir mi, zorunlu olmaktan çıkarılması ne anlama gelir soruları ışığında karma eğitimi 5 başlıkta tartışıyoruz.

1) Karma Eğitim Kaldırılması Nasıl Gündeme Geldi? Ne Amaçlanıyor?
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılması ve kapanmasına ilişkin esasların düzenlendiği yönetmelikte yapılan değişikliklerle Anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim yapılması şartını kaldırdı. Tepkiler üzerine yapılan açıklamalarda bu meseleyi ‘isteğe bağlı’ göstererek henüz fiili bir uygulamanın olmadığı söylense de bu yapılan, hükümetin karma eğitimi kademeli olarak kaldırılması hedefinin bir adımıdır.

2) Karma Eğitim Bir Tercih Meselesi Olabilir mi?
Karma eğitim şartının kaldırılması ‘seçme özgürlüğü’ adı altında bir hak gibi gösterilmeye çalışılıyor; ancak bu durum öğrenci sayısının az olmasından kaynaklı taşra bölgelerde imam hatipler yerine düz lise, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan çok programlı liselere gitmek zorunda olan öğrenciler için bir tercih değil zorunluluktur. Bu, ilerde diğer okul türlerinde de karma eğitimin tamamen kaldırılmasının zeminini oluşturmaktadır.

3) Karma Eğitim Zorunlu Olmaktan Çıkarılması Eğitimde Niteliği Artırabilir mi?
Tek cinsiyetli eğitim sisteminin varlığını eğitimde niteliği arttırmak üzerinden açıklamak son zamanlarda eğitim üzerinde yapılan değişiklikler ile birlikte niteliğin giderek düşürülmesinin üstünü örtmeye çalışmaktır. Eğitimde nitelik cinsiyet üzerinden arttırılamaz.Ekonomideki daralmanın ilk bütçe kesintisi eğitim alanından yapılırken niteliğin cinsiyet farklılıklarıyla ilgili düzenlemelerden yapılacağını savunmak gerçekleri yok saymaktır. Eğitimde başarı konusunda cinsiyet farklılıklarından çok eğitimin niteliği, belirleyicidir.

4) Karma Eğitim Şartının Kaldırılması Nasıl Bir Toplumun Temelini Atar?
Eğitimin giderek bilimden uzaklaştırıldığı, dini öğelerin ders kitaplarında daha çok yer bulmaya başlandığı bu süreçte yapılmaya çalışılan bu değişiklik de iktidarın ‘dindar’ nesil yetiştirme, tek din, tek mezhep ve tek cinsiyet egemenliğine dayalı bir toplum oluşturma hedefinin temelidir.

5) Ne Talep Ediyoruz?
Karma eğitim asla ve asla tercih veya tartışma konusu olamaz. Karma eğitim, toplumsal cinsiyet kavramlarının öğretilmesi, kadın erkek eşitliğinin okul çağlarından itibaren yeterince öğretilmesi için büyük önem taşımaktadır. Karma eğitimin kaldırılması gençliğin içindeki kutuplaştırmayı derinleştireceği gibi temel eğitim taleplerimizi de karşılamamaktadır.

İlgili haberler
Eğitimde yıkım işte böyle yapıldı!

Eğitimdeki değişiklikler ne bilgisizliğin ne de plansızlığın ürünüdür. Tam tersine başkanlık sistemi...

MEB ‘karma eğitim’ maddesini yönetmelikten kaldırd...

MEB’in anadolu lisesi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezlerinde karma eğitim...

Karma eğitim neden hedefte?

Eğitimde karma eğitim karşıtı her uygulama, hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, BM Çocuk Hakları Sö...