GÜNÜN BİLGİSİ: Yedi gururlu kız kardeşi aynı deniz öpüyor
Baltık Denizi’ne sınırdaş olan ülkeler arasındaki barışı simgeleyen 7 kızkardeş heykelini daha önce hiç duydunuz mu?

Heykeltıraş Reinhardt Dietrich’in 1970 yılında yaptığı ve 1984 yılında anıtsal koruma altına alınan heykel, Rostock’ta kent merkezindeki bir süs havuzunun başında yer alıyor.


Dört köşeli bir temel üzerinde el ele tutuşan yedi kadın figüründen oluşuyor bu heykel ve elbetteki kadınların birlikteliği barışı simgeliyor. Kadınlar, Baltık denizine kıyısı olan ve barış içinde bir arada yaşayan komşu devletleri temsil ediyor. (Danimarka, Federal Almanya, Demokratik Almanya Cumhuriyeti, Finlandiya, Polonya, İsveç, Sovyetler Birliği)


Bu heykel, Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nin (DDR/doğu Almanya) temsil ettiği barış politikasının bir ifadesi olarak yapıldı. Rostock ise DDR’in dünyaya açılan kapısı ve sosyalist devletin kendini dünyaya tanıttığı önemli merkezlerinden biriydi...

İlgili haberler
Azize Hemşire Miralay Tevfik’le neden evlendi?

Azize, eski ve yeni kocanın uğrunda birbiriyle kıyasıya mücadele ettiği ödül durumuna girdi adeta. A...

Hastabakıcı Kristine ‘denk işe eşit ücret’ davasın...

Kökü 1950’lere dayanan bir dava yıllarını huzurevinde hastabakıcılık yaparak geçiren Kristine Bartle...

Çömçeyi kim tutacak?

“Kimin sigortası var, kimin yok, kim ne maaş alıyor kimse bilmiyordu. Kimse aldığı maaşı, sigortası...