GÜNÜN DİKKATİ: Dünya genelinde 152 milyon çocuk çalıştırılıyor
ILO’nun raporuna göre, dünya genelinde 73 milyonu tehlikeli işlerde olmak üzere 152 milyon çocuk çalıştırılıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), “Çocuk İşçiliği Küresel Tahminleri” isimli bir rapor yayımladı. Rapora göre, çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri olan çocuk yaşta çalıştırılma, “Çoğu kez çocukları çocukluklarını yaşamaktan alıkoyan, potansiyellerini, ve saygınlıklarını eksilten, fiziksel ve zihinsel gelişimleri açısından zararlı işler” olarak tanımlanıyor.

73 MİLYON ÇOCUK ‘TEHLİKELİ İŞLER’DE ÇALIŞTIRILIYOR

ILO’nun raporuna göre, dünya genelinde 73 milyonu “tehlikeli” işlerde olmak üzere çalıştırılan çocuklardan 152 milyon çocuğun 88 milyonu erkek, 64 milyonu ise kız çocuklarından oluşuyor.

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞTIRILMA EN FAZLA AFRİKA’DA YAŞANIYOR
Afrika, bölgesel yoğunluk bakımından yüzde 19.6 oranı ile çocuk yaşta çalıştırılmanın en yoğun olduğu bölge olarak belirtiliyor. Afrika’yı sırasıyla yüzde 7.4 ile Asya ve Pasifik bölgesi, yüzde 5.3 ile Amerika, yüzde 4.1 ile Avrupa ve yüzde 2.9 ile Orta Asya ve Arap ülkeleri izledi.
Sektörel dağılıma bakıldığında çocuk yaşta çalıştırılanların yüzde 79’u tarım sektöründe, yüzde 17,2 oranında hizmet sektöründe ve yüzde 11,9 oranında sanayi kolunda bulunuyor.
Çocuk yaşta çalıştırılmayı temel politika alanlarından biri olarak gören ILO, 2025 hedefine yönelik politika ve programlara ilişkin raporunda, çocuk yaşta çalıştırılmaya ilişkin yasal düzenlemeler ve standartlar, sosyal koruma, eğitim ve insana yakışır iş olanaklarıyla sonlandırılacağına işaret ediyor.
Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yapılan, 2012 yılı Çocuk İşgücü Anketi'ne göre ise, Türkiye'de 893 bin çocuk ekonomik faaliyetteydi.
Öte yandan Türkiye ise, çocuk yaşta çalıştırılmayı ortadan kaldırmak için 2018'i “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilan etmişti.
İlgili haberler
GÜNÜN TALEBİ: Çocuklardan seçim talepleri...

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonu, adaylara çocukların haklarını,...

GÜNÜN DİKKATİ: Çocuk işçiler günlük 20 liraya çalı...

Mülteciler genelde haftalık usulü ve sigortasız çalışıyor. İşçilerin ücretleri yaşları, tecrübeleri...

Çocuk istismarında çözüm için sağlık, yargı, eğiti...

Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği’nden Nahide Doğrucan, çocuk istismarında tek başına cezan...