GÜNÜN KADINI: Agnes von Zahn-Harnack
Agnes von Zahn-Harnack öğretmen, yazar, kadın hakları savunucusu ve Nasyonal Sosyalizm karşıtıydı.

Öğretmen, yazar, kadın hakları savunucusu ve Nasyonal Sosyalizm karşıtı Agnes von Zahn-Harnack 19 Haziran 1884’te Gießen’de doğdu, 22 Mayıs 1950’de Berlin’de öldü.  

Teolog Adolf von Harnack ve Amalie Thiersch’in kızı, cerrah Carl Thiersch’in torunuydu. Agnes’in erkek kardeşi Ernst von Harnack 1945’te faşizme karşı mücadelesi nedeniyle idam edildi.

Agnes von Harnack 8 Aralık 1919’da Karl von Zahn ile evlendi. Çiftin üç çocuğu oldu. Harnack 1890-1900 yılları arasında Berlin-Charlottenburg’daki iki ortaokulda okudu. Berlin’in batısındaki orta sınıf çevrelerinde büyüdü ve Delbrück, Bonhoeffer, Dryander, Mommsen, Lüders ve diğer ailelerin çocukları ile arkadaştı. 1900’den 1903’e kadar öğretmenik eğitimi aldı. Ekim 1903’ten itibaren Berlin-Charlottenburg’daki Wellmann-von Elpons lisesinde öğretmenlik yaptı. Daha sonra dışarıdan liseyi bitirerek Berlin’deki Friedrich-Wilhelms Üniversitesinin kayıt listelerine giren ilk kadın oldu. 1912 yılına kadar Almanca, İngilizce ve felsefe okudu.

1914 yılında Ulusal Kadın Hizmeti’ne katıldı. Birinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra Alman Demokratik Partisi DDP’ye üye oldu.11 Mayıs 1926’da, Berlin’deki Alman Kadın Akademisyenler Derneğinin (DAB) kurucu ortağı oldu ve üniversitelerde kadın eğitimini daha da ilerletmek için çaba harcadı.1919 ve 1933 yılları arasında kadın hareketi, kilise ve teolojik sorular ve sosyo-politik sorunlar üzerine bir dizi yazı yazdı. En önemlisi 1928’de yayımlanan Kadın Hareketinin Tarihi-Sorunlar, Hedefler kitabıydı. Zahn-Harnack, ilk Alman kadın hareketinin burjuva, liberal-protestan kanadının bir temsilcisiydi. 1931’de Alman Kadın Dernekleri Birliğinin başkanıydı. Birlik 1933’te Naziler tarafından üstlenilmemek için kendini dağıttı. Nasyonal Sosyalizm döneminde inzivaya çekildi ancak Anna von Gierke’nin çevresindeki Marie Baum, Helmut Gollwitzer, Romano Guardini, Hermann Maas, Theodor Heuss ve Elly Knapp, Fritz Klatt, Selma Lagerlöf, Martin Niemöller ve Alice Salomon’la birlikte faşizme karşı tavır aldı. 1936’da babası Adolf von Harnack’in biyografisini yazdı ve biyografinin içeriğiyle Nasyonal Sosyalizme karşı kendi liberal-protestan-hümanist tutumunu dile getirdi. Savaş sırasında okula gitmeleri yasaklanan Yahudi kökenli çocuklara ücretsiz özel ders verdi.

Savaştan sonra barış çalışma programı ile nükleer silahlara karşı çıkan Freda Wuesthoff çevresindeki “Freundeskreis von Frauen/Kadın Dostluk Grubu”na katıldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan hemen sonra, Agnes von Zahn-Harnack ve diğer eski aktivistler yeni bir “Alman Kadınlar Derneği”nin kuruluşuna hazırlanmak için bir araya geldiler. Bunun sonucunda “Berliner Frauenbund 1945 e.V.” (BFB) ortaya çıktı. “Uzun vadeli hedefleri”, özellikle kadınların aktif siyasete katılımıydı. BFB çok kısa zamanda kadınlar, yetkililer, politikacılar ve uzmanlar arasında bir ağ geliştirdi ve ayrıca bir “yerel kadın programı” tasarladı. BFB, barış ve vicdani red konularını da programına aldı. Kadınların eğitim ve çalışma yaşamındaki şansını artırmayı amaçlayan projeler gerçekleştirildi. Agnes Zahn-Harnack 22 Mayıs 1950’de öldü.


İlgili haberler
GÜNÜN KADINI: Lina Haag

İkinci Dünya Savaşı sırasında faşizme karşı büyük mücadele veren Lina Haag, 18 Haziran 2012’de 105 y...

GÜNÜN KADINI: Mathilde Lucie Fibiger

1851 yılında ‘Clara Raphael’ takma adı altında, kadınlar için tam hak eşitliğini savunduğu ‘Tolv bre...

GÜNÜN KADINI: Carry Brachvogel

Alman roman, biyografi ve köşe yazarı; kadın hakları aktivisti Carry Brachvogel 16 Haziran 1864'da d...