Almanya'da hemşirelerin dörtte biri işini bırakmak istiyor
Çalışma koşulları, hemşireleri, yoğun bakım çalışanlarını Almanya'da işlerini bırakmaya itiyor.

Almanya'da hemşirelerin çalışma koşulları o kadar kötü, ücretler o kadar düşük ki hemşireler ya mesleklerinde kalıp başka bir alanda çalışmayı ya da tümüyle mesleği terk etmeyi düşünüyorlar.

Araştırma Enstitüsü YouGov'un iş portalı Indeed için yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre yüksek iş yükü nedeniyle her dört hemşireden biri işyerini değiştirmek istiyor.

Özellikle genç çalışanlar sektörden tamamen ayrılmak istiyorlar.

Almanya'da vasıflı hemşirelik personeline duyulan ihtiyaç çok büyük ancak çalışanlar arasında da büyük bir memnuniyetsizlik var.

Ankete göre, dört hemşireden biri, yüksek iş yükü nedeniyle şu anda aktif olarak başka bir iş arıyor.

Hemşirelerin yüzde 12'si sağlık sektöründe başka bir işe geçmek, yüzde 16'sı ise sektörü tamamen bırakmak istiyor.

18 ila 34 yaş arasındaki daha genç çalışanlar, özellikle sektörden tümüyle ayrılmayı planlıyor, bu grupta her üç kişiden biri başka bir iş arıyor.

Yoğun bakım çalışanları arasındaki memnuniyetsizlik daha da büyük: Ek vasıflara sahip on sertifikalı personelden sekizi mesleklerinden ayrılmayı düşünürken yüzde 42'si bunu sıklıkla ve aktif olarak yapıyor.

Fotoğraf: Unsplash

İlgili haberler
Almanya’da Ver.di sendikası 8 Mart’a greve çağırıy...

Almanya’daki Ver.di sendikası, Sosyal ve Eğitim Hizmet iş kolunda devam eden TİS görüşmeleri nedeniy...

İsviçre’de hemşirelerin talepleri için bir halk oy...

İsviçre Hemşireler Derneğinden Pierre-André Wagner, hemşirelerin çalışma koşullarının iyileştirilmes...

Almanya’da sosyal hizmet işçisi kadınlar koşullard...

Almanya’da sosyal hizmetlerde çalışan daha çok bakım emeği yükünü üstlenen kadın emekçiler küçümsenm...